Bola tarbiyasida maktabgacha ta’lim, oila va jamiyatning o‘rni


Foydalanilgan adabiyotlartải về 249.54 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích249.54 Kb.
#50577
1   2   3   4
bola-tarbiyasida-maktabgacha-ta-lim-oila-va-jamiyatning-o-rni
Umumiy pedagogika (1)
 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. Samarqand Qishloq Xo‘jalik Instituti. Pedagogika Tarixi va G‘oyalari (O‘quv 

uslubiy qo‘llanma). Samarqand-2014. 14-bet 

2. O.U.  Hasanboyeva,  M.X.  Tojiyeva,  Sh.K.  Toshpo‘latova  va  boshq. 

Maktabgacha  ta’lim  pedagogikasi.  Pedagogika  kollejlari  uchun  o  ‘quv  qo‘llanma. 

(To'ldirilgan va qayta ishlangan 2-nashri). Т.: «ILM ZIYO», 2011. — 184 b. 

3. Kushmatova  Maftuna  Maxamadali  qizi.  Mavzu:  Farzand  tarbiyasida  oilaviy 

munosabatlar  va  tarbiyaning  ijtimoiy  psixologik  xususiyatlari.  Bitiruv  malaka  ishi. 

Andijon-2017 

4. Nigmatovna, 

Yusupova 

Nargiza. 

"ZAMONAVIY 

‘QITISH METODLARIDA  ROL  O  ‘YINLARINI  KENG  QO  ‘LLANILISHI." 

INTEGRATION  OF  SCIENCE,  EDUCATION  AND  PRACTICE.  SCIENTIFIC-

METHODICAL JOURNAL 2.3 (2021): 115-122. 

5. Исламова,  М.  Ш.  "Касбий  дунёқарашни  шакллантириш  асослари." 

Science and Education 2.Special Issue 1 (2021): 78-87.  

6. Усаров,  Ж.  Э.,  Г.  Н.  Шарипова,  and  Ш.  С.  Абдусаматова.  "Таълим 

самарадорлиги  ва  унинг  амалиётдаги  аҳамиятида  талабаларнинг  ўзини  ўзи 

ривожлантириш компетентлигининг ўрни." Science and Education 2.Special Issue 

1 (2021): 276-285. 

7. Усаров,  Ж.  Э.,  Л.  Г.  Бобоходжаева,  and  Н.  Юсупова.  "Аралаш  таълим 

шакли педагогик таълим кластерининг замонавий ёндашуви сифатида." Science 

and Education 2.Special Issue 1 (2021): 286-295.  

8. Йўлдошев,  О.  А.  "Бошланғич  синфларда  техноген  цивилизациядан 

фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари." Science and Education 2.Special 

Issue 1 (2021): 88-97. 

 


tải về 249.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương