Độc lập Tự do Hạnh phúc CÔng ty phát hành báo chí T. Wtải về 14.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.46 Kb.
#23105
TỔNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BƯ­­U ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ T.W

Số: 562/PHBCTW - KHKD Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

V/v: PH Bìa lịch Hai Bà Trưng (HBT)

có in chữ “Chúc mừng năm mới”

Kính gửi: Bưu điện các tỉnh, thành phố

Công ty Phát hành Báo chí Trung ương (PHBCTW) xin thông báo tới Bưu điện các tỉnh, thành phố (BĐT/TP) về việc triển khai phát hành bìa lịch Hai Bà Trưng có in chữ “Chúc mừng năm mới”. Nội dung cụ thể, nh­ư sau:

1 . Danh mục bìa lịch và giá bán Hai Bà Trưng (Ký hiệu: HBT):

STT

Tên lịch

Mã lịch

Đơn vị tính

Giá bán (đồng)

1

Bìa Đại ván ép điểm kim hình

(có in chữ “Chúc mừng năm mới”)HBT145.1

Cái

15.830


2

Bìa trung in offset (có in chữ “Chúc mừng năm mới”)

HBT146B.1


Cái

7.340

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT.

- Hình ảnh các mẫu bìa lịch sẽ được PHBCTW cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Đề nghị các BĐT/TP cập nhật để xem hình ảnh.

2. Lịch bán theo đơn đặt:

Khi có nhu cầu, BĐT/TP lập đơn đặt gửi PHBCTW, đây là số lượng mua đứt, không có số lượng được trả lại.3. Về việc cung cấp bìa lịch HBT:

Bưu điện các tỉnh đặt nhu cầu về:

Trung tâm PHBCTW 2 Số 43 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Email: lichcn2.phbctw@gmail.com

ĐT: 083.9973984, 083.9970607 Fax: 083.8452416.

Phụ trách: Đ/c Lê Thanh Hà Điện thoại: 0913893157

Đ/c Đào Thị Thêu Điện thoại: 0903969797

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Bưu điện các tỉnh, thành phố.Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên

- Ban PPTT(thay báo cáo);

- Phó Giám đốc Cty (để biết);

- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);

- L­ưu: VT, KHKD.

Nguyễn Thành Công
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 14.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương