Độc lập Tự do Hạnh phúc giá quảng cáo trên sóng pt & th phú thọtải về 33.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích33.03 Kb.
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PT & TH PHÚ THỌ

(Thực hiện từ 01/01/2009)

-------------oOo-------------  1. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:

1. TRUYỀN HÌNH BUỔI SÁNG:


  1. Đối với thông tin lời, chữ: (Từ 6h10’ đến 6h15’)

* Thời lượng: 30” : 200.000đ/lần

* Thời lượng: 31” – 60”: 300.000đ/lần

* Thời lượng: 61” – 120”: 600.000đ/lần

* Thời lượng: 121”- 180”: 900.000đ/lần
  1. Đối với sản phẩm hàng hóa: (Sau thời sự sáng)

* Thời lượng: 15”: 250.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 350.000đ/lần
  1. Đối với sản phẩm hàng hóa: (Trước và giữa phim sáng)

* Thời lượng: 15”: 500.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 700.000đ/lần


2. TRUYỀN HÌNH BUỔI TRƯA:
a. Đối với thông tin lời, chữ: (Từ 11h45’ đến 11h50’)

* Thời lượng: 30” : 300.000đ/lần

* Thời lượng: 31” – 60”: 450.000đ/lần

* Thời lượng: 61” – 120”: 900.000đ/lần

* Thời lượng: 121”- 180”: 1.350.000đ/lần
b. Đối với sản phẩm hàng hóa: (Sau thời sự trưa)

* Thời lượng: 15”: 300.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 5000.000đ/lần


  1. Đối với sản phẩm hàng hóa: (Trước và giữa phim trưa)

* Thời lượng: 15”: 700.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 1.000.000đ/lần


3. QUẢNG CÁO HÀNG HÓA TRONG PHIM CHIỀU:

(Lần 1 từ 17h45’ đến 18h30’)

* Thời lượng: 15”: 1.000.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 1.500.000đ/lần
  1. TRUYỀN HÌNH BUỔI TỐI: (Lần 2 – từ 18h45’ – 19h00)

(Sau chương trình bản tin Quốc tế)

a. Đối với thông tin lời, chữ:

* Thời lượng: 30” : 350.000đ/lần

* Thời lượng: 31” – 60”: 600.000đ/lần

* Thời lượng: 61” – 120”: 1.200.000đ/lần

* Thời lượng: 121”- 180”: 1.800.000đ/lần


b. Đối với sản phẩm hàng hóa:

* Thời lượng: 15”: 800.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 1.000.000đ/lần


  1. QUẢNG CÁO HÀNG HÓA: (Lần 3 – sau thời sự THVN: 19h45’- 19h50’)

* Thời lượng: 15”: 1.000.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 1.500.000đ/lần
6. QUẢNG CÁO HÀNG HÓA SAU THỜI SỰ TỐI:

( Lần 4 – từ 20h00 – 20h10)

* Thời lượng: 15”: 1.500.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 2.000.000đ/lần7. QUẢNG CÁO LỜI, CHỮ:

( Lần 5 – từ 20h30 – 20h40, trước phim truyện)

* Thời lượng: 30” : 500.000đ/lần

* Thời lượng: 31” – 60”: 800.000đ/lần

* Thời lượng: 61” – 120”: 1.600.000đ/lần

* Thời lượng: 121”- 180”: 2.400.000đ/lần8. QUẢNG CÁO TRONG PHIM TỐI VÀ TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ:

( Lần 6 – từ 21h15’ – 21h30’)

* Thời lượng: 15”: 3.500.000đ/lần

* Thời lượng: 30”: 4.500.000đ/lần9. QUẢNG CÁO DƯỚI HÌNH THỨC CHẠY CHÂN CHỮ:

( Trong chương trình phim và các chương trình giải trí)

* Đơn giá cho mỗi lần chạy

( Một lượt qua màn hình, 25 – 30 từ): 100.000đ/lần

* Từ 31 đến 60 từ: 200.000đ/lần
10. QUẢNG CÁO DƯỚI HÌNH THỨC IN LOGO VÀ CHẠY POP UP:
* Thời lượng: 10”: 500.000đ/lần

* Thời lượng: 15”: 800.000đ/lần

* Lưu ý:

- Đài PT – TH Phú Thọ không phát thông tin lời – chữ cho tất cả các chương trình trong phim các buồi sáng, trưa, tối.


II. PHÓNG SỰ DOANG NGHIỆP TỰ GIỚI THIỆU TRÊN TRUYỀN HÌNH:

1. Buổi sáng, buổi trưa, cuối chương trình TH tối: 500.000đ/1 phút2. Phát sóng buổi tối ( sau thời sự): 1.000.000đ/1 phút

III. QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU GIẢM GIÁ VÀ % HOA HỒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH

( Thực hiện từ ngày 01/01/2009)Gía trị hợp đồng thực hiện

Tỷ lệ giảm

Gía trị hợp đồng thực hiện

Tỷ lệ giảm

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu

5%

Từ 200 triệu đến dưới 300 triệu

18%

Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu

10%

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

20%

Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu

12%

Từ 500 triệu đến dưới 800 triệu

21%

Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu

14%

Từ 800 triệu đến dưới 1 tỷ

23%

Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu

16%

Từ 1 tỷ trở lên

25%
  • Mức chiết khấu giảm giá và % hoa hồng trên áp dụng đối với tổng giá trị hợp đồng kinh tế (chưa bao gồm thuế VAT) đã thực hiện của các đơn vị.

  • Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT.

Đài PT & TH Phú Thọ 1 tuần phát 7 buổi ( Tgứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật) hàng tuần phát buổi sáng, trưa và tối.

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận Quảng cáo- Đài PT-TH Phú Thọ.

Đường Nguyễn Tất Thành – Tp. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/ Fax: 02103.843.206
Đài Phát thanh – Truyền hình Phú Thọ
: Uploads -> download
download -> CÔng đỒng vatican II qua bốn thập niêN
download -> TÒa giám mục xã ĐOÀi chỉ nam giáo phận vinh lưỢC ĐỒ TỔng quáT
download -> QuyếT ĐỊnh của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1371/2004/QĐ-btm ngày 24-9-2004 về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại
download -> 1. phép lạ thánh thể ĐẦu tiên khoảng năm 700 Tại làng Lanciano, nước Ý (italy)
download -> Thiên chúa giáo và tam giáO Đường Thi Trương Kỷ
download -> Tác giả Võ Long Tê chưƠng I bối cảnh lịch sử
download -> LỊch sử truyền giáo tại việt nam quyển II lm. Nguyễn hồng chưƠng I: MỘt cha dòng têN Ở việt nam tới rôMA
download -> Các bài suy niệm chúa nhậT 15 thưỜng niên c lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37 MỤc lụC
download -> Các mẫu thức MẠc khải lm. Lê Công Đức
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương