Báo cáo Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2008, Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2009tải về 143.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích143.48 Kb.
#3529


Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Uỷ ban Trung ương

*** Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2009

Số: 12 BC/TWH


báo cáo

Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2008,

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2009.

--------------


Năm 2008 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Từ các sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trên kết hợp cùng chủ đề năm 2008 “Tình nguyện vì dân, lập thân, lập nghiệp” các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thu được nhiều kết quả, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2008

I. công tác tham mưu, chỉ đạo

Công tác chỉ đạo tiếp tục được đổi mới với phương châm: tăng cường hướng dẫn cơ sở và chủ động tổ chức xây dựng các mô hình mang tính định hướng đồng thời bám sát chủ đề công tác năm của Uỷ ban Trung ương Hội gắn với tăng cường, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Hội, hội viên và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên (ĐKTHTN) theo hướng đa dạng về loại hình, phong phú về đội hình hoạt động cấp cơ sở; hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Hội chuyển biến thiết thực về nội dung, rộng rãi về đối tượng và sinh động về hình thức tổ chức.

Chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động: Hưởng ứng Tháng thanh niên 2008; Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè – 2008; các hoạt động hưởng ứng 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam với hoạt động cao điểm là các tỉnh, thành phố tổ chức ”Tuần thanh niên và doanh nghiệp trẻ hành động vì cộng đồng”.

Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX có liên quan đến công tác Hội và công tác ĐKTHTN: Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Một số nội dung và giải pháp tăng cường hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên“; “Một số giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước, giai đoạn 2008 – 2012“; Đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông“; Chương trình “Khởi sự Doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên“; Đề án “Xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi“; tổ chức Hội nghị ”Tăng cường ĐKTHTN các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc” và liên hoan tuyên dương “Thanh niên dân tộc thiểu số sống đẹp - làm kinh tế giỏi“; xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc, tôn giáo.Tham mưu, chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội các tổ chức thành viên: Tham mưu cho Ban Dân vận Trung ương Đảng ban hành Công văn số 394 CV/BDVTW ”V/v chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp” tới các cấp uỷ Đảng; Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban hành Kế hoạch số 49 KH/TƯH, ngày 02 tháng 3 năm 2008 về tổ chức Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; Hướng dẫn số 148 HD/TWH, ngày 16 tháng 9 năm 2008 về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam và các văn bản khác liên quan tới Đại hội. Nhiều tỉnh, thành phố tích cực tham mưu Ban Dân vận Tỉnh, Thành uỷ ban hành văn bản chỉ đạo đại hội các cấp và tiến hành tổ chức đại hội điểm cấp xã. Tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo Trung ương Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức Đại hội Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ lần thứ III, nhiệm kỳ (2008 - 2011); Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII (2009 - 2014).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc củng cố và thành lập các Hội thành viên như: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; tăng cường chỉ đạo xây dựng các chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm theo đối tượng, ngành nghề và sở thích phù hợp với tình hình thực tiễn góp phần thực hiện tốt chương trình công tác năm.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương; tăng cường ký các chương trình phối hợp nhằm khai thác nguồn lực và tăng cường ĐKTHTN: ký hợp tác với Vina Game về tăng cường ĐKTHTN qua mạng Internet; với GK về tăng cường đào tạo trực tuyến cho thanh niên; với Smart Media về tăng cường truyền thông... hầu hết các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực khai thác các nguồn lực xã hội hỗ trợ tốt cho các hoạt động và phong trào của Hội.

II. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Hội tập trung đẩy mạnh, với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn thu hút đông đảo HV, TN tham gia.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp bộ Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam... với nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực như: phối hợp với các ban, ngành chức năng mời báo cáo viên đến trao đổi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, diễn đàn thanh niên, phát thanh tuyên truyền...giúp HV, TN hiểu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những cơ hội và thách thức đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2008, đã có 8.728.704 lượt HV, TN của 57/63 tỉnh, thành phố được học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn và của Hội.

Các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống kết hợp với liên hoan văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn như du khảo về nguồn, nói chuyện truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử, tổ chức các đêm hội, lễ hội văn hoá, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ cấp xã (Tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam làm điểm), thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, toạ đàm với các chủ đề “Lý tưởng của thanh niên ngày nay’’, “Thanh niên ngày nay làm gì để phụng sự tổ quốc’’... thu hút đông đảo HV, TN tham gia, qua đó đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lối sống, nếp sống văn hoá cho cán bộ, HV, TN. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trong năm qua đã có 13.283 đội, nhóm tuyên truyền của 58/63 tỉnh, thành phố hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

Công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề văn hoá, xã hội được các cấp bộ Hội triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức như tuyên truyền vận động HV, TN tham gia ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không mắc các tệ nạn xã hội; vận động HV, TN chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên.v.v. Đồng thời, các cấp bộ Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống các dịch bệnh, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của HV, TN tham gia ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đấu tranh với các hành vi tiêu cực. Năm 2008, đã tổ chức 48.722 hoạt động giáo dục pháp luật, thu hút 5.689.576 lượt HV, TN tham gia.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được các cấp bộ Hội tiếp tục thực hiện với nhiều nội dung và hình thức thiết thực thu hút đông đảo HV, TN tham gia như: tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ”, “Tuyên truyền viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức diễn đàn, nói chuyện với chủ đề “Bác Hồ với tuổi trẻ – Tuổi trẻ với Bác Hồ”, “Di chúc” của Bác Hồ, “Thời thanh niên của Bác Hồ”, tổ chức các chương trình giao lưu “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, liên hoan văn nghệ “Lời ca dâng Bác”, liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; đặc biệt là tổ chức mô hình “Sổ vàng Nhật ký làm theo lời Bác”, xây dựng tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác”, “ Giờ học tập và làm theo lời Bác”…Tiêu biểu như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang, Lào Cai, Tp Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bến Tre, Bạc Liêu, tp Đà Nẵng, Bắc Giang…

Điểm nổi bật trong năm 2008 về công tác tuyên truyền giáo dục là các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác“ gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp“, Đề án “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam“; hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong việc phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Báo Thanh niên, Hãng phim Thanh niên tổ chức đêm văn nghệ “Trui rèn trong lửa đỏ” và trao học bổng cho con em gia đình của các cựu tù chính trị yêu nước Côn Đảo. Tiến hành xây dựng quả chuông 9,4 tấn và tháp chuông tại Côn Đảo trị giá công trình trên 10 tỉ đồng. Đây là một trong chuỗi sự kiện của cuộc vận động “Nghĩa tình Côn Đảo” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động.III. Công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Công tác cán bộ Hội được các cấp bộ Hội quan tâm thông qua đẩy mạnh đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng cán bộ. Trung ương Hội đã kiện toàn và tăng cường hoạt động của Hội đồng huấn luyện Trung ương và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho công tác huấn luyện ở một số tỉnh, thành phố. Các địa phương đã tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB kỹ năng hoặc ban huấn luyện cấp tỉnh. Trong năm qua, Trung ương Hội tổ chức 3 lớp tập huấn quy mô toàn quốc, có gần 400 cán bộ Hội tham gia. Các tỉnh, thành phố đã tập huấn cho 124.870 lượt cán bộ Hội các cấp. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ Hội được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác Hội. Trong đó kỹ năng tập hợp thanh niên của cán bộ Hội tại nhiều địa phương, đơn vị đã được nâng lên một bước.

Công tác phát triển hội viên: năm 2008, các cấp bộ Hội đã kết nạp được 938.060 hội viên mới (đạt 156,34% so với chỉ tiêu đề ra). Công tác phát triển hội viên được thực hiện thông qua “Lớp hội viên Tháng thanh niên”, “Lớp hội viên 19 tháng 5”, “Lớp hội viên 15 tháng 10”; kết nạp hội viên mới thông qua các loại hình chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm của thanh niên ở các địa phương. Tiêu biểu là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Tp Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre…

Công tác ĐKTHTN trong các địa bàn, lĩnh vực khó khăn được quan tâm, chú trọng; nhiều tỉnh, thành phố tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu nguyện vọng của thanh niên dân tộc, tôn giáo; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức cơ sở Hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; đẩy mạnh việc phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động: hội trại, liên hoan, gặp mặt; biểu dương các thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tiêu biểu; tổ chức tìm hiểu về các vấn đề việc làm, đạo đức lối sống của thanh niên .v.v. đã thu hút đông đảo thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tham gia. Các tỉnh Tây Nguyên, miền núi và biên giới phía Bắc tăng cường tôn vinh các thanh niên dân tộc sống đẹp làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh các hoạt động tập hợp thanh niên thông qua các mô hình tập thể giúp nhau phát triển kinh tế; tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, tuyên dương các thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu và đưa đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh đã tham gia cùng Ban điều phối Quốc gia tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc tại Việt Nam. Trung ương Hội tổ chức 02 lớp tuyên truyền về an toàn giao thông cho các chức sắc trẻ Phật Giáo. Tỉnh Bình Dương đã duy trì và thành lập được 364 chi hội thanh niên công nhân khu nhà trọ với 15.510 HV, TN. Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội trại cho thanh niên công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất. Tỉnh Bình Thuận tổ chức hoạt động “Đồng hành cùng thanh niên khu công nghiệp lần I – 2008”. Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao và khám chữa bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khoẻ sinh sản cho thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Công tác quốc tế của Hội và ĐKTHTN Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai thực hiện với kết quả tốt. Trung ương Hội tham gia các đoàn công tác khảo sát, đánh giá tình hình thanh niên Việt Nam tại nước ngoài, đồng thời tăng cường công tác quốc tế thanh niên. Một số địa phương, đơn vị (các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Trung Quốc, Campuchia) đã tổ chức các hoạt động hữu nghị thanh niên; Báo Thanh niên, Hội các nhà DNT Việt Nam mở rộng hoạt động giao lưu quốc tế tạo cơ hội đầu tư thương mại của Doanh nghiệp trẻ Việt Nam với một số nước trên thế giới; tổ chức đoàn đại biểu DNT Việt Nam tham dự Đại hội thành lập Hội DNT ASEAN – Trung Quốc tại Trung Quốc. Các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và một số tỉnh đã khai thác các dự án quốc tế góp phần hỗ trợ cho các hoạt động của Hội. Công tác ĐKTHTN Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài có những bước tiến mới: tiếp tục phối hợp với Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thành công Trại hè cho thanh niên Việt kiều Châu âu tại CHLB Nga.

- Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục tăng cường các hoạt động, củng cố, xây dựng và kiện toàn Ban thư ký Hội nhằm thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”. Các cấp bộ Hội đã bám sát vào chủ đề năm chủ động, sáng tạo tổ chức hiệu qủa các chương trình công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nếp sống, lối sống văn minh, lành mạnh được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào sinh viên được nâng cao về chất lượng, thể hiện qua các đợt thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, các chiến dịch sinh viên tình nguyện.v.v. đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII.

- Hội các nhà Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển tổ chức cơ sở Hội; tăng cường hợp tác, liên kết các nhà doanh nghiệp trẻ tạo ra nguồn lực và cơ hội phát triển mới cho hội viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giao lưu, kết nghĩa.v.v. Đến nay, Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã có 57 Hội, CLB DNT tỉnh, thành, ngành với trên 7.000 hội viên (còn các tỉnh chưa thành lập Hội DNT, gồm: Bắc Kạn, Sơn La, Bình Định, Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cà Mau). Tổ chức thành công Đại hội Hội, CLB Doanh nghiệp trẻ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2008 – 2011); lễ trao giảo thưởng Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt các cụm và toàn quốc; tổ chức Cuộc thi Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ 2008.

- Hoạt động của Báo Thanh niên: năm 2008, Báo Thanh niên tiếp tục phát triển cả về lượng và chất .v.v. đồng thời tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động như Chương trình “Duyên dáng Việt Nam“ đã quảng bá hình ảnh, văn hoá, đất nước Việt Nam với bạn bè trên thế giới. Công tác xã hội, từ thiện và cấp học bổng Nguyễn Thái Bình, được tổ chức triển khai đạt hiệu quả; tổ chức các hoạt động cứu trợ đến tận tay đồng bào bị rét đậm, rét hại tại các tỉnh Thanh Hoá, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Nam và Lào Cai; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách theo chương trình “Nguồn sáng cho đời“; tổ chức “Chương trình nước ngọt Trường Sa“; phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Tư vấn mùa thi”.

- Trung tâm Giáo dục vị thành niên: Triển khai, nhân rộng địa bàn thực hiện dự án "Giáo dục sống khoẻ mạnh, kỹ năng sống cho trẻ em và trẻ chưa thành niên ngoài trường học" tại 61 xã, phường của 18 quận, huyện thuộc 10 tỉnh, thành phố. Thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp như tập huấn, hội thảo, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương. Các Hội nghị tăng cường phòng chống các dịch, bệnh có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và thiệt hại lớn về người và của tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, An Giang, Kiên Giang, Gia Lai và Kon Tum; xây dựng nhiều loại hình tài liệu.

- Trung tâm Tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình: Thực hiện tốt các hoạt động tư vấn cho thanh thiếu niên và cộng đồng về các lĩnh vực tình yêu hôn nhân - gia đình, sức khoẻ, luật, nữ công, hướng nghiệp, giáo dục trẻ em.v.v...Đã thực hiện 68.791 cuộc tư vấn qua tổng đài 1088 và tổng đài toàn quốc 1900585852; tư vấn trực tiếp, tư vấn qua thư, tư vấn nhân đạo, tư vấn tại cộng đồng với trên 100 cuộc thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Duy trì thường xuyên công tác trao đổi nghiệp vụ, giảng bài, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho các tỉnh, thành phố,...

- Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên: Tổ chức nhiều hoạt động mang tính xã hội cao được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ như: Chương trình “Mùa xuân hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” tết Mậu Tý, tặng hàng ngàn suất quà tết cho các cơ sở xã hội đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia thăm và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tham gia tư vấn dinh dưỡng vì sức khoẻ cộng đồng tại tp Hồ Chí Minh. Tổ chức công trình nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Việt Mông tại Ba Vì, Hà Nội, trị giá 200 triệu đồng. Tổ chức tập huấn “Kỹ năng quản trò và sức khoẻ tâm thần” cho 50 giáo dục viên; tổ chức hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng lực cho mạng lưới giáo dục viên” tại tp Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện dự án “Phổ cập tin học cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn”.v.v.

- Trung tâm Dạy nghề thanh niên: Tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 5.975 thanh niên; đào tạo nghề cho 889 thanh niên; giới thiệu cho các cơ quan, các nhà doanh nghiệp tuyển dụng được 5.211 người để phỏng vấn trong đó 3.443 người đã được nhận vào làm việc ổn định.

- Cổng Tri thức Thánh Gióng: xây dựng kế hoạch phát triển cổng tin tức, thiết lập mạng lưới cộng tác viên các trường đại học, các tỉnh, thành phố, triển khai các khoá học đào tạo kỹ năng trực tuyến, triển khai các hoạt động đào tạo trên Cổng. Triển khai chương trình phối hợp với Tập đoàn GK về “Phát triển nhân tài – Tạo dựng tương lai”. Tổ chức khai giảng khoá học miễn phí đầu tiên về “Đào tạo kỹ năng làm việc chuyên ngành cho thanh niên, sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Triển khai các hoạt động phối hợp với Doanh nghiệp Games và nội dung số, đồng thời tổ chức chương trình công tác xã hội cho các games thủ; từng bước phối hợp để tập hợp cư dân trẻ mạng Internet.

IV. Hưởng ứng thực hiện các đợt thi đua cao điểm, Tháng Thanh niên; Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè - 2008; Kỷ niệm ngày truyền thống của Hội1. Hưởng ứng “Tháng thanh niên”“Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè – 2008”

Năm 2008, thông qua nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nhiều cơ sở Hội đã đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; phát động HV, TN thi đua, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi: tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo; thăm và tặng quà đồn Biên phòng, tổ chức đưa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ; mở các chiến dịch cao điểm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn như các ngã ba, chợ, trường học; tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo; triển khai cuộc vận động “Chung tay xoá nhà dột nát cho người nghèo” và cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo trong trái tim tôi”, 100% Uỷ ban cấp tỉnh, thành phố và huyện, quận đều thực hiện tốt chiến dịch này.2. Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2008)

* Các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam 52 năm qua được các cấp bộ Hội triển khai gắn với các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI với nhiều hình thức phong phú, thiết thực; tổ chức mít tinh, tọa đàm về lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam 52 năm qua; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, diễu hành, hội trại, diễn đàn thanh niên nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; thăm các địa danh lịch sử gắn với lịch sử Đoàn, Hội; thăm bảo tàng, nhà truyền thống thu hút hàng trăm nghìn lượt HV, TN tham gia. Nhân dịp này, nhiều địa phương đơn vị đã tổ chức gặp gỡ, biểu dương, tôn vinh các cán bộ Hội tiêu biểu, các thanh niên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Tiêu biểu là các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Nội, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Nghệ An, Hải Phòng…

* Hoạt động “Tuần thanh niên và doanh nghiệp trẻ hành động vì cộng đồng” từ ngày 10 đến 16/10/2008 được Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai rộng khắp gắn liền với kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 và chào mừng Đại hội Hội DNT Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà DNT Việt Nam lần thứ III. Đây là năm đầu tiên phát động và tổ chức hoạt động này. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tại các địa phương, đơn vị ủy ban Hội các tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên dương thanh niên sống đẹp, thanh niên làm kinh tế giỏi và có nhiều đóng góp với cộng đồng, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có nhiều cố gắng vượt khó vươn lên, biểu dương doanh nghiệp trẻ tiêu biểu có nhiều đóng góp với xã hội... Tiêu biểu như: Tp Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội “Trao vốn cho thanh niên” và hội thi “Tổ tiết kiệm và vay vốn giỏi”; tỉnh Hậu Giang tuyên dương gương thanh niên thoát nghèo; tỉnh Thanh Hóa thành lập các Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế”; tỉnh Đắk Lắk tuyên dương thanh niên dân tộc sống đẹp làm kinh tế giỏi,…

- Các hoạt động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đơn vị được các cấp bộ Hội quan tâm như: làm mới và sửa chữa đường giao thông; xoá phòng học tạm, xây dựng các điểm vui chơi, kiên cố hoá kênh mương, nạo vét hệ thống thuỷ lợi; kiên cố hoá cầu nông thôn; gia cố đê phòng chống lũ lụt... Tiêu biểu như tỉnh Bến Tre phối hợp với tổ chức Hosanna Internationnal (Hàn Quốc) tặng 2 nhà tình thương và 40 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 52 triệu đồng; Tỉnh Lào Cai tổ chức trao tặng 03 căn nhà cho 3 gia đình chính sách và thực hiện công trình thanh niên đường liên thôn.

- Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; thanh thiếu niên khuyết tật và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ Hội các thời kỳ đang gặp khó khăn; khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết – xoá nhà tạm tranh, tre, nứa, lá; thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS (nhất là các trẻ em); Doanh nghiệp trẻ nhận công trình chăm sóc các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhiều tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả, như: Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Trà Vinh; ...

- Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2008 đã được các tỉnh, thành phố triển khai tiến hành bình chọn từ cơ sở với 123 hồ sơ của 59/64 tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc. Hội đồng xét tặng Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2008 đã quyết định trao giải thưởng “15 tháng 10“ năm 2008 cho 80 cán bộ, hội viên, cá nhân tiêu biểu trong công tác ĐKTHTN thuộc 59/64 tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc (5 đơn vị không có hồ sơ đề cử, gồm: Thái Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cao Bằng, Đồng Tháp và Long An).

V. Thực hiện các cuộc vận động của Hội

1. Cuộc vận động "Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập" được các cấp bộ Hội tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức nhằm cổ vũ, hỗ trợ HV, TN thi đua học tập rèn luyện, góp phần xây dựng và hình thành kỹ năng, nghề nghiệp, tiếp cận và làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Năm học 2007 – 2008, các cấp bộ Hội đã tích cực triển khai phong trào "Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp"; tăng cường các hình thức hỗ trợ học tập cho HV, TN như: Xây dựng các quỹ học bổng, quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ bạn nghèo vượt khó, thành lập các CLB, đội nhóm bạn giúp bạn, hướng dẫn tổ chức các buổi hội thảo, tổ chức các hội nghị học tốt, trao đổi kinh nghiệm học tập, tổ chức các sân chơi trí tuệ trên cơ sở mô phỏng các cuộc thi, như CLB học tốt, giờ học tốt, tuần học tốt, diễn đàn hướng nghiệp, tư vần mùa thi, v.v. thu hút hàng chục vạn HV, TN tham gia. Năm 2008, đã huy động được trên 23 tỉ đồng các quỹ học bổng và đã cấp 61.252 suất; Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh niên đã trao hàng trăm suất học bổng trị giá hàng tỉ đồng; Quỹ học bổng Phan Châu Trinh của Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao 109 suất trị giá 57,5 triệu đồng cho 9 tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương tăng cường tổ chức các hình thức biểu dương tôn vinh HV, TN xuất sắc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị và các Báo Thanh niên, Tuổi trẻ…tổ chức chương trình “Tư vấn mùa thi” gắn với phong trào “Mùa thi nghiêm túc” được đông đảo HV, TN tham gia. Tiêu biểu là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nghệ An, Hải Phòng…

Các cấp bộ Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học văn hoá, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xã hội; tích cực hưởng ứng và tham gia tổ chức chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức. Tích cực tham gia chống tái mù chữ và vận động thanh thiến nhi đi học ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực tham gia phổ cập giáo dục. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan vận động HV, TN nông thôn tham gia các lớp học dạy nghề; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng khoa học vào sản xuất kinh doanh; nâng cao trình độ tay nghề trong thanh niên công nhân. Năm 2008, các cấp bộ Hội đã vận động được 182.692 HV, TN đăng ký tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ“ của Đoàn; có 8.437 đề tài do HV, TN nghiên cứu, trong đó có 2.895 số đề tài được ứng dụng. Tiêu biểu là các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bạc Liêu, …

Tiếp tục thực hiện chương trình “Một triệu giờ đồng hành” giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phổ cập tin học và truy cập Internet miễn phí cho thanh thiếu niên tại các điểm bưu điện văn hoá xã trên toàn quốc. Nhiều tỉnh, thành đã chủ động khai thác nguồn lực tại địa phương tổ chức phổ cập tin học cho HV, TN. Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tập trung định hướng cho thanh niên trong việc sử dụng, khai thác mạng Internet một cách lành mạnh, hiệu quả, những tiện ích của việc sử dụng Internet trong sản xuất kinh doanh, nâng cao sức khoẻ. Điển hình là các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Phú Yên, Bắc Ninh, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hà Nội…Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Đoàn chủ động xây dựng Đề án 100 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên.2- Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo”

Các cấp bộ Hội tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên gắn với vận động thanh niên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo. Thông qua các hoạt động tập huấn, điểm trình diễn, hội thảo đầu bờ, chuyển giao tiến bộ KHKT; các lớp dạy nghề, cấy nghề, trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập huấn công tác lập dự án, quản lý dự án, vay và sử dụng vốn vay; phối hợp với các ngành hỗ trợ thanh niên tiếp nhận tiến bộ khoa học công nghệ mới; nâng cao năng lực lập các dự án phát triển kinh tế. Cổ vũ, động viên HV, TN tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế do Đoàn, Hội tổ chức; chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng mô hình CLB “Thanh niên làm kinh tế giỏi’’, tham gia đội hình "Thanh niên xung phong" để tạo việc làm cho thanh niên, đảm nhận thực hiện các dự án kinh tế của các địa phương.

Các cấp bộ Hội thực hiện tốt việc khai thác các nguồn vốn vay, hỗ trợ HV, TN thông qua các kênh vay vốn và đa dạng hoá các loại quỹ “Giúp nhau lập nghiệp’’," Tổ góp vốn xoay vòng", “Tiết kiệm tích luỹ”…,trong năm 2008, đã huy động được trên 143 tỉ đồng vốn góp tự giúp nhau phát triển kinh tế. Các cấp bộ Hội đã khai thác vốn từ các kênh của Nhà nước được trên 1.088 tỉ đồng với 301.847 HV, TN được vay vốn. Điển hình là các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dưong, Hưng Yên, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Quảng Trị, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tp Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh…

Các tỉnh, thành phố tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm thanh niên như: phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và xã hội, ngành Công nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố tổ chức các văn phòng, điểm tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, tổ chức ngày hội việc làm, phiên chợ việc làm, đêm sinh hoạt giao lưu tư vấn việc làm cho thanh niên tại các xã, phường, thị trấn, trong đó chú trọng tới đối tượng thanh niên là bộ đội xuất ngũ. Các cấp Hội đã giúp cho 255.663 HV, TN được dạy nghề; giới thiệu việc làm cho 307.951 HV, TN và tư vấn nghề cho 490.155 HV. TN.

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia đảm nhận các dự án phát triển kinh tế, các công trình, phần việc thanh niên như: làm đường giao thông nông thôn, cải tạo hệ thống kênh, mương; các công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.v.v. góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho thanh niên nông thôn. Uỷ ban Hội các tỉnh, thành tích cực vận động HV, TN tham gia khoanh nuôi trồng rừng đầu nguồn, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xây dựng các mô hình trang trại trẻ, làng thanh niên, mô hình kinh tế VACR gắn với tập huấn về kỹ thuật chuyển giao công nghệ sinh học vào sản xuất, tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên và điều kiện địa lý của địa phương để phát triển sản xuất kinh doanh; Hội, CLB DNT các địa phương tích cực phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều dự án phát triển doanh nghiệp với doanh số đạt hàng trăm tỉ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động là thanh niên tại địa phương, cơ sở.

3- Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đông đảo HV, TN tích cực tham gia.

Các cấp bộ Hội đã tổ chức huy động HV, TN thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ; phát triển mạnh các đội hình thanh niên tình nguyện, các "Đội công tác xã hội" đảm nhận việc mới, việc khó; chủ động tham gia chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; tích cực bảo vệ trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; giúp đỡ gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2008, các cấp bộ Hội đã tổ chức huy động trên 2.543.457 lượt HV, TN tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó tập trung cao điểm vào Tháng thanh niên và trong “Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè – 2008“.

Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo tiếp tục được duy trì và mở rộng quy mô; hình thức và nội dung tổ chức có nhiều sự đổi mới; công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo và khoa học; đối tượng tham gia hoạt động tình nguyện hiến máu đa dạng và hoạt động đã trở thành hoạt động nổi bật của nhiều tỉnh, thành phố. Thành phố Hà Nội đã tổ chức được 1.235 buổi hiến máu nhân đạo với hơn 40.000 HV, TN tham gia hiến máu và thu được 38.871 đơn vị máu. Tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo với tổng số lượng máu thu được là 3.438 đơn vị máu. Tỉnh Bình Định tổ chức 36 đợt hiến máu nhân đạo có 9.360 HV, TN đăng ký và đã có 6.196 HV, TN trực tiếp hiến máu. Tỉnh Thanh Hoá vận động 4.900 HV, TN thanh niên tình nguyện hiến máu được hơn 4.000 đơn vị máu an toàn cứu người bệnh. Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 5 đợt hiến máu nhân đạo với hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ đăng ký tham gia và đã hiến được 1.078 đơn vị máu…đến nay, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về, đã có 181.986 lượt HV,TN đăng ký hiến máu tình nguyện, trong đó có 159.648 HV,TN đã hiến máu.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vùng khó khăn với 341.066 lượt người được khám bệnh, phát thuốc miễn phí trị giá 94,413 tỉ đồng; giúp 49.219 gia đình chính sách với ngày công và giá trị trên 111 tỉ đồng. Nhiều tỉnh, thành đã tích cực vận động HV,TN đóng góp ngày công lao động, quyên góp ủng hộ thành lập quỹ "Nhà đại đoàn kết" phục vụ cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cho HV,TN nghèo.

Trung ương Hội đã tham mưu triển khai Quỹ “Hỗ trợ thiên tai miền Trung” với tổng số 14,5 tỉ đồng hỗ trợ 14 tỉnh, thành phố miền Trung thực hiện các công trình thanh niên phòng chống lụt bão; vận động các đơn vị tài trợ, ủng hộ xây trường học; ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt trị giá gần 3 tỉ đồng. Vận động 1,4 tỉ đồng xây dựng 100 nhà đoàn kết chống lũ ở miền Trung và tổ chức cấp phát 5.000 áo phao cho các đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống lũ lụt và các bến đò địa phương.

4- Cuộc vận động “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”

Các cấp bộ Hội tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tại các địa bàn xung yếu; chủ động phối hợp thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình thanh niên xung kích, dân quân tự vệ tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện nay, trong cả nước có 25.614 tổ, đội, nhóm xung kích an ninh, đội cờ đỏ, đội tuần tra đường biên - mốc giới, chi hội dân quân tự vệ, CLB phòng chống tệ nạn xã hội... thu hút hàng vạn HV, TN tham gia giải quyết các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn tại địa phương, cơ sở.

Các cấp bộ Hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Vì người bạn tòng quân", "Vì các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo". Nhiều tỉnh, thành chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng trong việc xây dựng tổ chức Hội tại địa bàn xung yếu; tăng cường các hoạt động nhằm thắt chặt tình quân dân tại các vùng biên giới, hải đảo; tổ chức các cuộc giao lưu "Hành quân theo bước chân những người anh hùng", " Gặp mặt nhân chứng lịch sử"... Công tác tuyên truyền vận động HV, TN lên đường khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ tiếp tục được thực hiện tốt, hầu hết các cấp bộ Hội đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Công tác hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện với các hoạt động như: tổ chức thăm hỏi và tặng quà và các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao giữa HV, TN với các chiến sĩ tại các đồn Biên phòng, tại Quần đảo Trường Sa và các đảo trên biển Đông, với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn v.v... Tổ chức “Hội trại xuân biên giới“, “Vì Trường Sa thân yêu“; tổ chức trò chơi dân gian, các đêm giao lưu văn nghệ “Tiếp bước cha anh“.

Năm 2008, các cấp bộ Hội tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS trong các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Đồng thời động viên HV, TN trên địa bàn dân cư đảm nhận đoạn đường thanh niên tự quản, cổng trường an toàn giao thông; phát huy vai trò của các Đội thanh niên xung kích an ninh tại cơ sở; ký cam kết phòng chống tội phạm xã hội; tổ chức các diễn đàn tuổi trẻ với công tác phòng chống tội phạm; xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng như CLB sức khoẻ sinh sản vị thành niên.v.v. thu hút đông đảo HV, TN tham gia góp phần hạn chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong thanh niên. Các cấp bộ Hội đã tổ chức giúp đỡ 113.904 thanh niên được giúp đỡ cai nghiện và vận động giáo dục 21.322 thanh niên chậm tiến được cảm hoá.

5- Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”

Các cấp bộ Hội đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm, hội thảo, diễn đàn “Thanh niên sống đẹp".v.v. chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các báo, đài phát thanh và truyền hình của địa phương xây dựng chuyên mục "Thanh niên sống đẹp" nhằm giới thiệu các gương thanh niên điển hình trên các lĩnh vực; góp phần tuyên truyền, giáo dục HV, TN có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, chống các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội trại truyền thống, hội thao, hội diễn, tuần văn hóa thể thao, giải việt dã được các cơ sở Hội thường xuyên tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo HV, TN, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn góp phần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội và tăng cường sức đề kháng cho HV, TN trước các tệ nạn xã hội và các thói hư tật xấu. Nhiều tỉnh, thành đã tổ chức thành lập và duy trì tốt hoạt động của các CLB nghệ thuật, đội lưu diễn từ làng đến làng, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội cồng chiêng trẻ trong trường học…tổ chức các đêm biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa với nhiều nội dung và loại hình nghệ thuật, nhạc cụ dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo báo cáo, các cấp Hội đã tổ chức 8.263 buổi diễn đàn "Thanh niên sống đẹp"; 2.273 cuộc gặp gỡ, biểu dương với 26.471 cán bộ, HV,TN “Thanh niên sống đẹp”; 33.774 lần tổ chức giải thể dục, thể thao thu hút 3.900.121 lượt hội viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã được các cấp bộ Hội triển khai sáng tạo gắn liền với hành động thanh niên sống đẹp một cách hiệu quả, trong đó có cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”; vận động HV, TN tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không hút thuốc lá, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, xây dựng văn minh đô thị. Các cấp bộ Hội đã tổ chức 39.346 lần tuyên truyền nếp sống văn minh, thu hút 2.176.913 lượt HV,TN tham gia; 39.978 HV,TN tổ chức cưới theo nếp sống mới.Đánh giá chung

Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2008 đã có những chuyển biến tích cực. Chủ đề công tác năm được nhiều cơ sở tập trung triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị; công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của HV, TN. Tổ chức cơ sở Hội tiếp tục được kiện toàn và củng cố, các cấp bộ Hội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy nội lực, xã hội hoá nguồn lực, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội và HV,TN tham gia thực hiện có kết quả các cuộc vận động của Hội; phát huy vai trò của tổ chức Hội và HV,TN tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ” góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Công tác tham mưu và vận động nguồn lực xã hội cho phong trào của các cấp bộ Hội ngày càng được chú trọng hơn, từ đó tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Hội, tạo dựng được lòng tin với cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân và thanh niên. Vai trò thành viên tập thể nòng cốt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Hội LHTN Việt Nam ngày càng toàn diện hơn, các tổ chức thành viên có nhiều chương trình hoạt động hiệu quả cùng với chương trình, các cuộc vận động của Hội đã đạt kết quả về mặt phong trào, hiệu quả về ý nghĩa xã hội và sức lan toả trong hội viên và các tầng lớp thanh niên.Tuy nhiên công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2008 còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: một số tỉnh, thành phố chưa chú trọng công tác đánh giá và nhân rộng các mô hình hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tại địa phương, cơ sở; khả năng cụ thể hoá các chỉ đạo của Hội cấp trên còn lúng túng. Công tác xây dựng, phát triển các loại hình chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm theo đối tượng, ngành nghề và sở thích tại một số địa phương chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ Hội tại một số địa phương, cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; nội dung hoạt động cấp cơ sở vẫn còn hình thức và chồng chéo, rập khuôn; một số tỉnh, thành phố chưa thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

Phần thứ hai

Chương trình công tác hội và phong trào

thanh niên năm 2009
Năm 2009 là năm có ý nghĩa quan trọng trong công tác Hội và phong trào thanh niên; là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Chủ đề công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2009 là " Thanh niên làm theo lời Bác – sống đẹp vì cộng đồng".

I. Các trọng tâm công tác

1. Tổ chức các chương trình hoạt động thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

2. Tổng kết, đánh giá kết quả các chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam phục vụ cho công tác xây dựng văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI. Tập trung tổ chức tốt Đại hội Hội LHTN Việt Nam từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI.

3. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ tổ chức cơ sở Hội, CLB, đội, nhóm. Thành lập Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam ở cấp tỉnh và Trung ương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Hội cấp huyện, xã.

4. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, huy động các nguồn lực cho các hoạt động giúp thanh niên về vốn, nghề nghiệp - việc làm, kiến thức và kỹ năng xã hội, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bộ, hội viên, thanh niên.

II. Những nội dung công tác cơ bản

1- Công tác Xây dựng tổ chức Hội và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên

1.1- Chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu đề ra. Theo đó, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở sẽ được tiến hành xong trong quý I năm 2009; Đaị hội cấp quận, huyện và tương đương tổ chức trong quý II năm 2009; Đại hội cấp tỉnh, thành phố và tương đương tổ chức từ quý III đến hết quý IV năm 2009 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI dự kiến tổ chức vào quý I năm 2010.

1.2- Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trang tin điện tử Hội LHTN Việt Nam (Cổng Tri thức Tháng Gióng)

- Đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục của Hội LHTN Việt Nam phù hợp với các tầng lớp thanh niên, theo hướng, tăng cường định hướng cho thanh niên lựa chọn các thông tin, các nội dung có ích nhằm giáo dục đạo đức lối sống, các giá trị tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Tổ chức cuộc hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng đồng” và tuyên dương cư dân trẻ tiêu biểu mạng Internet năm 2009.

- Tổ chức phát động và triển khai trong toàn quốc Tuần lễ “Thanh niên và Doanh nhân trẻ hành động vì cuộc sống cộng đồng" với các nội dung, như: Ngày hội văn hoá tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; ngày hội biểu dương, tôn vinh đội, nhóm trưởng thanh niên giỏi, các hoạt động biểu dương người tình nguyện, tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh...nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)

- Tổ chức tổng kết cuộc vận động “Nghĩa tình Côn Đảo" vào tháng 4 và tháng 5 năm 2009.

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao trong Doanh nghiệp trẻ (DNT) và thanh niên trong các doanh nghiệp đồng thời thông qua hoạt động để xây dựng, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghiệp...

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền thanh niên. Tăng cường tổ chức các lễ hội văn hoá truyền thống, các giải thể thao của các địa phương và các cụm thi đua; nghiên cứu, xây dựng các sân chơi lành mạnh trên truyền hình, mạng Internet cho thanh niên.

1.3- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

- Thông qua việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp vừa trẻ hoá, vừa đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

- Chú trọng tạo dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đội, nhóm trưởng thanh niên nhất là cấp chi hội; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Hội cấp huyện, xã; tiếp tục kiện toàn, củng cố, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng huấn luyện hoặc câu lạc bộ huấn luyện các cấp; phấn đấu mỗi tỉnh, thành đều tổ chức Trại huấn luyện cấp tỉnh và tuyên dương đội, nhóm trưởng, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

- Tập trung phát triển hội viên mới và xây dựng các loại hình chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm ở cơ sở; tăng cường phát triển hội viên vùng tôn giáo, dân tộc, vùng biên giới, theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất...từng bước nghiên cứu đề xuất các hoạt động để đoàn kết tập hợp nữ thanh niên và thanh niên lứa tuổi 16-18; công tác ĐKTHTN trên mạng Internet.

- Tiếp tục đẩy mạnh thành lập các Hội, câu lạc bộ thanh niên theo nghề nghiệp; theo đối tượng, sở thích trực thuộc cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện.

- Tổ chức Đại hội thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và gặp mặt tôn vinh Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009.

- Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật cấp Trung ương và thí điểm 1 số tỉnh, thành trọng điểm (Thái Bình, Thừa Thiên - Huế).

- Thành lập Hội LHTN Việt Nam tại một số Tổng Công ty và Tập đoàn Kinh tế: Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2.4 – Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ về Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2005-2010 và Dự báo tình hình công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 – 2015.

2- Thực hiện 5 cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ V

Tiếp tục triển khai và tổ chức tổng kết từ cấp cơ sở 05 cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ V tập trung vào các nội dung, cụ thể như sau:

2.1- Cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”- Xây dựng Đề án thực hiện chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên giai đoạn II. Thành lập các đội hình giáo viên tình nguyện phổ cập tin học cho thanh niên.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên chỉ đạo triển khai xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (Trong năm 2009, phấn đấu mỗi tỉnh, thành Đoàn chỉ đạo và triển khai xây dựng được ít nhất 05 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và truy cập Internet). Trung ương chọn tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đắk Lắk, An Giang thực hiện điểm.

- Phối hợp và chủ động tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực“.

- Tăng cường định hướng nghề nghiệp và phối hợp dạy nghề cho thanh niên. Chủ động vận động hội viên, thanh niên trong các doanh nghiệp, học tập nâng cao trình độ tay nghề và học vấn.

- Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ các tài năng trẻ và giúp đỡ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Phối hợp tham gia chống tái mù chữ và phổ cập trung học cơ sở cho thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa.

- Mở rộng địa bàn và các nội dung hoạt động của chương trình "Tiếp sức mùa thi", “Tư vấn mùa thi”.

2.2- Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo"

- Phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai thực hiện Chương trình ”Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên”.- Tăng cường thực hiện cuộc vận động "Hội nhập kinh tế quốc tế của Doanh nghiệp trẻ và thanh niên Việt Nam"; cuộc vận động ”Thanh niên Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

- Nhân rộng mô hình khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ cho HV,TN phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình “Tiết kiệm để tích luỹ” trong thanh niên. Quan tâm hướng dẫn cho thanh niên vùng dân tộc, miền núi phát triển kinh tế. Các tỉnh khu vực có đông thanh niên dân tộc thiểu số tổ chức hoạt động cổ vũ, biểu dương ”Thanh niên dân tộc sống đẹp – Làm kinh tế giỏi”.- Tăng cường phối hợp tổ chức nhân rộng mô hình, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, kinh doanh trong thanh niên. Thành lập các Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm cho thanh niên. Trung ương chọn tỉnh Thanh Hoá, Đồng Nai thực hiện điểm.

2.3- Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

- Tiếp tục mở rộng hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

- Nâng cao chất lượng các đội thanh niên tình nguyện tại các địa phương thường xảy ra lũ lụt, thiên tai và tổ chức cấp phát và trang bị áo phao cho Thanh niên tình nguyện.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tu bổ nhà truyền thống, nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Trung ương tiếp tục chọn tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam làm điểm.

- Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Trung ương chọn tp Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh thực hiện điểm).

- Tăng cường hoạt động của các Hội, CLB Thầy thuốc trẻ; huy động lực lượng Thầy thuốc trẻ tham gia vào các đội hình tình nguyện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

2.4- Cuộc vận động “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”

- Các cấp bộ Hội tích cực tham gia triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án“Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; phát động các sáng kiến thực hiện cuộc vận động văn hoá giao thông và sự đồng hành của tuổi trẻ với an toàn giao thông. Trung ương chọn tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng làm điểm.

- Các cấp bộ Hội ở địa bàn có nhiều sông, suối tiến hành phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp đăng ký công trình thanh niên “Xây dựng bến đò an toàn, không tai nạn”. Trung ương chọn tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Cà Mau thực hiện điểm.- Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong lứa tuổi TTN; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Tập trung xây dựng lực lượng thanh niên nòng cốt và tại các vùng dân tộc, vùng tôn giáo và biên giới, tăng cường tuyên truyền tinh thần đoàn kết trong thanh niên các dân tộc.

- Vận động HV,TN thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động các đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân, tự vệ.

- Phối hợp với Cục V26 tổ chức các các hoạt động: Liên hoan Tiếng hát tình đời; thành lập CLB Sống khoẻ mạnh- an toàn trong các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục; tổ chức liên hoan “Những tấm lòng nhân ái và cuộc đời lầm lỡ hướng thiện" phù hợp với điều kiện các địa phương. Trung ương chọn tỉnh Bình Phước, Bắc Giang thực hiện điểm.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS.

2.5- Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”

- Tiếp tục triển khai diễn đàn "Thanh niên sống đẹp" tại các cơ sở Hội; phát động trong hội viên phát hiện, tổ chức bình chọn và học tập các tấm gương "Thanh niên sống đẹp"; tập hợp các gương "Thanh niên sống đẹp" thành CLB "Thanh niên sống đẹp" cấp tỉnh và huyện.

- Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh thanh niên sống đẹp ở các cấp.

- Cấp Trung ương tổ chức cuộc hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng đồng”. Tổng kết 5 năm cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

- Tổ chức các hoạt động thực hiện kế hoạch “Thúc đẩy phát triển sự tham gia của thanh thiếu niên” gắn liền với giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách trong hoạt động nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, phát triển cộng đồng của thanh thiếu niên.3. Các hoạt động cấp Trung ương

3.1- Đại Hội thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Dự kiến nhân dịp 19/5/2009)

3.2- Tổng kết cuộc vận động "Nghĩa tình Côn Đảo" ( cuối tháng 4, đầu tháng 5/2009)

3.3- Hành trình “Thanh niên Làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng đồng” và tuyên dương cư dân trẻ tiêu biểu mạng Internet (tháng 5/2009)

3.4- Các hoạt động Kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2009) và trao giải thưởng “15 tháng 10” (tháng 10/2009).

3.5- Hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác Hồ kính yêu (02/9/1969 – 02/9/2009); kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn lịch sử (1959-2009); kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 – 7/5/2009); kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2009).

3.6. Chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.


Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương Đảng (b/c);

- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (b/c);

- Các đ/c Bí thư Trung ương Đoàn (b/c);

- Các uỷ viên UBTƯ Hội;

- Hội LHTN các tỉnh, thành phố,

đơn vị trực thuộc;

- VP Trung ương Đoàn;

- Lưu VP.


Tm. TT Đoàn chủ tịch UBTƯ Hội lhtnVN

Phó Chủ tịch Thường trực(đó ký)

Nguyễn Phước LộcКаталог: Uploads -> Files
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
Files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
Files -> BỘ NÔng nghiệP
Files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
Files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
Files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào

tải về 143.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương