Đức Bab Đức Baha’u’llah Đức Abdul-Bahatải về 0.64 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
KINH CẦU NGUYỆN

BAHA’I

KINH CẦU NGUYỆN

BAHA’I
Do


  • Đức Bab

  • Đức Baha’u’llah

  • Đức Abdul-Baha

mặc khải

KINH CẦU NGUYỆN BAHA’I

HỘI ĐỒNG TINH THẦN TÔN GIÁO BAHA’I

VIỆT NAM

Ấn hành và giữ bản quyền

Ấn bản 2009
Phúc thay cho địa điểm, cho căn nhà, cho nơi chốn, cho thành phố, cho tâm hồn, cho ngọn núi, cho chổ trú ẩn, cho hang hốc, cho thung lũng, cho vùng đất, cho vùng biển, cho hải đảo, và cho cánh đồng là nơi mà sự nhắc nhở tới Thượng Đế và sự tán tụng Ngài được nêu cao.
Đức Baha’u’llah

Hỡi kẻ tôi tớ của Ta! Hãy cất tiếng ca những diệu từ đã được Thượng Đế cảm ứng. Hãy ca với tất cả lòng thành kính của kẻ được cảm thông cùng Ngài. Hãy ca cho sự dịu dàng nhạc khúc du dương khơi sáng tâm hồn ngươi và khiến trái tim nhân chúng trở lại cùng Ngài. Bởi vì các vị thiên tiên của Đấng Toàn năng rải rác khắp nơi sẽ đưa hương thơm kinh kệ do môi ngươi tụng niệm âm thầm trong phòng riêng lan xa và trái tim kẻ trung chính tiếp nhận được sẽ rung động. Có thể kẻ đó không nhận ra ảnh hưởng của nó ngay lúc đó; nhưng rồi đây sớm muộn gì, một khi năng đức của thiên ân đã phân phát, thì quyền năng sẽ chi phối tâm hồn. Đó là những bí quyết của Mặc khải mà Đấng Toàn năng đã chỉ dụ.
Đức Baha’u’llah

NỘI DUNG
Trang

KINH CẦU NGUYỆN BẮT BUỘCBản Ngắn Nhất

10

Bản Dài Trung bình

10

Bản Dài Nhất

13


CẦU NGUYỆN TRONG CÁC

TRƯỜNG HỢP KHÁC


An ủi

21

Buổi sáng

22

Buổi tối

25

Can đảm

27

Cầu cho các quốc gia

27

Cha mẹ

29

Chúc tụng

30

Chữa bệnh

35

Chữa bệnh (Bài kinh dài)

38

Công lý

46

Cứu giúp

49

Dịu dàng

51

Dư nhật

52

Dứt bỏ

53

Đóng góp

55

Đức tính tâm linh

56

Giữa khuya

63

Hài lòng

64

Họp Hội đồng

65

Hội họp

66

Hôn Lễ

69

Kiên định

71

Kinh Ahmad

75

Kinh bản Carmel

78

Kinh bản Giao ước

81

Lửa thiêng

87

Lửa Đức tin

94

Mẹ sắp sinh con

95

NawRuz

96

Nhân loại

98

Những người lạc đường

99

Phò trợ

100

Phục tùng

109

Phụng sự

112

Rạng đông

113

Ridvan

114

Sức mạnh

116

Tạ ơn

117

Tang Lễ

121

Thanh niên

125

Thống nhất

126

Thử thách và Khó khăn

132

Trai giới

143

Trẻ em

144

Tri thức

147

Trong sạch

150

Truyền giáo

152

Viếng nơi thánh

154

Các Lễ 19 Ngày

157

Các Thánh Lễ trong năm

158


KINH CẦU NGUYỆN BẮT BUỘC

“Kinh cầu nguyện bắt buộc hằng ngày có ba bản….Người tín đồ hoàn toàn tự do lựa chọn bất cứ bản nào trong ba bản này, nhưng bắt buộc phải đọc một bản và theo sát hướng dẫn cụ thể cho mỗi bản ấy.”


-Trích thư viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi-
“Về ‘sáng’, ‘trưa’ và ‘tối’ nêu trong các Bản kinh Cầu nguyện Bắt buộc có nghĩa là các khoảng thời gian giữa mặt trời mọc và trưa, giữa trưa và mặt trời lặn, và từ mặt trời lặn đến hai tiếng đồng hồ sau mặt trời lặn.”
-Khái yếu và Pháp điển Kinh Aqdas, tr. 36-

BẢN KINH CẦU NGUYỆN BẮT BUỘC

NGẮN NHẤT

Đọc một lần trong 24 giờ, vào buổi trưa

L

ạy Thượng Đế của con, con xin chứng nhận rằng Ngài đã tạo nên con để hiểu biết Ngài và tôn thờ Ngài. Con xin thú nhận, ngay lúc này, con thật là bất lực trước uy lực của Ngài, và nghèo nàn trước sự phong phú của Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

Đức Baha’u’llah

BẢN KINH CẦU NGUYỆN

BẮT BUỘC DÀI TRUNG BÌNH

Đọc hằng ngày, vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối


(Ai muốn cầu nguyện, hãy rửa tay, và trong khi rửa tay hãy đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, xin ban sức mạnh cho bàn tay con để bàn tay đó có thể cầm Thánh kinh của Ngài với sự quyết tâm dũng mãnh đến nỗi tất cả những đạo quân trên thế giới đều bất lực đối với bàn tay đó. Xin che chở cho bàn tay đó khỏi cầm phải vật gì không xứng đáng. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

(Trong khi rửa mặt, hãy đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, con đã hướng mặt con về Ngài! Xin lấy ánh sáng thiên nhan của Ngài soi sáng mặt con và xin ngăn nó khỏi quay về bất cứ ai khác ngoài Ngài.
(Đứng thẳng, mặt hướng về Qiblih - Điểm Thờ phượng, tức Bahji, Akka - và đọc:)
Thượng Đế làm chứng cho con rằng ngoài Ngài không có ai khác là Thượng Đế. Các Vương quốc của Mặc Khải và của tạo vật đều thuộc về Ngài. Sự thực, Ngài đã khai sinh ra Đấng Hừng đông Mặc khải, Đấng giảng dạy trên núi Sinai, Đấng soi sáng chân trời tối cao, Đấng biểu dương Cây Liên Hoa mà không tinh thần nào vượt qua được, Đấng truyền lời kêu gọi này đến tất cả những ai ở trên trời và ở trên trái đất: “Kìa hãy trông! Đấng Sở hữu tất cả vạn vật đã đến. Bầu trời và trái đất, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thượng Đế, Đấng Vua của mọi người, Đấng Tôn sư trên ngôi thiên thượng và trên thế gian này!”
(Rồi khom mình xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, và đọc:)
Ngài vô cùng cao cả, vượt lên trên sự tán tụng của con và sự tán tụng của bất cứ ai khác, vượt lên trên sự mô tả của con và sự mô tả của tất cả cư dân ở trên trời và trên trái đất!
(Đứng thẳng, hai bàn tay mở rộng, lòng bàn tay đưa lên ngang mặt và đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, xin đừng làm thất vọng kẻ đã vươn đôi bàn tay khẩn cầu, bấu víu tà áo bác ái và ân phúc của Ngài, lạy Ngài là Đấng Bác ái Nhất trong tất cả những Đấng Bác ái.
(Rồi ngồi xuống và đọc:)
Con xin chứng nhận sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài. Con xin chứng nhận rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Sự thực, Ngài mặc khải Chánh Đạo của Ngài, Ngài thiết lập Giao ước mà Ngài đã hứa và mở rộng cửa thiên ân Ngài cho tất cả cư dân của cõi trời và cõi đất. Xin ban phước lành và sự bình an, sự giải thoát và vinh quang cho những kẻ thân yêu của Ngài, để cho những đổi thay và những biến chuyển của trần thế không cản trở nổi họ quay mặt về với Ngài và cho những người đã hy sinh tất cả với hy vọng đạt tới những điều thuộc về Ngài. Sự thực, Ngài là Đấng đời đời tha thứ, Đấng Thượng Đế hoàn toàn từ bi.
(Thay vì đọc đoạn kinh dài kể trên, có thể ngồi đọc lời sau đây:)
Thượng Đế chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.


(Hoặc có thể ngồi và đọc:)

Con xin làm chứng về sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài; con xin làm chứng rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.Đức Baha’u’llah

BẢN KINH

CẦU NGUYỆN BẮT BUỘC DÀI NHẤT

Đọc một lần trong vòng hai mươi bốn giờ(Ai muốn đọc Kinh này thì phải đứng thẳng và hướng về Thượng Đế, rồi vẫn không rời chỗ, nhìn sang phải sang trái, như thể tìm kiếm lượng bác ái của Thượng Đế, Đấng Đại Bác ái, Đấng Từ bi. Và bắt đầu đọc:)
Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của tất cả các Danh, Đấng Sáng tạo các cõi trời! Bởi các Đấng là Đấng Hừng đông Bản thể vô hình của Ngài, Đấng Đại Vinh quang, Đấng Tối cao, con khẩn cầu Ngài xin biến lời cầu nguyện của con thành ngọn lửa có thể thiêu hủy màn vô minh đã ngăn cách con với vẻ mỹ lệ của Ngài, và thành ánh sáng dắt dẫn con tới đại dương Hiện diện của Ngài.
(Đưa hai tay lên trong dáng điệu khẩn cầu Thượng Đế - Ngài thật đầy ân phúc và vinh hiển - và đọc:)
Lạy Ngài là Đấng Khát khao của thế giới, Đấng Kính yêu của các nước! Ngài thấy con đang hướng về Ngài, dứt bỏ mọi ràng buộc với bất cứ ai không phải là Ngài, bấu víu vào sợi dây thiêng liêng của Ngài mà sự vận chuyển có thể làm đảo lộn cả vạn vật. Lạy Thượng Đế của con, con là tôi tớ Ngài. Ngài thấy con đứng đây, sẵn sàng làm theo ý chí và ý thích của Ngài, và con không ước ao gì khác ngoài sự hài lòng của Ngài. Bởi Đại dương bác ái của Ngài, bởi Vầng Thái dương ân phúc của Ngài, con cầu xin Ngài sử dụng kẻ tôi tớ Ngài như Ngài muốn, như Ngài thích. Nguyện bởi quyền năng Ngài hằng vượt xa mọi sự mô tả và tán tụng! Bất cứ điều gì Ngài mặc khải đều là sở thích của tâm hồn con, đều là khát vọng của linh hồn con. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng để ý đến ước vọng và hành động của con, nhưng xin để ý đến ý chí của Ngài vốn bao trùm các bầu trời và trái đất. Nguyện bởi Tối Đại Danh của Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua tất cả các nước! Con chỉ muốn điều Ngài muốn và chỉ yêu điều Ngài yêu.
(Quì gối, trán cúi xuống đất, và đọc:)
Ngài vô cùng cao cả vượt trên mọi sự mô tả ngoại trừ sự mô tả của chính Ngài, và vượt khỏi sự hiểu biết của bất cứ ai ngoài Ngài.
(Đứng dậy và đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, xin biến lời cầu nguyện của con thành nguồn nước sự sống khiến con có thể sống lâu như quyền tối thượng của Ngài và có thể suy tôn quyền ấy trong mỗi thế giới của Ngài.
(Lại đưa tay lên khẩn cầu và đọc:)
Lạy Ngài là Đấng mà sự xa cách làm tiêu hủy các tâm hồn và linh hồn, là Đấng mà lửa tình yêu làm nóng bỏng cả hoàn cầu! Bởi Thánh Danh Ngài đã chinh phục cả tạo vật, con xin Ngài đừng từ chối con điều gì thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng cai quản mọi người. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy kẻ xa lạ này hối hả tiến về thánh thất tối cao của mình, dưới bóng tàn cây uy nghi của Ngài, trong thánh điện bác ái của Ngài; kẻ tội lỗi này đang tìm kiếm đại dương tha thứ của Ngài; kẻ tín đồ hèn mọn này đang tiến tới cung điện vinh quang của Ngài; tạo vật nghèo nàn này đang tìm kiếm phương đông sản nghiệp của Ngài. Ngài có thẩm quyền truyền phán bất cứ điều gì Ngài muốn. Con làm chứng rằng các việc làm của Ngài đều đáng ca ngợi, các mệnh lệnh của Ngài đều đáng tuân tùng và phán lệnh của Ngài không hề bị hạn chế.
(Đưa tay lên và đọc Thánh Danh ba lần – Allah-o-Abha. Tay đặt lên đầu gối, cúi mình trước Thượng Đế – Ngài thật đầy ân phúc và vinh hiển – và đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy đấy, trong khắp các chi thể, tinh thần con xúc động mạnh bởi khát vọng tôn thờ Ngài, bởi nhiệt tâm nhắc đến Danh Ngài và ca tụng Ngài; Ngài thấy tinh thần con xác tín đến mức nào điều mà ngọn Lưỡi phán lệnh của Ngài đã chứng nhận trong Vương quốc thánh ngôn của Ngài và trên bầu trời tri thức của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, trong trạng thái tinh thần này, con tha thiết cầu xin Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài để chứng minh sự nghèo nàn của con, xin tôn vinh đức từ ái và sự sung túc của Ngài, để có thể thú nhận sự bất năng của con, làm tỏ rõ uy quyền và sức mạnh của Ngài.
(Đứng thẳng người, tay đưa lên hai lần theo cách khẩn cầu, và đọc:)
Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Đại Từ bi. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng An bài từ thủy đến chung. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, đức bao dung của Ngài làm con bạo dạn, lượng bác ái của Ngài làm con mạnh mẽ; tiếng gọi của Ngài thức tỉnh con, ân phúc của Ngài nâng con lên và dắt con đến với Ngài. Không nhờ thế, con đâu có ra gì, và làm sao con dám đứng ở ngưỡng cửa thành phố của sự gần gũi Ngài, hoặc ngước mặt lên trước ánh sáng chiếu rọi từ cõi trời ý chí Ngài? Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy tạo vật khốn khổ này đang gõ cửa thiên phúc của Ngài, linh hồn phù du này đang tìm kiếm dòng sông trường sinh tuôn chảy từ bàn tay độ lượng của Ngài. Mãi mãi phán lệnh thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua tất cả các danh, còn bổn phận của con là phải nhẫn nhục và phục tùng tức khắc ý chí Ngài, lạy Ngài là Đấng Sáng tạo các cõi trời.
(Đưa tay lên ba lần và đọc ba lần:)
Thượng Đế là Đấng Vĩ đại hơn mọi người vĩ đại.

(Quì xuống, trán áp mặt đất, và đọc:)
Ngài vô cùng cao cả đến nỗi lời chúc tụng của những người gần Ngài không thể lên đến cõi trời hiện diện của Ngài, và những con chim tâm hồn của những người trung thành với Ngài cũng không thể bay tới ngưỡng cửa nơi ở của Ngài. Con xin làm chứng rằng Ngài cao cả hơn mọi phẩm hạnh và sự thánh thiện của Ngài vượt trên tất cả các danh. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh.
(Hãy ngồi và đọc:)
Con xin làm chứng về điều mà tất cả vạn vật, và Quần hội thiên thượng, cư dân Thiên đàng tối cao, và bên trên nữa, từ Chân trời toàn vinh chính Ngọn Lưỡi Vĩ đại đều làm chứng rằng Ngài là Thượng Đế, rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, và rằng Đấng được biểu hiện là Mầu nhiệm tàng ẩn của Ngài, là Biểu tượng Trân bảo đã khiến các chữ B(bi) và E(i) được ráp nối và dính liền (Be)*. Con xin chứng nhận rằng chính Đấng mà Danh được viết bởi Ngòi bút của Đấng Tối cao và đã được nhắc đến trong các Thánh kinh của Thượng Đế, là Đấng Vua trên ngôi thiên thượng và trên thế gian.
(Đứng lên và đọc:)
Lạy Đấng Thượng Đế của tất cả các sinh linh và là Đấng Sở hữu vạn vật hữu hình và vô hình! Chắc chắn Ngài thấy nước mắt con, Ngài nhận ra tiếng thở dài của con. Ngài nghe lời kêu than của con, tiếng rên siết của con và lời ta thán của tâm hồn con. Bởi quyền năng của Ngài! Các sự quá phạm của con đã ngăn con đến gần Ngài, và các tội lỗi của con đã khiến con cách xa ngưỡng cửa thánh thiện của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, tình yêu Ngài khiến con thành giàu có, sự xa cách Ngài khiến con kiệt quệ. Bởi dấu chân Ngài trong sa mạc này và bởi những lời báo hiệu “Ta đây, Ta đây” do những Người lựa chọn của Ngài thốt lên giữa cảnh mênh mông này, bởi hơi thở Mặc khải của Ngài và bởi làn gió nhẹ của Đấng Bình minh Biểu hiện của Ngài, con cầu xin Ngài ban cho con điều khiến con được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài và tuân giữ mọi điều chứa đựng trong Thánh kinh Ngài.

(Đọc ba lần Tối Đại Danh:)

Allah-o-Abha


(Khom mình, tay đặt lên đầu gối, và đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, con ca tụng Ngài vì Ngài đã giúp con nhớ đến Ngài, và con tán dương Ngài vì Ngài đã giúp con nhận biết Đấng Hừng đông các dấu hiệu Ngài, giúp con cúi lạy trước quyền tối thượng của Ngài, khiến con trở nên khiêm tốn trước Thần tính của Ngài và nhận biết điều được truyền phán bởi Ngọn lưỡi vĩ đại của Ngài.

(Đứng lên và đọc:)
Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Lưng con còng xuống bởi gánh nặng tội lỗi của con và sự vô tâm của con đã khiến con hư mất. Khi con nghĩ đến những hành động xấu xa của con và lòng từ bi của Ngài, tim con nhũn ra và máu con sục sôi trong các huyết quản của con. Bởi Đấng Mỹ lệ của Ngài, lạy Ngài là Đấng Khát khao của thế giới! Con thẹn thùng khi ngước mặt nhìn Ngài và xấu hổ khi đưa đôi tay khát khao lên cõi trời từ ái của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy nước mắt con đã ngăn trở con tưởng nhớ đến Ngài và nêu cao đức hạnh của Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua trên ngôi thiên thượng và trên thế gian! Bởi các dấu hiệu của Vương quốc Ngài và bởi những huyền nhiệm thuộc Quyền Ngự trị của Ngài, con cầu xin Ngài đối xử với những người thân yêu của Ngài tùy theo lượng từ ái của Ngài và tùy theo ân đức của Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của vạn vật, lạy Ngài là Đấng Vua của cõi hữu hình và vô hình!
(Đọc Tối Đại danh ba lần:)

Allah-o-Abha


(Quì xuống, trán áp đất và đọc:)
Lạy Thượng Đế của chúng con, Ngài thật đáng chúc tụng vì Ngài đã ban xuống cho chúng con điều khiến chúng con đến gần Ngài và ban cho chúng con những của cải như Ngài đã hứa trong các Thánh kinh và Thánh thư của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, chúng con cầu xin Ngài che chở chúng con khỏi những đạo binh ảo tưởng điên khùng và những tưởng tượng hão huyền. Quả thực, Ngài là Đấng Uy lực, Đấng Toàn tri.
(Ngước đầu lên, ngồi tại chỗ và đọc:)
Lạy Thượng Đế của con, con xin làm chứng cho những điều mà các Đấng tuyển chọn của Ngài đã làm chứng, và con nhận biết những điều đã được tiếp thụ bởi các cư dân của Thiên đàng tối cao, cũng như bởi những người đã chầu hầu quanh Ngôi uy lực của Ngài. Các vương quốc của cõi đất và cõi trời đều thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của các thế giới!

Đức Baha’u’llah

CẦU NGUYỆN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC


AN ỦI

Lạy Thượng Đế! Xin Ngài làm cho tâm hồn con tươi mát, thảnh thơi. Xin thanh tẩy trái tim con. Xin soi sáng năng lực con. Con đặt mọi việc của con trong tay Ngài. Ngài là Đấng Dìu dắt con, Đấng Che chở con. Con sẽ không còn lo âu và phiền muộn nữa. Nhưng con sẽ là người hạnh phúc và vui tươi.

Lạy Thượng Đế! Sẽ không còn sự lo lắng nào chiếm ngự lòng con và không có rắc rối nào phiền nhiễu con. Con sẽ không còn bám vào những việc không vui trong cuộc sống. Lạy Thượng Đế! Ngài gần gũi con hơn chính con đối với bản thân.

Lạy Thượng Đế, con xin dâng trọn đời con cho Ngài.

Đức Abdul-Baha

BUỔI SÁNG
¶1.

Lạy Thượng Đế của con, sáng nay nhờ ân phúc Ngài con thức dậy, con hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài, và rời khỏi nhà con với tâm hồn phó thác cho sự chăm sóc của Ngài. Từ cõi trời bác ái của Ngài, xin ban ân phúc cho con và khiến con trở về bình yên trong lòng gia đình, cũng như Ngài đã để con ra đi với sự che chở của Ngài, tâm tư con lúc nào cũng hướng về Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Duy nhất, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.Đức Baha’u’llah

¶2.


Lạy Thượng Đế của con, con trở dậy trong sự phò trì của Ngài, và thật phước cho ai đi tìm nơi nương tựa này để được ở trong Thánh điện phù trợ của Ngài và ở trong thành trì bảo vệ của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin cho ánh Bình minh Huy hoàng Mặc khải của Ngài soi sáng bản thể nội tại con, cũng như Ngài đã soi sáng bản thể ngoại tại của con bằng ánh sáng ban mai của Thiên ân.

Đức Baha'u'llah
¶3.

Lạy Thượng Đế của con, con xin dâng lời cảm tạ vì Ngài đã thức tỉnh con và đem con về với lương tri. Sáng nay con thức dậy, mặt hướng về ánh huy hoàng Vầng Thái dương Mặc khải của Ngài đang chiếu sáng các bầu trời uy lực và uy lịnh của Ngài, nhận biết các dấu hiệu của Ngài, tin tưởng Thánh kinh của Ngài và gắn bó chặt chẽ với Dây yêu thương của Ngài.

Với sức mạnh của ý chí Ngài và với quyền năng không ai cưỡng nỗi ý muốn của Ngài, con cầu xin Ngài biến những biểu lộ Ngài đã ban trong giấc ngủ của con thành nền móng vững chắc nơi ngự trị Tình thương của Ngài trong trái tim những kẻ yêu mến Ngài, và biến thành dụng cụ tốt nhất để chứng minh ân phúc và lòng từ bi vô lượng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, với Ngòi bút Tối cao của Ngài, xin ban cho con những ân phúc của thế giới này và thế giới sắp đến. Con xin xác nhận rằng Ngài nắm quyền điều khiển cả vạn vật. Ngài sai khiến vạn vật theo ý Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hùng mạnh, Đấng Thủy chung như nhất.

Ngài là Đấng dùng thiên mệnh biến cải sự tủi nhục thành vinh quang, suy thành dũng, nhược thành cường, kinh sợ thành an tĩnh, nghi hoặc thành tin tưởng.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Đấng Toàn năng, Đấng Ban ân phúc.

Ngài không bao giờ làm thất vọng những kẻ tìm kiếm Ngài và không bao giờ bỏ rơi kẻ khao khát Ngài. Xin Ngài ban cho con bất cứ điều gì thích hợp với lượng khoan dung cao cả của Ngài và với đại dương từ ái của Ngài. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.


: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương