Báo cáo Nghiên cứu về Nâng cao Năng lực các Ngành Công nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam


Hình 4.1. Đặc điểm của việc tích lũy ngành công nghiệp Nhật Bảntải về 1.76 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Hình 4.1. Đặc điểm của việc tích lũy ngành công nghiệp Nhật Bản

Nguồn: Nhóm tác giả biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau
LPTC là một cơ sở do chính quyền địa phương thành lập ra. Nó là một tổ chức nghiên cứu và phát triển vì mục đích phát triển công nghiệp của khu vực, LPTC hỗ trợ những đối tượng chủ yếu là các DNNVV. Các lĩnh vực hỗ trợ đều bao gồm các ngành khác nhau như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng và môi trường. Hiện nay, Nhật Bản có hơn 600 LPTC, trong số đó, 130 cơ sở có hệ thống công nghiệp.


Ví dụ về cơ sở

Ví dụ về thiết bị thí nghiệm

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương