BÁo cáo thị trưỜng mật ong eutải về 474.42 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích474.42 Kb.
#27385
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VIETRADE - Báo cáo thị trường mật ong EU

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜNG MẬT ONG EU
Hà Nội, 2015

Mục lục


1

BÁO CÁO 1

THỊ TRƯỜNG MẬT ONG EU
1


I. GIỚI THIỆU CHUNG 9

1.1 Mục đích và phương pháp 9

1.2 Nhóm sản phẩm nghiên cứu 9

II. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU MẬT ONG VIỆT NAM SANG EU 11

2.1.Tình hình sản xuất trong nước 11Việt Nam là quốc gia có truyền thống nuôi ong, kể từ thế kỷ 17, trong đó có 5 loài ong mật bản địa. Trong những năm 1930, một số loài ong đã được người Pháp đưa sang nuôi thử nghiệm nhưng không thành công. Trong thập niên những năm 1960, ong mật được nhập khẩu từ Hồng Kong đã thích nghi với điều kiện khí hậu ở miền Nam Việt Nam. Sau đó, ong mật được nhập khẩu từ Châu Âu gồm Nga, Bulgaria, Cuba, Áo, Đức, Italia, New Zealand để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nuôi ong. Ngày nay mật ong được sản xuất từ 1,1 triệu đàn ong có nguồn gốc từ Châu Âu, 400 ngàn đàn ong có nguồn gốc Châu Á. 11

2.2.Tiêu thụ trong nước 14

Tiêu thụ trong nước chiếm một tỷ trọng nhỏ chỉ khoảng 10% tổng sản lượng mật ong sản xuất trong năm 2014, chủ yếu là các sản phẩm mật ong đơn hoa. Các sản phẩm mật ong đơn hoa bán trong nước có giá cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu trung bình, dao động trong khoảng từ 4 đến 50 USD/lít. 14

2.3. Tình hình xuất khẩu 15

2.4. Xuất khẩu sang EU 16

2.5. Quản lý chất lượng và chứng nhận 17III: ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG MẬT ONG EU 19

3.1. Đặc điểm, xu hướng thị trường 19

3.1.1. Đặc điểm thị trường EU 19

3.1.2. Xu hướng thị trường EU 19

3.2. Tình hình tiêu thụ 21

3.3. Tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu 23

3.3.1. Tình hình sản xuất 23

3.3.2. Tình hình xuất khẩu 24

3.3.3. Tình hình nhập khẩu 25

3.4. Tình hình cạnh tranh 27

3.5. Kênh phân phối 29

3.6. Giá cả 31IV. CÁC QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 33

4.1 Quy định thuế quan 33

4.2 Quy định pháp lý 33

4.3. Tiêu chuẩn tự nguyện 35

4.4. Tiếp thị mật ong đơn hoa 36

4.5. Chứng nhận đối với mật ong 37V. ĐÁNH GIÁ CÁC PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG EU ĐỐI VỚI MẬT ONG VIỆT NAM 39

5.1. Đánh giá chung 39

5.2. Đánh giá các phân đoạn thị trường tiềm năng EU đối với mật ong Việt Nam 39

5.2.1. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong công nghiệp thông thường EU 39

5.2.2. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong công nghiệp hữu cơ EU 41

5.2.3. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng đa hoa thông thường EU 42

5.2.4. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng đơn hoa EU 43

5.2.5. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng hữu cơ EU 45

5.2.6. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng thương mại công bằng EU 47

5.2.7. Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng ngoại lai EU 49

Kết luận: Những phân đoạn thị trường tiềm năng nhất cho mật ong Việt Nam 52

VI.PHỤ LỤC 53

Phụ lục 6.1: Danh sách một số hội chợ triển lãm chuyên ngành về mật ong và liên quan đến mật ong tại EU 53

Phụ lục 6.2: Danh sách một số nhà nhập khẩu mật ong EU 56

Phụ lục 6.3: Tài liệu tham khảo 60
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

EU: Liên minh Châu Âu

EC: Cộng đồng Châu Âu

CBI: Tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển

ITC: Tổ chức Thương mại thế giới

VIETRADE: Cục Xúc tiến thương mại

VBA: Hội Nuôi ong Việt Nam

USD: Đồng tiền đô la Mỹ

Euro: Đồng tiền chung Châu Âu

Đvt: Đơn vị tính

HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

PI: Chỉ số đánh giá hoạt động

MRL: Giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật

GMO: Sinh vật biến đổi gen


DANH MỤC BẢNG

TT

Tên bảng

Trang

1

Các mặt hàng mật ong đề cập trong Báo cáo

8

2

Giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực phẩm (MRL)

31

3

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong công nghiệp thông thường EU

35

4

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong công nghiệp hữu cơ EU

37

5

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng đa hoa thông thường EU

38

6

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng đơn hoa EU

39

7

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng hữu cơ EU

40

8

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng thương mại công bằng EU

42

9

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng ngoại lai EU

43

10

Khoảng cách giữa mật ong Việt Nam với phân đoạn thị trường mật ong tiêu dùng nguồn xuất xứ đơn EU

44


DANH MỤC BIỂU ĐỒ


TT

Tên biểu đồ

Trang

1

Các loại mật ong ở Việt Nam

10

2

Xuất khẩu mật ong của Việt Nam (HS 040900) phân theo thị trường năm 2013

13

3

Các nước tiêu thụ mật ong chính ở Châu Âu

20

4

Mức tiêu thụ mật ong trên đầu người tại các thị trường chính của EU

20

5

Các nước sản xuất mật ong chính của EU

21

6

Các nước xuất khẩu mật ong tự nhiên của EU

22

7

Nhập khẩu mật ong thiên nhiên của thị trường EU

22

8

Các nước xuất khẩu mật ong chủ yếu sang EU

23

9

Nhập khẩu mật ong của EU từ các nước đang phát triển

24

10

Kênh phân phối tại thị trường EU

26
Каталог: Uploaded -> ThuHai -> 2016 05 20
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
2016 05 20 -> BÁo cáo thị trưỜng rau quả nhật bảN

tải về 474.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương