BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu nămtải về 140.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích140.16 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ AN NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 215/BC-UBND An Nhơn, ngày 5 tháng 10 năm 2015
BÁO CÁO

Tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015.Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

  1. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã được tổ chức, là năm cuối kỳ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2010-2015. Các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn thị xã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 23, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình chung của đất nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết nắng nóng kéo dài, sâu bệnh cây trồng, dịch bệnh vật nuôi phát sinh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Thị ủy, sự hỗ trợ của các Sở ban ngành tỉnh, sự kiểm tra, giám sát của HĐND thị xã, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể thị xã, UBND thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phấn đấu thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, đạt được nhiều kết quả khá.Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.546,8 tỷ đồng, bằng 85,7% so với kế hoạch, tăng 26 % so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: sản xuất công nghiệp ước tăng 52,4%; thương mại- dịch vụ ước tăng 21,8%; nông nghiệp ước tăng 1,3%, trong đó: ngành trồng trọt tăng 0,2%, chăn nuôi tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước. Văn hoá- xã hội có mặt chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân tiếp tục ổn định. Quốc phòng- an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được đảm bảo.

Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực như sau:I. VỀ KINH TẾ:

1. Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Khu công nghiệp Nhơn Hòa trên địa bàn thị xã đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, có 25 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 22.500 tỷ đồng, đã có 22 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa gồm: sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, chế biến nông lâm sản, lắp ráp, sửa chữa ô tô và dịch vụ tổng hợp. Các cơ quan, đơn vị thị xã đang phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 với diện tích 79ha.

Triển khai Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề năm 2015. Tiếp tục xây dựng Quy hoạch chi tiết các Cụm công nghiệp Tân Đức, đồi Hỏa Sơn, An Mơ và Thắng Công trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét cho ý kiến. Hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công cho 100 cơ sở, với 165 lò và 1.155 lao động trên địa bàn thị xã. Phối hợp Sở Công thương lập quy hoạch chi tiết 1/500 làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá. Kiểm tra, đôn đốc việc giải thể các Hợp tác xã dịch vụ điện của các xã. Triển khai lập quy hoạch điểm sản xuất tập trung làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ tại xã Nhơn Hậu.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện được 643 tỷ đồng, đạt 93,9% KH năm, tăng 52,4 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế hỗn hợp, doanh nghiệp tư nhân đạt trên 427 tỷ đồng, tăng 94% và khu vực công nghiệp cá thể đạt trên 216 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014.
2. Về thương mại- dịch vụ:

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại- dịch vụ và du lịch năm 2015. Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình Trung tâm thương mại An Nhơn đưa vào hoạt động, theo dõi việc tổ chức thi công các hạng mục công trình chợ Đập Đá. Xây dựng Đề án về xây dựng mô hình quản lý, kinh doanh các chợ trên địa bàn thị xã. Triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và chợ Bình Định mới, quy hoạch khu vui chơi giải trí An Nhơn. Phối hợp tổ chức Hội chợ khuyến mại An Nhơn lần thứ III năm 2015. Xúc tiến xây dựng Website thương mại điện tử cho làng nghề gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu và làng mai vàng Nhơn An. Phối hợp với Sở Công thương thẩm định các hộ sản xuất rượu trong làng nghề rượu Bàu Đá để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn chế biến thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2015, đã cấp mới 116 giấy phép đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký trên 21 tỷ đồng.Giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ đạt 519,6 tỷ đồng, đạt 80,9% KH, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

3. Về sản xuất nông nghiệp:

Tổng diện tích cây hằng năm trong 9 tháng đầu năm 2015 ( cả vụ Đông xuân và Hè thu) toàn thị xã đã gieo trồng được 17.054,9 ha, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lúa đã gieo sạ được 14.207,4 ha, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; nhóm cây rau đậu các loại giảm 49,4 ha và nhóm cây công nghiệp ngắn ngày giảm 59,8ha. Năng suất cây lúa đạt 68,4 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 1 tạ/ha, sản lượng trên 97 nghìn tấn.

Về chăn nuôi, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, phòng chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng đợt I/2015, tiêm vacxin LMLM cho đàn trâu, bò đạt 88,2 %, cho đàn heo giống đạt 62 %; tiêm vacxin dịch tả heo đạt 80,9% và cúm gia cầm đạt 100% so với kế hoạch.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm ngày 01/10/2015 đàn trâu có 1.280 con, tương đương cùng kỳ năm trước, đàn bò có 27.950 con, tăng 1 % so cùng kỳ trước, đàn lợn có 78.890 con, tăng 0,1 % so cùng kỳ, đàn gia cầm có 1.030 nghìn con, tăng 0,8% so với cùng năm trước.Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 378,6 tỷ đồng, bằng 80,4% kế hoạch và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt đạt 199,8 tỷ đồng, bằng 90,8% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 159,5 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Về công tác khuyến nông, trong 9 tháng đầu năm 2015, đã triển khai thực hiện các mô hình diệt chuột bằng thuốc sinh học Biorat, mô hình trình diễn giống lúa mới có triển vọng ở Phò An- Nhơn Hưng, mô hình thâm canh một số giống cỏ mới chất lượng cao ở Nhơn Khánh. Về chương trình hỗ trợ giá giống lúa lai, vụ Đông Xuân 2014-2015 và vụ Thu 2015, thị xã hỗ trợ 60.390 kg giống cho nông dân các xã, phường sản xuất.Về thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, đã thực hiện 15 cánh đồng sản xuất lúa với tổng diện tích 551,7 ha có 3.162 hộ tham gia. Trong đó có 12 cánh đồng liên kết với các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ giống lúa đạt kết quả khá.

Triển khai công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Tiến hành kiểm tra các công trình phòng chống thiên tai năm 2015 và tổ chức khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, mương trên địa bàn quản lý trước mùa mưa lũ.

Giải ngân kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2014; tổng hợp diện tích đề nghị cấp bù thủy lợi phí năm 2015 trên địa bàn thị xã. Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa tại thôn Trường Cửu- xã Nhơn Lộc.

Về công tác xây dựng nông thôn mới, tiến hành sơ kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thị xã năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến nay, các xã Nhơn An và Nhơn Phúc cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang lập các thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/4/2015 của Thị ủy An Nhơn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ 7 xã còn lại đạt các tiêu chí theo lộ trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.
4. Về tài chính - ngân sách:

Triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2015, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, phường tổ chức thu ngân sách, nhất là thu các sắc thuế, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát việc chi ngân sách, tập trung cân đối nguồn vốn đầu tư chỉnh trang đô thị, hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thanh toán nợ các công trình xây dựng cơ bản. Đôn đốc việc thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp. Đẩy mạnh thanh quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tổng thu cân đối ngân sách thị xã thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 là 481,9 tỷ đồng, đạt 116,95% kế hoạch năm và so với cùng kỳ vượt 14,72%; trong đó, thu thường xuyên ( theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao) là 287,1 tỷ đồng, đạt 127,6 % KH năm và so với cùng kỳ vượt 6,79%. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là 206 tỷ đồng, đạt 110,1% kế hoạch năm và vượt 31,89 % so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất được 42,6 tỷ đồng, đạt 77,45 % KH năm. Tuy nhiên, nếu loại trừ thu chuyển nguồn thì thu thường xuyên theo chỉ tiêu tỉnh giao ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 166,4 tỷ đồng, đạt 74,45% kế hoạch năm và so với cùng kỳ vượt 7,9%. Một số khoản thu ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt thấp, cụ thể như: Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa thu được, thu huy động đóng góp từ các doanh nghiệp 3 tỷ đồng, đạt 37,5%, thuế ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quản lý 53,4 tỷ đồng, đạt 67,64% và tiền sử dụng đất được 42,6 tỷ đồng, đạt 77,45% KH.

Tổng chi ngân sách thị xã trong 6 tháng đầu năm của thị xã và các xã, phường là 479,4 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách thị xã là 375,9 tỷ đồng, đạt 104,4% KH và so với cùng kỳ vượt 28,36%. Trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản là 67,3 tỷ đồng, đạt 143,81% kế hoạch năm; chi sự nghiệp kinh tế 28,3 tỷ đồng, đạt 75,07% kế hoạch năm, chi sự nghiệp văn xã 161,7 tỷ đồng, đạt 84,85%, chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã, phường 65 tỷ đồng.5. Về đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng:

Trong 9 tháng đầu năm 2015, thị xã tiếp tục triển khai thi công các công trình trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015: Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19; nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Trường THPT An Nhơn 1 đến đường Thanh Niên); nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú- phường Bình Định, Khu dân cư tổ 5 Kim Châu- phường Bình Định, đường QL1A Gò Đá Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng đế- xã Nhơn Hậu, mở rộng nút giao thông đường Phạm Hồng Thái – Ngô Gia Tự- phường Bình Định, đường nội bộ Khu dân cư bắc đường đê bao- phường Bình Định, tuyến đường từ nhà Lý Xuân Hỷ đến cầu Thị Lựa- Nhơn Hậu (đoạn từ gốc cây Gòn đến cầu Thị Lựa), kè chống xói lở bờ sông Văn Lãng; sửa chữa, nâng cấp Mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao vàng ở phường Đập Đá. Xây dựng lại nhà bia ghi danh liệt sỹ và một số hạng mục khác của Đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã. Hoàn chỉnh một số hạng mục Khu đô thị mới Đập Đá; thi công đường vào Nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn; xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và sửa chữa nhà lớp học 1 tầng 4 phòng học của Trường tiểu học Nhơn Tân.

Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án như Khu đô thị đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, Khu đô thị bắc sông Tân An, đường từ Tử cấm thành- Thành Hoàng đế đến Đàn Nam giao, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 636 xã Nhơn Hạnh- Nhơn An đến giáp đường ĐT 636B, đường Tân Dân-Bình Thạnh, xây dựng Kho lưu trữ Thị ủy, Khu di tích nơi thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, cầu Khánh Mỹ- xã Nhơn Mỹ, xây dựng kè sông Gò Chàm, khu vực Phò An- Nhơn Hưng, kè bờ soi ông Thức, khu vực Phụ Quang- Nhơn Hòa và một số khu dân cư khác trên địa bàn thị xã .

Cùng với việc xử lý một số tồn tại trong công tác GPMB của Dự án nâng cấp Quốc lộ 1, trong 9 tháng đầu năm 2015, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 19 đi qua địa bàn và một số dự án khác của tỉnh. Tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng công trình các dự án nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19- phường Nhơn Hòa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT636A đi cầu Ông Bằng- xã Nhơn Hạnh, nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú- phường Bình Định, đường từ QL1A Gò Đá Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng đế; mở rộng nút giao thông đường Phạm Hồng Thái – Ngô Gia Tự, phường Bình Định, xây dựng khu quy hoạch dân cư Bắc sông Tân An, đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, khu dân cư Tổ 5 Kim Châu- phường Bình Định, xây dựng Doanh trại cơ quan Quân sự thị xã, Khu vui chơi giải trí An Nhơn và một số khu dân cư trên địa bàn thị xã.


6. Về công tác quy hoạch đô thị, chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị:

Tiếp tục đôn đốc việc xây dựng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 4 phường Nhơn Thành, Đập Đá, Nhơn Hưng và Nhơn Hòa, quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phía tây nam trụ sở UBND phường Nhơn Hoà, Quy hoạch chi tiết 1/500 tuyến đường từ cầu Sita- phường Nhơn Hưng đến cầu Tân An- phường Bình Định, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đường Trần Phú, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, lập quy hoạch xây dựng Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và chợ mới phường Bình Định, quy hoạch mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Lữ, Nguyễn Trường Tộ, phường Đập Đá, quy hoạch khu dân cư Tổ 4, khu vực Bằng Châu- Đập Đá, khu dân cư Châu Thành- phường Nhơn Thành, khu dân cư Tổ 3, khu vực Kim Châu- phường Bình Định, khu dân cư thôn Háo Đức- xã Nhơn An, khu dân cư Tiên Hòa- phường Nhơn Hưng, điểm dân cư phía nam đường Huỳnh Thúc Kháng- phường Bình Định và các dự án tạo quỹ đất dân cư khác trong kế hoạch năm 2015.

Đẩy mạnh thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đã tiến hành duy tu, sửa chữa một số tuyến đường nội thị, các nút giao thông, lắp đặt đèn trang trí các tuyến phố, cải tạo các công viên, cây xanh và vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng An Nhơn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Chỉ đạo xây dựng phương án thu gom, xử lý rác thải ở 4 phường nội thị, phương án quản lý, vận hành Bãi xử lý rác của thị xã, Quy chế quản lý Nghĩa trang nhân dân bắc An Nhơn, xây dựng Phương án và Quy chế quản lý, chăm sóc các công viên, cây xanh và đèn trang trí trên địa bàn thị xã, Phương án quản lý, vận hành 2 xe thu gom rác. Đôn đốc các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện công tác thu và truy thu phí sử dụng đường bộ trong các năm 2013, 2014 và triển khai thu phí bảo trì đường bộ năm 2015.

Tiến hành kiểm tra tình hình trật tự xây dựng nhà ở trên địa bàn 05 phường và dọc tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19 và các tuyến đường tỉnh trên địa bàn thị xã, phát hiện và phối hợp xử lý 20 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 169 triệu đồng.


7. Về công tác quản lý, sử dụng đất và tài nguyên - môi trường:

Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Rà soát, kiểm tra, lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất xây dựng các khu dân cư tại các xã, phường. Tiến hành kiểm kê đất đai 5 năm (2011-2015), kiểm tra việc sử dụng đất công ích để phục vụ công tác kiểm kê đất đai. Đôn đốc việc thu hồi đất và chỉnh lý biến động đất đai sau khi triển khai các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng. Tiếp tục kiểm tra, quản lý việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. Lập thủ tục trình tỉnh thu hồi đất dự án Khu dân cư Bàn Thành, dự án xây dựng Khu văn hóa thể thao tại Sân vận động Đập Đá.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xử lý tồn tại do vi phạm pháp luật về đất đai, qua kiểm tra trên địa bàn thị xã có 730 trường hợp vi phạm, trong đó giao đất trái thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định là 143 trường hợp, lấn chiếm đất đai 343 trường hợp, buộc tháo gỡ nhà ở và công trình phụ 244 trường hợp. Đến ngày 30/9/2015, các xã, phường đã giải quyết được 61 trường hợp, trong đó về giao đất trái thẩm quyền 43/143 trường hợp, lấn chiếm đất đai 18/343 trường hợp.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cho 1772 trường hợp, với tổng diện tích 167,07 ha; chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 1.028 trường hợp; chứng nhận đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 2.744 trường hợp.

Triển khai các hoạt động tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2015 và ngày Môi trường thế giới năm 2015. Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng- phường Đập Đá và xử lý 12 trường hợp vi phạm.

II. VỀ VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

1. Về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao:

Các hoạt động về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao và tuyên truyền để chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới được tổ chức khá tốt, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh- Nhơn Mỹ và Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng An Nhơn. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”. Tổ chức thi đấu võ cổ truyền liên tỉnh miền Trung và Tây nguyên tại xã Nhơn Lộc. Xây dựng báo cáo tổng kết các Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa -thông tin và Đề án phát triển sự nghiệp thể dục- thể thao của thị xã giai đoạn 2010-2015. Tham gia giải Võ cổ truyền tranh cúp Hoàng Đế Quang Trung năm 2015 của tỉnh, kết quả đoàn An Nhơn xếp thứ 4. Tổ chức Hội thi biểu diễn võ thuật đánh giá kết quả đưa môn võ thuật vào các trường học. Xây dựng Quy chế quản lý di tích Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng- phường Đập Đá. Phối hợp cắm mốc giới khu vực bảo vệ 5 di tích: Phủ thành Quy Nhơn, Văn Miếu, Cột Cờ thành Bình Định, Lò gốm cổ Gò Sành và Thành Cha. Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017, Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã. Chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.2. Về giáo dục - đào tạo:

Tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 có 2.921 em, tiểu học có 14.612 em, trung học cơ sở có 11.612 em. Tổ chức tổng kết năm học 2014-2015, chất lượng giáo dục toàn diện có mặt được nâng lên, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS 2931/2934, đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh lớp 5 công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi của quốc gia, của tỉnh tăng so với năm học trước. Việc thí điểm dạy ngoại ngữ cho học sinh tiểu học và đưa môn võ cổ truyền vào trường học đạt kết quả khá. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các trường học. Tổ chức thẩm định các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm 2015 và đăng ký công nhận lại gồm: Mầm non Nhơn Tân, THCS Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hậu và Nhơn An. Phối hợp tổ chức cho 2.451 học sinh lớp 12 dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 trên địa bàn, trong đó có 1.877 học sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đạt tỷ lệ 76,58% và 574 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT địa phương, đạt tỷ lệ 23,42%.


3. Về công tác y tế- dân số:

Trong 9 tháng đầu năm 2015, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2015 sớm được triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã, nhất là tiêm vacxin phòng bệnh cho trẻ em; công tác phòng chống các loại dịch bệnh và bệnh xã hội đạt hiệu quả, chưa để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Làng, khu phố sức khỏe năm 2015. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Phường Nhơn Thành và xã Nhơn Mỹ cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2015 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm.

Công tác truyền thông dân số kết hợp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2015, có 770 trẻ em sinh ra, trong đó, số trẻ con thứ 3 trở lên là 95 trẻ, chiếm tỷ lệ 12,3%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2014; tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ nam/100 trẻ nữ. Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã, đến nay có 108.588 người tham gia, đạt tỷ lệ 59,5% so với dân số.
4. Về lao động và xã hội:

Công tác bảo đảm an sinh xã hội và các chính sách xã hội thực hiện khá tốt. Trong 9 tháng đầu năm 2015, giải quyết kịp thời các chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng xã hội khác. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 2.269 đối tượng người có công với nước, với số tiền 27,45 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 32 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số bà mẹ được phong tặng, truy tặng lên 134 mẹ. Phân bổ 692 triệu đồng để xây dựng và sửa chữa 25 nhà ở cho người có công với nước. Triển khai các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015, các Kế hoạch xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2015. Tổ chức các hoạt động vui chơi Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thị xã. Tổ chức thăm và tặng 900 suất quà trị giá 120 triệu đồng cho các cháu thiếu nhi nhân ngày lễ, Tết, Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Phối hợp tổ chức mở 12 lớp dạy nghề cho 371 lao động cho các xã, phường.III. CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ XÃ HỘI

1. Về công tác quân sự địa phương:

Triển khai nhiệm vụ quân sự- quốc phòng của thị xã năm 2015. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng Dân quân tự vệ. Tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2015 đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu được giao (340 thanh niên). Tổ chức triển khai kế hoạch tổng điều tra lực lượng dự bị động viên và kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2015. Phối hợp thực hiện Dự án xây dựng Doanh trại cơ quan Quân sự thị xã. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ thị xã đến xã, phường và tại các đơn vị tự vệ, thường xuyên tuần tra kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng yếu trên địa bàn thị xã.2. Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông:

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thị xã tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Tăng cường tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng vào các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, kỷ niệm 40 năm giải phóng An Nhơn, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 23 và các ngày lễ quan trọng của đất nước và của tỉnh trên địa bàn thị xã.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường phát hiện và xử lý 25 trường hợp, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ; phạm pháp hình sự xảy ra 39 vụ, giảm 37 vụ so với cùng kỳ; phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về ma túy 02 trường hợp, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước; cháy xảy ra 9 vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm trước .

Tai nạn giao thông xảy ra 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương 14 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 8 vụ, số người chết tăng 11, số người bị thương giảm 6. Chết nước xảy ra 5 vụ, chết 6 người, tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tự tử xảy ra 2 vụ, chết 2 người, giảm 1 vụ so với cung kỳ năm trước.IV. CÔNG TÁC THANH TRA, TƯ PHÁP VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Hoàn thành việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức của thị xã.

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2015, tiến hành thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất công ích tại 15 xã, phường; thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục- đào tạo về thực hiện nhiệm vụ được giao; thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2014 tại UBND các xã Nhơn Hậu, Nhơn Hạnh và Nhơn Mỹ; kết luận thanh tra công tác thu, chi tài chính và mua sắm tài sản công tại Trung tâm Văn hóa- thông tin- thể thao thị xã từ năm 2010 đến năm 2013.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, UBND thị xã đã tiếp nhận 202 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả phân loại, có 173 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, trong đó đã giải quyết 167, còn 6 vụ chưa giải quyết. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo và phản ảnh, yêu cầu, kiến nghị của công dân, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19, tranh chấp đất đai và nhà ở. UBND thị xã đã tổ chức tiếp dân 293 trường hợp để giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 19; đồng thời, tiếp dân định kỳ 25 lượt công dân để giải quyết khiếu nại.2. Về công tác tư pháp và thi hành án dân sự:

Triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2015. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường và đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Triển khai cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thị xã. Tổ chức phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Công chứng, Luật Hộ tịch cho các cán bộ thị xã và các xã, phường. Triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Ban hành các Kế hoạch rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch thực hiện công tác chứng thực, hộ tịch năm 2015. Trong 9 tháng đầu năm 2015, đã chứng thực 52 hợp đồng giao dịch dân sự và chứng thực sao y bản chính 46 trường hợp.

Về công tác thi hành án dân sự, trong 9 tháng năm 2015, tổng số việc thụ lý là 1.108 việc, trong đó án các năm trước chuyển sang là 457 việc, số thụ lý mới 651 việc; đã tổ chức thi hành xong là 630 việc đạt tỷ lệ 75,3% so với tổng việc có điều kiện thi hành, tổng số tiền phải thu là trên 25 tỷ, trong đó có 11 tỷ đồng có điều kiện thu, đã thu được trên 8 tỷ, đạt tỷ lệ 72% so với tổng số tiền có điều kiện thu.

3. Về xây dựng chính quyền:

Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015. Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường vững mạnh xuất sắc năm 2015. Ban hành quy chế và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã năm 2015. Ban hành Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức và cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước và sau Đại hội Đảng bộ thị xã và các xã, phường. Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Lao động TBXH, điều động và phân công các Phó trưởng phòng Kinh tế, Lao động TBXH, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý các cụm công nghiệp.

Duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001:2008 tại các cơ quan đơn vị trực thuộc. Hoàn thành việc xây dựng Hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả.

B. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:

I. Một số công việc tồn tại:

1. Việc xây dựng một số chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của một số cơ quan, đơn vị và xã, phường để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 của thị xã còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng và hiệu quả công việc.

2. Việc thực hiện các ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND thị xã của một số phòng, ban của thị xã và UBND xã, phường chưa đảm bảo yêu cầu thời gian hoàn thành như: Xây dựng Quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; quy hoạch hệ thống cây xanh trên một số tuyến đường chính của 02 phường Bình Định và Đập Đá; việc đôn đốc thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, Đề án thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị, Kế hoạch của thị xã thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2015-2020, Đề án củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức khối chính quyền thị xã và xã, phường giai đoạn 2015-2020; Đề án xây dựng Trường Mầm non An Nhơn và Trường Mầm non Đập Đá chất lượng cao. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và lập các hồ sơ, thủ tục để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm. Việc chỉ đạo triển khai xây dựng thực hiện Đề án thí điểm dồn điền đổi thửa tại thôn Trường Cửu- Nhơn Lộc chưa đạt yêu cầu.

3. Tiến độ thi công một số dự án công trình xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch đề ra. Một số công trình chuyển tiếp đến nay chưa hoàn thành các hạng mục phải chấm dứt hợp đồng thi công. Công tác quản lý, điều hành thực hiện một số dự án đầu tư có mặt còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng từng khâu công việc trong quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn thị xã chưa tốt.
4. Thu ngân sách thị xã còn gặp nhiều khó khăn, một số nguồn thu chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch và tiến độ đề ra như: Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, thu huy động đóng góp từ các doanh nghiệp, thuế ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quản lý và tiền sử dụng đất.
II. Nguyên nhân:

Những tồn tại, hạn chế nêu trên tuy có nguyên nhân khách quan do các cấp, các ngành, các địa phương của thị xã phải tập trung thực hiện cùng một lúc nhiều nhiệm vụ công tác quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2015, nhưng nguyên nhân chủ quan là do một số các cơ quan, ban ngành của thị xã và UBND xã, phường triển khai thực hiện nhiều công việc được giao chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Việc triển khai tổ chức thực hiện một số công việc theo nội dung kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã chưa tốt, còn có những vướng mắc nảy sinh chưa được kịp thời phối hợp giải quyết, nhất là các công việc đã giao cho UBND các xã, phường chủ động thực hiện. Chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan, đơn vị và xã, phường thực hiện chưa tốt, chưa kịp thời phản ánh hoặc xin ý kiến lãnh đạo UBND thị xã xem xét, giải quyết, làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện công việc chung.Phần thứ hai:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

TRONG QUÝ IV NĂM 2015

Trong quý IV năm 2015, UBND thị xã đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả những nhiệm vụ theo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã; tập trung giải quyết có hiệu quả đối với những tồn tại và hạn chế trong công tác, bổ sung đầy đủ kế hoạch thực hiện các mặt công tác từ nay đến cuối năm 2015, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 đã đề ra. Những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện là:I/ Về kinh tế:

1. Về sản xuất công nghiệp - TTCN :

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh và biện pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để đẩy mạnh sản xuất CN-TTCN và làng nghề trên địa bàn thị xã, đảm bảo tốc độ tăng trưởng đã đề ra trong năm 2015. Xúc tiến hoàn thành quy hoạch một số cụm công nghiệp trên địa bàn và quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Làng nghề Rượu Bàu Đá- Nhơn Lộc. Xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp và quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, chương trình ứng dụng khoa học-công nghệ năm 2015. Hoàn thành việc hỗ trợ chấm dứt hoạt động và tháo gỡ các lò gạch thủ công trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo xử lý những công việc tồn tại sau giải thể các HTX dịch vụ điện, đôn đốc việc giải thể HTX dịch vụ điện Nhơn Phúc.2. Về thương mại - dịch vụ:

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại- dịch vụ và du lịch năm 2015. Phối hợp tổ chức tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thị xã. Tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành các hạng mục chợ Đập Đá, đồng thời xây dựng phương án đưa các hộ tiểu thương vào chợ mới hoạt động. Lập kế hoạch nâng cấp, chỉnh trang một số chợ trung tâm các xã theo các Đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Hoàn thành quy hoạch chợ Bình Định mới. Ban hành Đề án thực hiện mô hình quản lý, kinh doanh các chợ trên địa bàn thị xã. Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện đầu tư Khu vui chơi- giải trí An Nhơn ở phường Bình Định. Tiếp tục phối hợp kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá cả thị trường, tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thị xã.


3. Sản xut nông nghip:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ 3 trước mùa mưa bão năm 2015. Tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp và chương trình khuyến nông năm 2015. Kiểm tra việc chuẩn bị các loại giống, cây trồng, xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp năm 2016, nhất là sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016. Sơ kết đánh giá kết quả triển khai cánh đồng mẫu lớn năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2016. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục đôn đốc các HTXNN chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã .Tăng cường phối hợp công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc trên địa bàn thị xã.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thị xã. Kiểm tra việc xây dựng các phương án phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2015 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, phường. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các xã, phường tổ chức khơi thông dòng chảy và gia cố đê kè trước mùa mưa bão năm 2015.

4. Về xây dựng nông thôn mới:

Tiếp nhận và thực hiện tốt việc hỗ trợ đầu tư xây dựng về giao thông, thủy lợi và các tiêu chí khác ở các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã Nhơn Phúc và Nhơn An đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân để tích cực thực hiện. Báo cáo kịp thời về tiến độ kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cấp, các ngành theo dõi, hỗ trợ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với 7 xã còn lại, đảm bảo đạt các tiêu chí theo lộ trình đề ra.5. Về đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng:

Đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công các công trình theo kế hoạch như: cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, khu dân cư Tổ 5 khu vực Kim Châu- phường Bình Định, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trần Phú- phường Bình Định, đường QL1A Gò Đá Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng đế- xã Nhơn Hậu, một số tuyến đường nội bộ Khu dân cư bắc đường đê bao phường Bình Định và Khu đô thị mới Đập Đá. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã như: Khu đô thị đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, Khu đô thị bắc sông Tân An, kè sông Gò Chàm, khu vực Phò An- Nhơn Hưng, kè bờ soi ông Thức, khu vực Phụ Quang- Nhơn Hòa, đường từ Tử cấm thành- Thành Hoàng đế đến Đàn Nam giao, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 636 xã Nhơn Hạnh- Nhơn An đến giáp đường ĐT 636B, Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã, đường Tân Dân-Bình Thạnh, cầu Khánh Mỹ- xã Nhơn Mỹ, xây dựng Kho lưu trữ Thị ủy và các khu dân cư khác để phát triển và chỉnh trang đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư của tỉnh, của thị xã và các xã, phường trên địa bàn, nhất là các dự án xây dựng các khu dân cư tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất.
6. Về công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị:

Phối hợp thực hiện tốt việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn; đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu 4 phường nội thị trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Phối hợp xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, kiến trúc đô thị thị xã. Tiếp tục xây dựng quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị phía đông quốc lộ 1A và 4 khu vệ tinh thuộc các xã Nhơn Mỹ, Nhơn Phong, Nhơn Phúc, Nhơn Tân; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các công trình tuyến đường từ cầu Tân An- phường Bình Định đến cầu Sita- phường Nhơn Hưng, tuyến đường Tân Dân- Bình Thạnh; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông; hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư, chợ mới phường Bình Định và một số các khu dân cư khác trên địa bàn. Tiến hành xây dựng quy hoạch hệ thống cây xanh trên một số tuyến đường chính của 2 phường Bình Định và Đập Đá. Hoàn chỉnh quy chế về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã. Lập hồ sơ đề nghị mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho nhân dân vùng lân cận Khu tái định Khu công nghiệp Nhơn Hòa và một số xã khác.

Tiếp tục thực hiện việc chăm sóc các công viên, duy tu, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng theo phương án được duyệt. Xây dựng quy chế quản lý các công viên, cây xanh và đèn trang trí trên địa bàn thị xã. Tổ chức cắt tỉa cây xanh ở một số tuyến đường phố ở các phường nội thị, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lưới điện trước mùa mưa bão năm nay. Tiến hành rà soát các vị trí cần lắp đặt bổ sung hệ thống trụ, biển báo hiệu và đèn cảnh báo đường bộ tại các vị trí giao cắt giữa đường sắt với đường bộ. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xử lý bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao nhau tuyến tránh Quốc lộ 1A mới với các tuyến đường hiện có của các xã, phường. Triển khai thực hiện phương án quản lý, vận hành Bãi xử lý rác của thị xã và phương án thu gom, vận chuyển rác thải của 4 phường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở không phép, sai phép trên địa bàn. Kiểm tra chấn chỉnh trật tự xây dựng đô thị, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu phế thải,họp chợ, buôn bán gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.


7. Về tài chính - ngân sách:

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách năm 2015, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tăng thu đối với các khoản thu đạt thấp so với kế hoạch (thuế ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quản lý; tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền sử dụng đất, thu huy động đóng góp xây dựng hạ tầng từ các doanh nghiệp). Đẩy mạnh thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã. Đôn đốc các xã thực hiện quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình hoàn thành những năm trước và năm 2015, tiếp tục thực hiện kế hoạch trả nợ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã và các xã, phường.8. Về công tác quản lý, sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường:

Đôn đốc các xã, phường thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê đất đai, chỉnh lý biến động đất đai sau khi thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã. Xây dựng hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Hoàn chỉnh phương án triển khai thực hiện Đề án dồn điền, đổi thửa tại thôn Trường Cửu- Nhơn Lộc. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thị xã. Tiếp tục chỉ đạo xử lý tồn tại do vi phạm pháp luật về đất đai.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp gây ô nhiễm môi trường tại một số cụm công nghiệp khu sản xuất, khu dân cư tập trung.

II. Về văn hoá - xã hội:

1. Về văn hoá, thông tin, thể dục- thể thao:

Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các ngày lễ lớn vào cuối năm 2015. Xây dựng, triển khai kế hoạch trang trí phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Tổ chức triển khai hướng dẫn về công tác gia đình và phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở. Kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả các hoạt động của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Hoàn thành Đề án đặt tên một số tuyến đường chính tại các phường Nhơn Hưng, Nhơn Thành và Nhơn Hòa. Kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời, kiểm tra các dịch vụ văn hoá và internet trên địa bàn thị xã. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ( 25/11). Tiến hành tổng kết các Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin và Đề án phát triển sự nghiệp thể dục- thể thao của thị xã giai đoạn 2010-2015. Phối hợp quản lý, sử dụng, phát huy giá trị và bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh và của thị xã.2. Về giáo dục- đào tạo:

Kiểm tra và đề nghị công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015. Hoàn chỉnh và triển khai Kế hoạch của thị xã thực hiện Nghị quyết TW 8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường mầm non trọng điểm chất lượng cao đối với trường Mầm non thị xã và trường Mầm non phường Đập Đá. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch củng cố mạng lưới trường, lớp học, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm trái quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành giáo dục- đào tạo thị xã. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).3. Về y tế, dân số, gia đình và trẻ em:

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và y tế dự phòng, triển khai kế hoạch phòng dịch sốt xuất huyết. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế cơ sở và y đức trong ngành y tế. Hướng dẫn, đôn đốc xã Nhơn Mỹ và phường Nhơn Thành hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện BHYT, BHXH tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các xã, phường. Tăng cường kiểm tra việc hành nghề y, dược tư nhân. Tổ chức tập huấn và kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt tỷ lệ 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế so với dân số.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số- kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

4. Về lao động - xã hội:

Tiếp tục phối hợp thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ chính sách và hộ nghèo. Tổng hợp kết quả thu thập, cập nhật thông tin cung cầu lao động trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Tổ chức thực hiện tốt công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn theo kế hoạch của tỉnh. Hoàn thành cơ bản việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đề nghị trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau ngày 30/4/1975. Phát động phong trào phụng dưỡng chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề đảm bảo đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2015.


III. Về quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội:

Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không nhân dân, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn thị xã. Kiểm tra, đôn đốc các xã, phường tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2016.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã. Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

IV. Về thanh tra, tư pháp:

Đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã, nhất là đối với Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2015. Tiến hành rà soát, giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng và xử lý kịp thời vụ việc mới, không để phát sinh điểm nóng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thị xã. Tổ chức Ngày pháp luật tại các cơ quan đơn vị và các xã, phường. Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đối tượng là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã. Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập. Tổ chức kiểm tra và hướng dẫn việc tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật ở các xã, phường; theo dõi việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

V. Xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính:

Triển khai thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. Kiểm tra, đôn đốc việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008 tại các cơ quan hành chính thị xã. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan chuyên môn và vị trí việc làm trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế các cơ quan hành chính- sự nghiệp của thị xã theo yêu cầu của tỉnh. Xây dựng Đề án thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường và các cơ quan đơn vị của thị xã sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức của thị xã và các xã, phường theo kế hoạch năm 2015. Phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, phường kịp thời và đúng quy định.

UBND thị xã báo cáo tình hình công tác trong 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2015 để UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã cho ý kiến; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường được biết và tổ chức thực hiện.Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT.Thị ủy;

- TT.HĐND thị xã;

- CT và các PCT UBND thị xã;

- UBMTTQVN thị xã;

- Các Phòng ban đơn vị, đoàn thể thị xã;

- UBND các xã, phường;

- CPVP+CVTH;

- Lưu: VT, K2.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phạm Văn Trung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương