BÁo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 1634/ct-ttg, ngày 31/8/2010tải về 38.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích38.25 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN SƠN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 197 /BC-UBND Sơn Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010

và 03 năm thực hiện Quyết định số: 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012,

Quyết định số: 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số: 3969/UBND-NC, ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về tổ chức sơ kết Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và Đề cương hướng dẫn Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 và 03 năm thực hiện Quyết định số: 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012, Quyết định số: 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Sơn Hòa báo cáo kết quả như sau:


Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 05 năm qua:
- Sơn Hòa là huyện miền núi nằm về phía Tây của tỉnh Phú Yên; phía Tây giáp huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; phía Bắc giáp huyện Đồng Xuân và huyện Tuy An, phía Nam giáp huyện Sông Hinh, phía Đông giáp huyện Phú Hòa. Diện tích tự nhiên 952 km2; toàn huyện có 13 xã và 01 thị trấn với 76 thôn, buôn, khu phố; có 14.248 hộ với 57.835 nhân khẩu; có nhiều thành phần dân tộc sinh sống (13 dân tộc), với 04 tôn giáo: Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài, riêng đạo Tin lành có tới 12 hệ phái khác nhau, tổng số người theo các tôn giáo là 10.379 người; hiện nay toàn huyện có 6 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 xã vùng cao. Huyện Sơn Hòa nằm dọc Quốc lộ 25, tuyến giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh Duyên hải Nam-Trung bộ với Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa miền núi và đồng bằng, tạo thời cơ để Sơn Hòa bứt phá và phát triển bền vững.
- Trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Ba Bản mở rộng với diện tích 67 ha; có 69 doanh nghiệp, trong đó: 03 Công ty Cổ phần, 33 Công ty TNHH và 33 Doanh nghiệp tư nhân; đặc biệt có 02 Công ty giữ vai trò chủ lực trong sản xuất nông, công nghiệp của huyện là Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam và Công ty TNHH Rượu Vạn Phát. Có 07 Hợp tác xã; 4.206 hộ kinh doanh cá thể; 71 trang trại vừa và nhỏ.
- Là huyện nằm trong vùng khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 250C, nhiệt độ cao nhất 390C, nhiệt độ thấp nhất 130C, mùa nắng từ tháng 01 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong những năm qua tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực và tương đối toàn diện; trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều nhà máy, khách sạn, cơ sở kinh doanh ... phục vụ yêu cầu dân sinh với số lượng hàng hóa trao đổi ngày càng tăng, trong đó: Có 108 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đã phát sinh nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thiệt hại về người và tài sản, gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự. Để chủ động trước tình hình trên, thực hiện tốt công tác PCCC, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân cần nhận thức rõ, công tác phòng cháy, chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của toàn dân.
2. Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ:
- Trong 5 năm (2010-2015) trên địa bàn huyện xảy ra 19 vụ cháy, trong đó: cháy nhà 03 vụ thiệt hại tài sản khoảng 131 triệu đồng; cháy xe ô tô 03 vụ thiệt hại tài sản khoảng 220 triệu đồng; cháy mía 13 vụ của 31 hộ dân, diện tích thiệt hại khoảng 54,25 ha.
- Xảy ra 03 vụ nổ, làm chết 05 người và bị thương 01 người tại các xã Sơn Long, Suối Trai và Sơn Hội; nguyên nhân chủ yếu do người dân lượm đạn đập, cưa lấy thuốc gây nổ.
Phần thứ hai

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ CÔNG TÁC

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
I. Những kết quả đạt được.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
- Trong 5 năm (2010-2015) trên cơ sở Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010; Quyết định số: 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012; Quyết định số: 44/2012/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Sơn Hòa đã ban hành các văn bản về công tác PCCC để chỉ đạo như: Các Công văn số: 471/UBND, ngày 16/9/2010 về thực hiện Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; số: 2209/UBND, ngày 06/10/2010 về tăng cường các biện pháp công tác PCCC nhà nhiều tầng; số: 62/UBND, ngày 15/02/2011 về tăng cường các biện pháp bảo vệ và PCCC rừng; số: 178/UBND, ngày 18/4/2011 về đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; số: 555/UBND, ngày 30/11/2011 về tăng cường công tác PCCC tại các đơn vị trường học; số: 58/UBND, ngày 20/02/2012 về tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; số: 96/UBND, ngày 15/3/2012 về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC; số: 110/UBND, ngày 21/3/2012 về tăng cường các biện pháp PCCC rừng; số: 451/UBND, ngày 18/01/2013 về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ và các hoạt động lễ hội đầu năm 2013; số: 527/UBND, ngày 14/10/2013 về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện; số: 239/UBND, ngày 28/4/2014 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô năm 2014...
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số: 03/KH-UBND, ngày 07/01/2104 của UBND tỉnh Phú Yên về hướng dẫn tập huấn, huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số: 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số: 54/KH-UBND, ngày 03/7/2014 về hướng dẫn tập huấn, huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Ngày 17/7/2014, đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số: 44/2012/QĐ-TTg, cho UBND cấp xã; thành phần tham dự gồm lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng và Trưởng Công an các xã, thị trấn, có 42 người tham dự.
2. Công tác tuyên truyền:
- Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm, các cơ quan, ban ngành, chính quyền các địa phương luôn quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức sinh động như: qua Đài Truyền thanh-Truyền hình của huyện, hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn; các buổi họp khu phố, cụm dân cư, thôn, buôn… để mọi người dân biết, thực hiện.
- Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có nhiều nguy hiểm cháy, nổ cao như: Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Điện lực, Phòng Giáo dục và Đào tạo… tuyên truyền, hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC cho 158 quầy hàng tạp hóa. Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh mở 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC quần chúng, có 140 người tham gia.
3. Kết quả kiểm tra an toàn PCCC và xử lý vi phạm:
- Tổ chức kiểm tra công tác PCCC định kỳ, đột xuất ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ xảy ra cháy nổ được 26 lượt với 187 đơn vị, tổ chức, cá nhân; phát hiện 06 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử lý hành chính phạt tiền 3,75 triệu đồng; qua đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khắc phục những tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhất là vào mùa khô, lễ, tết…
II. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
1. Thuận lợi:
- Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn đã tích cực chủ động trong công tác PCCC; Công an huyện đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tạo nên sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nên đã đem lại kết quả cao trong công tác PCCC.
- Các cơ quan, đơn vị, chủ cơ sở từng bước tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, con người cũng như trang thiết bị dụng cụ PCCC cho lực lượng phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở, đơn vị mình.
2. Khó khăn:
- Công tác tuyên truyền và kiểm tra về PCCC chưa thường xuyên, phong trào toàn dân tham gia làm công tác PCCC chưa đi vào chiều sâu.
- Địa bàn rộng, một số vùng giao thông đi lại khó khăn, phương tiện phục vụ công tác PCCC còn thiếu.
- Trình độ nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn hạn chế về công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trên địa bàn huyện chưa có, chỉ có 01 cán bộ Công an huyện làm công tác kiểm tra, quản lý, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy.
III. Những bài học kinh nghiệm:
- Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực trong công tác kiểm tra hướng dẫn PCCC để mọi cán bộ và nhân dân thấy được công tác PCCC là trách nhiệm của toàn dân, của cộng đồng xã hội.
- Hai là: Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tích cực trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự quan tâm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân về công tác PCCC; đầu tư trang thiết bị PCCC, thực hiện tốt các quy định về PCCC, thì cơ bản loại trừ được nguyên nhân, điều kiện gây cháy.
- Ba là: Phải duy trì công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC, thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục mọi người chấp hành tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra.
Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN
1. Tăng cường và duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, thủ trưởng các đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn PCCC theo Luật Phòng cháy, chữa cháy làm cho các tổ chức, cá nhân nhận thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc PCCC đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.
2. Tăng cường tuyên truyền công tác PCCC trên đài truyền thanh-truyền hình của huyện và hệ thống đài truyền thanh của cơ sở; thực hiện các phóng sự, bài phản ánh các hoạt động PCCC, phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn; nêu rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng cá nhân trong công tác PCCC.
3. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân tham gia thực hiện tốt các quy định về an toàn PCCC, hạn chế các vụ cháy xảy ra.
4. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn cháy thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các hoạt động diễn tập PCCC hàng năm ở cơ sở nhằm làm cho lực lượng PCCC tại cơ sở phản ứng kịp thời khi xảy ra cháy nổ.
5. Trang bị, bảo dưỡng các phương tiện PCCC theo đúng quy định, đảm bảo các loại phương tiện hoạt động hiệu quả khi xảy ra cháy nổ. Củng cố xây dựng lực lượng phòng cháy cơ sở đảm bảo đủ khả năng xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Tăng cường tuần tra, kiểm tra nhất là vào ban đêm, các ngày lễ và ngày nghỉ để phát hiện và chữa cháy kịp thời.
6. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất để chấn chỉnh công tác PCCC ở các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ lớn tại các chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khu dân cư đông người tập trung nhiều nhà dễ cháy; phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC theo đúng quy định của pháp luật.
7. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số: 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy, chữa cháy.
UBND huyện Sơn Hòa báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 1634/CT-TTg và 03 năm thực hiện Quyết định số: 1110/QĐ-TTg, Quyết định số: 44/2012/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Phú Yên biết và có kế hoạch chỉ đạo./.
Nơi nhận: TM. UBND HUYỆN

- Phòng PC66 Công an tỉnh; CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy;

- Công an huyện;

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; (đã ký)

- Lưu: VT.


Nguyễn Văn Cư


: userfiles -> File -> bao cao
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
bao cao -> BÁo cáo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương