Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏtải về 1.42 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.42 Mb.
#2162
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỒ SƠ MỜI THẦU

GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

(Chỉ dành cho các nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ).

Tên công trình: NHÀ VĂN HÓA TRUNG TÂM XÃ PHONG BÌNH

Tên gói thầu: Gói thầu số 3 “Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị”

Địa điểm xây dựng: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh TT.Huế


Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền

Chủ đầu tư : Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền


Phong Điền, năm 2015
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỒ SƠ MỜI THẦU

GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

(Chỉ dành cho các nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ)
Tên công trình: NHÀ VĂN HÓA TRUNG TÂM XÃ PHONG BÌNH

Tên gói thầu: Phong Bình “Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị”

Địa điểm xây dựng: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh TT.Huế

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền

Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong ĐiềnĐƠN VỊ TƯ VẤN

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CONIC

Giám đốc

Nguyễn Quân

Phong Điền, ngày tháng năm 2015

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY ĐỰNG HUYỆN PHONG ĐIỀN

Giám đốc

Trịnh Đức Nhu

Phong Điền, năm 2015

MỤC LỤC

Từ ngữ viết tắt
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

A. Tổng quát

B. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

C. Nộp hồ sơ dự thầu

D. Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

E. Trúng thầu

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương III. Biểu mẫu dự thầu

Mẫu số 1. Đơn dự thầu

Mẫu số 2. Giấy ủy quyền

Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 4. Bảng kê máy móc thiết bị thi công chủ yếu

Mẫu số 5. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 6A. Danh sách cán bộ chủ chốt

Mẫu số 6B. Bảng kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt

Mẫu số 7. Bảng kê khai sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài

Mẫu số 8A. Biểu tổng hợp giá dự thầu

Mẫu số 8B. Biểu chi tiết giá dự thầu

Mẫu số 9A. Bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết

Mẫu số 9B. Bảng phân tích đơn giá dự thầu tổng hợp

Mẫu số 10. Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu

Mẫu số 11. Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu

Mẫu số 12. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 13. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu

Mẫu số 14. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 15. Bảng yêu cầu vật tư chính cho gói thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp

Chương IV. Giới thiệu dự án và gói thầu

Chương V. Bảng tiên lượng

Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Chương VIII. Các bản vẽ

Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng

Chương IX. Điều kiện của hợp đồng

Chương X. Mẫu về hợp đồng

Mẫu số 16. Hợp đồng

Mẫu số 17. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu số 18. Bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu số 19. Bảo lãnh bảo hành

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu

ĐKHĐ

Điều kiện của hợp đồng

TCĐG

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Gói thầu ODA

Là gói thầu sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)

Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013

Nghị định 63/CP

Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

VND

Đồng Việt Nam

HĐTV

Hội đồng tư vấn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
DauThau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương