Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TÌm kiếm cứu nạNtải về 54.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích54.5 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG ______________________________________

LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

________________

Số: 185/BC-PCLB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn

tháng 11 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014

____________

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và báo cáo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tháng 11 và nhiệm vụ, kế hoạch tháng 12 năm 2014 trên địa bàn thành phố như sau:  1. Tình hình thời tiết, thiên tai:

1. Tình hình thời tiết, thiên tai trên biển:

Trong tháng 11 năm 2014, trên biển Đông đã xuất hiện 02 đợt thời tiết nguy hiểm và bão số 4 (bão Sinlaku). Để chủ động phòng, chống giảm thiểu tối đa các thiệt hại, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã ban hành 02 Công điện (Công điện số 06/CĐ-PCLB ngày 27 tháng 11 năm 2014 và Công điện 07/CĐ-PCLB ngày 28 tháng 11 năm 2014) và 02 Công văn khẩn (Công văn số 115/PCLB-VP ngày 06 tháng 11 năm 2014 và số 126/PCLB-VP ngày 17 tháng 11 năm 2014) để cảnh báo và chủ động phòng, chống, ứng phó với thời tiết nguy hiểm và bão; đồng thời, tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm và bão. Tình hình tàu thuyền đánh bắt xa bờ vẫn đảm bảo an toàn trước diễn biến của thời tiết nguy hiểm và bão.2. Tình hình triều cường:

Tháng 11 năm 2014, trên địa bàn thành phố xuất hiện 01 đợt triều cường lớn, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An là 1,55 m (xuất hiện lúc 17 giờ 30, ngày 07 tháng 11 năm 2014 nhằm ngày 15 tháng 9 âm lịch), vượt mức báo động cấp III (0,05 m). Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có Công văn khẩn số 160/PCLB ngày 03 tháng 11 năm 2014 và số 170/PCLB ngày 20 tháng 11 năm 2014 để cảnh báo tình hình triều cường và đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện, sở - ngành khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó triều cường trong tháng 11 năm 2014. Đợt triều cường này không xảy ra sự cố tràn và bể bờ bao.3. Mưa giông, lốc xoáy:

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố: trong tháng 11 năm 2014, mưa giông và lốc xoáy đã làm ngã đổ 13 cây xanh, gãy nhánh 26 cây xanh làm bị thương nhẹ 01 người, hư hỏng 02 trụ đèn chiếu sáng và 01 trụ điện. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố đã khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện cưa cắt, thu gom các cây xanh bị ngã đổ đảm bảo giao thông đi lại thông suốt.4. Lượng mưa tháng 11 trên địa bàn thành phố:

Đơn vị tính: mmTrạm đo mưa


Mạc Đỉnh Chi

Tân Sơn Hòa

Củ Chi

Hóc Môn

Nhà Bè

Cần Giờ

Bình Chánh

Tổng lượng mưa trong tháng 11/2014

85,7

181,2

129,6

104,8

33,3

29,2

72,1

Max ngày/tháng

29,8

(ngày 03/11/

2014)

44,3

(ngày 03/11/

2014)

60,0

(ngày 26/11/

2014)

28,5

(ngày 27/11/

2014)

11,8

(ngày 25/11/

2014)

21,0

(ngày 03/11/

2014)

29,3

(ngày 05/11/

2014)


II. Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2014:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành phố và quận – huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành:

- Chấp thuận hỗ trợ cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ triển khai thực hiện Đề án xây dựng bổ sung mạng lưới các trạm khí tượng, trạm đo mưa và trạm đo mực nước phục vụ công tác phòng chống ứng phó lụt, bão, thiên tai trên địa bàn thành phố từ nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố (Công văn số 5710/UBND-CNN ngày 04 tháng 11 năm 2014).

- Chấp thuận cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố mua sắm 12 bồn chứa nước linh hoạt khép kín trên địa bàn thành phố từ nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố (Công văn số 6019/UBND-CNN ngày 17 tháng 11 năm 2014).

- Chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè chống sạt lở cấp bách, bảo vệ an toàn khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Công văn số 5740/UBND-CNN ngày 05 tháng 11 năm 2014).

- Chấp thuận chủ trương sửa chữa kè cũ và gia cố đoạn kè chống sạt lở bảo vệ Trạm Kiểm lâm Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ từ nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố (Công văn số 5854/UBND-CNN ngày 10 tháng 11 năm 2014).

- Triển khai thực hiện Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 5825/UBND-CNN ngày 10 tháng 11 năm 2014).

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 33 công trình đê bao sử dụng cừ bản nhựa uPVC (Công văn số 5647/UBND-CNN ngày 30 tháng 10 năm 2014).2. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ:

Trong tháng 11 năm 2014, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố đã nhận được 15 tin cứu nạn, cứu hộ; trong đó, điều động lực lượng và phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ 09 vụ, 06 không triển khai (do địa phương đã xử lý kịp thời) tại địa bàn quận 2, quận 5, quận 8, quận 9, quận 11, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Thủ Đức và huyện Củ Chi, gồm:

- Cứu nạn, cứu hộ dưới nước: 11 vụ;

- Cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy: 02 vụ;

- Cứu nạn cứu hộ khác: 02 vụ.

Kết quả cứu sống được 01 người, tìm kiếm được 05 thi thể nạn nhân.3. Công tác kiểm tra:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở cao tại huyện Nhà Bè để đề xuất các biện pháp giải quyết, đảm bảo an toàn cho dân cư trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

- Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hiện các công trình:

+ Đến nay các địa phương đã hoàn thành đưa vào sử dụng 368/371 công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008, năm 2009, năm 2011, năm 2012 và năm 2013 (đạt tỷ lệ 99,19%) với chiều dài hoàn thành đạt 351,5/354,5 km. Các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả ngăn triều cho khoảng 14.830 ha đất sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng, bảo vệ cho khoảng 33.220 hộ dân.

+ Còn 03/371 công trình, gồm:

Ủy ban nhân dân huyện Bình chánh: 02 công trình (Nâng cấp và mở rộng 500m bờ bao liên vùng khu A, xã Bình Lợi và Nâng cấp bờ bao rạch Bà Lào, xã Phòng Phú). Theo Thông báo số 1009/TB-VP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014.

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè: 01 công trình (Nạo vét rạch Kho Dầu B, thị trấn Nhà Bè), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2521/SNN-CCTL ngày 25 tháng 11 năm 2014 có ý kiến về điều chỉnh quy mô và tăng tổng mức đầu tư công trình gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Riêng 32 công trình đê bao sử dụng cừ vách nhựa uPVC trên địa bàn các quận - huyện (theo Công văn khẩn số 3518/UBND-CNN ngày 11 tháng 7 năm 2013): đã phê duyệt 32/32 công trình (quận Bình Thạnh là 04/04 công trình, quận 12 là 14/14 công trình, quận Thủ Đức 06/06 công trình và huyện Củ Chi 09/09 công trình), đạt tỷ lệ 100%, trong đó:

+ Đang triển khai thi công 21/32 công trình, đạt tỷ lệ 65,63% (quận Bình Thạnh là 03/03 công trình; quận 12 là 12/14 công trình và quận Thủ Đức 06/06 công trình);

+ Chuẩn bị thi công 11/32 công trình (quận 12 là 02 công trình và huyện Củ Chi là 09 công trình).

Đối với 01 công trình của quận Bình Thạnh (Bờ bao từ đầu Cầu Chùa - sông Sài Gòn – rạch cầu Ông Ngữ, khu phố 3, phường 28), Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã kiểm tra thực địa và có ý kiến gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư tổng hợp, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép không thực hiện công trình trên.

4. Công tác diễn tập, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2014:

- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức: 25 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho dân cư trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 4; 06 lớp tập huấn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở nhằm triển khai, nhân rộng công tác nâng cao năng lực phòng, chống, ứng phó tại chỗ cho đối tượng học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận 12, quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức (hoàn thành 10 lớp tấp huấn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở).

- Trung tâm Thông tin Triển lãm (Sở Văn hóa và Thể thao): đang tổ chức cuộc thi sáng tác thơ ca, hò, vè..., dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2014.

- Đài Tiếng nói nhân dân thành phố tổ chức và phát sóng Hội thi ca cổ, lý, hò, vè... chủ đề phòng, chống, ứng phó thiên tai; phát sóng 8 chương trình phát thanh tuyên truyền về phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

- Đài Truyền hình thành phố phát sóng 5 số về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho người dân.

5. Công tác khác:

- Báo cáo về kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2013 của thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp, đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương khen thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận – huyện tăng cường công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố và quận - huyện.

- Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp vận hành 05 cống ngăn triều trên địa bàn quận Thủ Đức trong các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

- Triển khai công tác thu Quỹ Phòng chống lụt bão đối với công dân và doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn thành phố. Riêng thu Quỹ Phòng chống lụt bão đối với doanh nghiệp tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2014, đã thu được 15,6 tỷ đồng.

- Tổ chức cập nhật tin kịp thời, đầy đủ, chính xác trên website Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Tổ chức trực ban định kỳ và đột xuất để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, triều cường, thiên tai kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.III. Nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong tháng 12 năm 2014:

1. Tham mưu kịp thời các phương án, biện pháp công trình và phi công trình chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai.

2. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành:

- Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Quyết định thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố.

- Quyết định điều chỉnh Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường – xã – thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2014 - 2015.

- Hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa để duy tu, sửa chữa công trình phòng, chống lụt, bão từ Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố.

3. Các sở - ngành, đơn vị thành phố và quận – huyên xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015.

4. Triển khai công tác kiểm tra:

- Kiểm tra và báo cáo tiến độ triển khai xây dựng các công trình phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, tiêu thoát nước đã có chủ trương đầu tư năm 2009, năm 2011, năm 2013 và năm 2014.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các quận – huyện liên quan kiểm tra an toàn bờ sông, kênh, rạch do ảnh hưởng sạt lở gây ra.

- Phối hợp các quận – huyện trọng điểm bị ảnh hưởng triều cường tăng cường kiểm tra các tuyến bờ bao ngăn triều để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2014.5. Triển khai thực hiện xây dựng bổ sung mạng lưới các trạm khí tượng, trạm đo mưa và trạm đo mực nước phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

6. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020).

7. Triển khai Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai trong mùa mưa lũ theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Triển khai thực hiện kế hoạch Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2014 của các sở, ngành, đơn vị thành phố và quận – huyện.

9. Các quận – huyện, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố triển khai tốt công tác thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão doanh nghiệp và công dân năm 2014 và quyết toán nguồn kinh phí đã cấp phát từ Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố.

10. Cập nhật thông tin trên website Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu thành phố. Tổ chức trực ban định kỳ, đột xuất để kịp thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan diễn biến của thiên tai, thời tiết nguy hiểm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tháng 11 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh./.Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN

- Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; PHÓ TRƯỞNG BAN

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;

- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;

- Ông Lê Thanh Liêm - PCT/UBND TP;

- Trung tâm PCLB khu vực Miền Nam; (đã ký)

- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

- Thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN TP; Trần Công Lý

- Lưu: VT, PCLB – T.H.
: docs -> vanban
vanban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
vanban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TÌm kiếm cứu nạN
vanban -> I. thiên tai trêN ĐỊa bàn thành phố
vanban -> BÁo cáo kết quả kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ năm 2006
vanban -> Kèm Công văn số: 26 /pclb ngày 24-01-2008 của Ban Chỉ huy pclb tp phụ LỤC 1 CÁc quy đỊnh thực hiện trong
vanban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
vanban -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông
vanban -> BỘ XÂy dựng số: 25/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Ban chỉ huy pctt và CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương