BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 396.56 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích396.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Mẫu 19-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy đề nghị

tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội ...........................................................................

Tên tôi là: .................................................. Năm sinh: ..........................................

Nơi cư trú Số điện thoại

Số sổ BHXH:.................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ...............................

Số tiền được hưởng chế độ BHXH: ................Nơi lĩnh chế độ BHXH: ................

Số tháng chưa nhận chế độ BHXH: ........... tháng, từ tháng/năm: ......... đến tháng/năm:.........

Số tiền chưa nhận chế độ BHXH:..................................

Lý do không đến lĩnh chế độ BHXH theo quy định:

Thời gian xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố bị mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (nếu có):

Đề nghị được lĩnh tiền truy lĩnh (nếu có) tại: ........................................................

Nay tôi làm giấy này đề nghị cơ quan BHXH giải quyết để được tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng./.


....., ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)..., ngày... tháng ... năm...

Người đề nghị


(ký, ghi rõ họ tên)


Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng

Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

Bằng chữ: .................................................

......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc BHXH

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:


  • Nơi lĩnh chế độ BHXH: Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ghi nơi nhận chế độ BHXH trước khi bị dừng in danh sách chi trả; đối với người nhận chế độ BHXH 1 lần ghi tên cơ quan BHXH.

  • Số tháng chưa nhận chế độ BHXH: Ghi số tháng chưa nhận đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; người nhận chế độ BHXH 1 lần không ghi số tháng.

  • Xác nhận của chính quyền địa phương, đại sứ quán nơi người hưởng đang cư trú: Ghi rõ không bị phạt tù giam hoặc xuất cảnh trải phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích trong thời gian không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

  • BHXH tỉnh xét duyệt đối với trường hợp đối với người hưởng có thời gian chưa nhận tiền hoặc chưa đến ký xác nhận chữ ký từ 12 tháng trở lên.

  • BHXH huyệnxét duyệt đối với trường hợp đối với người hưởng có thời gian chưa nhận tiền hoặc chưa đến ký xác nhận chữ ký dưới 12 tháng.
4

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập hồ sơ theo quy định, gửi BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận Giấy đề nghị của người hưởng, chuyển BHXH tỉnh để in địa chỉ mới vào danh sách chi trả.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH có xác nhận của đại diện chi trả (Mẫu 20-CBH): 01 bản

- Người hưởng nộp 1 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

Quy định tháng in địa chỉ mới của người hưởng trên Danh sách chi trả: Người hưởng nộp Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH in địa chỉ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì in địa chỉ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả hàng tháng
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương