Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang5/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Số 01....


Căn cứ …QĐ/BGĐ ngày 02 tháng 04 năm 2010

Của Ban Giám Đốc

Biên bản kiểm nghiện gồm :

Ông (bà : Lê Thị Hoài ….....Trưởng ban

Ông (bà) : Ngô Tấn Hoàng….Ủy viên

Ông (bà) : Nguyễn Thanh Loan ..Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại :

STT

Tên¸ nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm hàng hóa

Số


Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị

Tính


Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi

Chú


SL đúng quy cách, phẩm chất

SL không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

4

1

Khuy chỏmChiếc

17 600

17 600

0
2

Lưỡi traiChiếc

12 300

12 300

0ý kiến của ban kiểm nghiệm :sản phẩm đạt chất lượng và quy cách phẩm chất………………………..


Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban

( Đã ký) ( Đã ký) ( Đã ký)Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 02-TT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Của bộ

Trưởng BT


PHIẾU NHẬP KHO Số 311

Ngày 02 tháng 04 năm 2010 Nợ TK 152, 133

Có TK 331

Họ tên người giao hàng : Ngô Phương Lan

Theo HĐGTGT số 544 356 ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Công ty

Nhập tại kho: 01STT

Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số


Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chừng

Từ


Thực nhập

A

B

C

D

1

2.

3

4

1

Khóa dài
Chiếc

1 020

1 020

1 560

1 591 200

2

Khóa ngắn
Chiếc

3 410

3 410

1 021

3 481 610
Cộng
5 072 810

Tổng số tiền (viết bằng chữ) Năm triệu không trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm mười đồng chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo……………………………………………………

Ngày 02 tháng 04 năm 2010.


Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) ( đã ký)
Mẫu số : 01GTGT-3LL

CD/2006B


Số 544 356

HÓA ĐƠN (GTGT)

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 02 tháng 04 năm 2010
Đơn vị bán hàng: Công ty Sản Xuất và Thương Mại Long Thành

Địa chỉ: 78 Minh Khai- Hà Nội

Số tài khoản: 711A 1265 8965

Điện thoại 043.755 6788 MST……………………………….

Họ và tên người mua hàng: Mai Thu Thủy

Đơn vị : Công ty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 2- Phú Cường- Sóc Sơn- HN

Số tài khoản: 1440 205 213 134

Hình thức thanh toán: TM MST……………………….

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1.2

1

Khóa dài

Chiếc

1 020

1560

1 591 200

2

Khóa ngắn

Chiếc

3 410

1 021

3 481 610

Cộng tiền hàng

5 072 810

Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT

507 281

Tổng cộng tiền thanh toán

5 580 091

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu lăm trăm tám mươi ngàn không trăm chín mươi mốt đồng chẵn.

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký)Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 05-VT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ

Ngày 01 tháng 11 năm 1995

Của bộ tài chính

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Ngày 02 tháng 04 năm 2010Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương