Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần Itải về 369.71 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
1   2   3   4   5   6   7   8

Lợi nhuận giữ lại Trả lời: d


53. Vào thời điểm cuối năm 2004, Scaringe Medical Supply có $275 Triệu là Lợi nhuận giữ lại. Trong năm 2005, Scaringe lãi cơ bản trên một cổ phiếu là $0.75 (trên 20 Triệu cổ phiếu), và trả cổ tức là $0.25 một cổ phiếu. Mức lợi nhuận giữ lại mà Công ty có vào thời điểm cuối năm 2005?
a. $255 Triệu

b. $265 Triệu

c. $275 Triệu

d. $285 Triệu

e. $295 Triệu
Statement là Lợi nhuận giữ lại Trả lời: d

54. Vào thời điểm cuối năm, Smith Software Inc. đã báo cáo $25 Triệu là Thu nhập ròng và $405 Triệu là Lợi nhuận giữ lại. năm trước, Smith có $390 Triệu là Lợi nhuận giữ lại. Tổng số cổ tức đã trả cho cổ đông trong năm gần nhất?


a. $ 3,500,000

b. $ 5,000,000

c. $ 6,750,000

d. $10,000,000

e. $11,250,000
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Trả lời: b

55. Cox Tập đoàn đã báo cáo EBITDA là $22.5 Triệu và $5.4 Triệu là Thu nhập ròng. Công ty có $6 Triệu Chi phí lãi suất và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 35%. Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là bao nhiêu?


a. $ 4,333,650

b. $ 8,192,308

c. $ 9,427,973

d. $11,567,981

e. $14,307,692

EVA Trả lời: a

56. Scranton Shipyards có $20 Triệu trong tổng vốn kinh doanh được cung ứng từ các nhà đầu tư, và WACC của nó là 10%. Scranton có Bảng báo cáo kết quả kinh doanh như sau:


Doanh số $10.0 Triệu

Chi phí hoạt động 6.0 Triệu

Thu nhập hoạt động (EBIT) $ 4.0 Triệu

Chi phí lãi suất 2.0 Triệu

Lợi nhuận trước thuế (EBT) $ 2.0 Triệu

Thuế thu nhập doanh nghiệp(4 0.8 Triệu

Thu nhập ròng $ 1.2 Triệu
EVA của Scranton là bao nhiêu?
a. $ 400,000

b. -$ 800,000

c. $1,200,000

d. $2,000,000

e. $4,000,000

MVA Trả lời: d


57. Hayes - Tập đoàn có $300 Triệu là vốn cổ phần thường, 6 Triệu cổ phiếu là cổ phần thường đang lưu hành. Nếu giá trị thị trường gia tăng của Haye (MVA) là $162 Triệu, giá cổ phiếu của công ty là bao nhiêu?
a. $ 23

b. $ 32


c. $ 50

d. $ 77


e. $138

MVA Trả lời: c


58. Byrd Lumber có 2 Triệu cổ phiếu là cổ phần thường đang lưu hành đang được giao dịch vơí giá $15 một cổ phiếu. Nếu Công ty có $40 Triệu là Vốn cổ phần thường, Giá trị thị trường gia tăng của doanh nghiệp bằng bao nhiêu? (MVA)?
a. -$80,000,000

b. -$20,000,000

c. -$10,000,000

d. $20,000,000

e. $80,000,000
Tỷ lệ lãi suất Trả lời: c

59. Một doanh nghiệp có vay ngắn hạn ngân hàng là $1,546,000, Nợ dài hạn là $13,000,000, và tổng Chi phí lãi suất là $1,300,000. Nếu doanh nghiệp thanh toán 8% lãi suất cho Nợ dài hạn, tỷ lệ lãi suất trả cho nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là bao nhiêu?


a. 8.2%

b. 13.1%


c. 16.8%

d. 18.0%


e. 15.3%

TRUNG BÌNH (#60 through #72)
Tính toán những thay đổi trong Thu nhập ròng Trả lời: c

60. Garfield Inc. đang mở rộng sang vùng Đông Nam USA, và kỳ vọng doanh số tăng lên $1 Triệu và chi phí hoạt động (không bao gồm khấu hao) tăng lên $700,000. Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình sẽ tăng lên $50,000 và Chi phí lãi suất tăng lên $150,000, trong khi Thuế suất của công ty sẽ là 40%. Nếu dự báo của Công ty là ĐÚNG, Thu nhập ròng sẽ thay đổi bao nhiêu, như là kết quả của sự mở rộng?


a. Không có thay đổi

b. Tăng $ 40,000

c. Tăng $ 60,000

d. Tăng $100,000

e. Tăng $180,000
Thu nhập ròng Trả lời: b

61. Edge Brothers đã báo cáo Thu nhập ròng là $385,000, Chi phí lãi suất là $200,000, và thuế suất là 40%. Nếu Edge tăng gấp đôi thu nhập hoạt động (EBIT), Thu nhập ròng của doanh nghiệp sẽ là bao nhiêu, tất cả những chỉ tiêu khác là tương đương?


a. $ 770,000

b. $ 890,000

c. $ 920,000

d. $1,100,000

e. $1,275,000

Dòng tiền ròng Trả lời: d


62. Coolidge Cola dự báo Bảng báo cáo kết quả kinh doanh như sau:
Doanh số $30,000,000

Chi phí hoạt động không bao gồm khấu hao 20,000,000

EBITDA $10,000,000

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và Vô hình 5,000,000

Thu nhập hoạt động (EBIT) $ 5,000,000

Chi phí lãi suất 2,000,000

Thu nhập chịu thuế (EBT) $ 3,000,000

Thuế thu nhập doanh nghiệp (40%) 1,200,000

Thu nhập ròng $ 1,800,000
Giả sử Khấu hao tài sản của Coolidge là những khoản chi phí không phải thanh toán. Cơ quan chức năng đang xem xét một đề suất cho phép các doanh nghiệp khấu hao thiết bị của họ với tỷ lệ nhanh hơn. Nếu được thông qua, Chi phí khấu hao tài sản cố định mới của Coolidge sẽ là $8,000,000, mặc dù không có tác động lên giá trị kinh tế của những thiết bị của doanh nghiệp, nó cũng không tác động đến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và vẫn duy trì ở mức 40%. Nếu đề suất được thông qua Dòng tiền ròng của doanh nghiệp sẽ là?
a. $2,000,000

b. $4,000,000

c. $6,800,000

d. $8,000,000

e. $9,800,000

Dòng tiền ròng Trả lời: d


63. Một nhà phân tích đã thu thập thông tin của Gilligan Grocers như sau:


  • Lợi nhuận trước thuế và lãi(EBIT) = $700 Triệu.

  • Lợi nhuận trước lãi, Các khoản thuế, Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình (EBITDA) = $850 Triệu.

  • Chi phí lãi suất = $200 Triệu.

  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

  • Khấu hao tài sản cố định của Công ty là khoản chi phí không thanh toán.

Dòng tiền ròng của doanh nghiệp?


a. $850 Triệu

b. $650 Triệu

c. $570 Triệu

d. $450 Triệu

e. $500 Triệu

Dòng tiền ròng và hoạt động Trả lời: a

64. Thu nhập hoạt động của Brooks Sister (EBIT) là $500,000. Thuế suất của công ty là 40%, luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh là $450,000, và Chi phí lãi suất là $100,000. Dòng tiền ròng của doanh nghiệp là? (Giả sử khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp là khoản chi phí không phải thanh toán).
a. $ 390,000

b. $ 550,000

c. $ 600,000

d. $ 950,000

e. $1,050,000


Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương