ĐẶC ĐIỂm sinh học sinh sảN Ốc cốI (Conus textile Linnaeus, 1758) Ở VÙng biển khánh hòa nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Dắc Kiên, Đặng Thúy Bìnhtải về 4.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích4.29 Kb.
#11040
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN ỐC CỐI (Conus textile Linnaeus, 1758) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA

Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Dắc Kiên, Đặng Thúy Bình

TÓM TẮT

Ốc cối Conus textile Linnaeus, 1758 là động vật thân mềm, tấn công các loài cá nhỏ bằng độc tố. Các mẫu tuyến sinh dục của C. textile thu tại vùng biển Khánh Hòa từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014 được sử dụng cho nghiên cứu mô học. Tuyến sinh dục được chia thành 5 giai đoạn, tuyến sinh dục cái có màu nâu sẫm, tuyến sinh dục đực có màu trắng đục. Mùa sinh sản chính của C. textile trong tự nhiên tập trung vào tháng 2 - 6 hàng năm. Kích thước thành thục lần đầu là 73,78 mm, tỉ lệ thành thục là 75%. Sức sinh sản tuyệt đối dao động từ 11.734 đến 144.815 trứng/cá thể, trung bình là 71.751 ± 16.310 trứng/cá thể.Từ khóa: Ốc cối, Conus textile, đặc điểm sinh sản, tuyến sinh dục, mùa vụ sinh sản.

tải về 4.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương