Bulletin 1903 screening – tracking verification thi trắc nghiệm Thông tin 1903tải về 20.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích20.25 Kb.
BULLETIN 1903 SCREENING – TRACKING - VERIFICATION

Thi trắc nghiệm Thông tin 1903

Mẫu đơn Theo dõi và Xác minh

Học sinh____________________________________________________

(Họ) (Tên) (Chữ lót viết tắt.)


Thi trắc nghiệm đầu tiên

Thi trắc nghiệm lần thứ nhì nếu cần

Thi trắc nghiệm này được miễn vì học sinh đủ điều kiện cho dịch vụ 504 hay 1508.

Mẫu giáo
Xã hội/

Cảm xúc

Lớp:________________

Trường:_____________

Ngày:_______________

Thi trắc nghiệm bởi: ___________________

Quan tâm:

______Có ______Không

Lớp:________________

Trường:_____________

Ngày:_______

Thi trắc nghiệm bởi: ___________________

Quan tâm:

______Có ______Không

Ngày:________________

Trường:_______________
_____________________

Chữ ký


Lớp một
Suy giảm Tập trung/

Rối loạn Quá hiếu động

Lớp:_________________

Trường:_______________

Ngày:_________________

Thi trắc nghiệm bởi: _____________________

Quan tâm:

______Có ______Không

Lớp:_________________

Trường:_______________

Ngày:_________________

Thi trắc nghiệm bởi: ______________________

Quan tâm:

______Có ______Không

Ngày:________________

Trường:_______________
_____________________

Chữ ký


Lớp hai
Gặp trở ngại trong Tập đọc

Lớp:_____________________

Trường:__________________

Ngày đọc lưu loát:__________

Thi trắc nghiệm bởi: _________________________

Quan tâm:

______Có ______Không

Quan tâm:

______Có _______Không

Lớp:____________________

Trường:__________________

Ngày đọc lưu loát:__________

Thi trắc nghiệm bởi: _________________________

Quan tâm:

______Có ______Không

(Nếu có, tiếp tục thi trắc nghiệm,)

Quan tâm:

______Có _______Không


Ngày:____________________

Trường:__________________
_________________________

Chữ ký


*****Nếu quan tâm còn lo lắng giới thiệu học sinh đến ABIT với những kết quả thi trắc nghiệm thêm.*****

Ngày họp ABIT để giải quyết các mối quan tâm:_______________________________________________________________

Kết quả cuộc họp ABIT:

Tên và chức vụ của người trách nhiệm về thực hiện kết quả (SPO, Phối trí viên 504, Giáo viên, hay người khác.)

_____ Sự can thiệp
_____Thi trắc nghiệmthêm
_____ Cả hai Can thiệp & Thi trắc nghiệm
_____ Điều khác:
_____ Không quan tâmTẤT CẢ THI TRẮC NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HOÀN TẤT (Em này đã được thi trắc nghiệm ít nhất một lần trong mỗi phần của ba vấn đề.


Hiệu trưởng_____________________________________________________________________________________________

Chữ ký / Ngày
ĐỂ TRONG TẬP HỒ SƠ MÀU XÁM

Bấm ghim Mẫu đơn Theo dõi & Xác minh bên trong tờ bìa trước của tập hồ sơ màu xám và tờ cho phép của Phụ huynh bên trong tờ bìa sau của tập hồ sơ xám. Để tất cả các bằng chứng về thi trắc nghiệm bên trong tập hồ sơ màu xám. Tập hồ sơ này PHẢI được để trong hồ sơ đi học của em đó.Cập nhật Tháng tám 2015


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương