Báo cáo Nghiên cứu về Nâng cao Năng lực các Ngành Công nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam


Hình 3.15. Chỉ số chính sách DNNVV Việt Namtải về 1.76 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Hình 3.15. Chỉ số chính sách DNNVV Việt Nam

Nguồn: ERIA và OECD (2014) 1. Đề xuất chính sách

4.1 Giới thiệu LPTC (Trung tâm công nghệ công cộng địa phương) dựa trên kinh nghiệm tiên tiến của Nhật Bản

Trước tiên, ở đây chúng ta thảo luận về bối cảnh lịch sử của ngành công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản và việc phát triển công nghiệp khu vực như sau: • Công nghiệp ô tô và công nghiệp cơ khí/ kim loại

 • Chiến tranh thế giới thứ II: Một lượng lớn các DNNVV được huy động cho sản xuất máy bay, tàu chiến, vũ khí, đạn dược, vân vân.

 • 1950-1980: Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, các DNNVV cũng được mở rộng.

 • 1990-2000: Cả ở miền Bắc và miền Nam Nhật Bản, ngành công nghiệp ô tô đã được hội nhập.
  (#LPTC góp phần vào tiến bộ công nghệ của công nghiệp hỗ trợ)

 • Sau năm 2010: Thị trường trong nước chững lại, do đó các DNNVV quyết định đẩy mạnh kinh doanh ở nước ngoài hoặc thực hiện phát triển thị trường mới trong nội địa.

 • Công nghiệp điện tử

 • Chiến tranh thế giới thứ II: Công nghệ viễn thông đã được tích lũy.

 • 1960-1970: Các DNNVV liên quan tới điện tử đã được mở rộng.

 • 1980-1990: Cả ở miền Bắc và miền Nam Nhật Bản, ngành công nghiệp liên quan tới phát triển nguồn nhân lực cũng được mở rộng.

 • Sau năm 2000: Sản xuất trong nước giảm. Việc mở rộng các nhà máy vào Châu Á được đẩy mạnh. Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn vẫn ở trong nước.

Các đặc điểm của ngành công nghiệp Nhật Bản có thể thấy trong sơ đồ sau. Cụ thể là, theo lịch sử, sự hợp nhất công nghiệp được đẩy mạnh xung quanh các khu vực Kanto, Tokai và Kansai. Tohoku và Kyushu có tiến bộ trong hội nhập ngành công nghiệp vào trong 20 đến 30 năm qua.: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương