BÁo cáo công tác chỉ đạo điều hành của ubnd huyệntải về 128.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.07.2016
Kích128.56 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 69 / BC-UBND Điện Bàn , ngày 19 tháng 6 năm 2014BÁO CÁO


Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện,

tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014.I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014:

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2014, UBND huyện đã Ban hành chương trình công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các ngành, địa phương. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đón Tết Giáp ngọ - 2014 và các hoạt động mừng Đảng, đón xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Tập trung giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, đền bù thiệt hại, GPMB và TĐC nhất là các dự án trọng điểm như: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐT 603, 607, đường ĐH8, ĐH9, các dự án, khu du lịch ven biển, các khu dân cư đô thị,...Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt và phân bổ nguồn vốn kế hoạch năm 2014, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Tổ chức công bố quy hoạch chung đô thị Điện Bàn, công bố Quyết định công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn) đạt đô thị loại IV. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm các xã nội thị. Lập khu vực phát triển đô thị, triển khai Chương trình phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành liên quan của tỉnh xây dựng hoàn thành Phương án thị xã, Đề án thị xã Điện Bàn.

Chỉ đạo triển khai “Tháng Bảo trì đường giao thông”. Rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, ADB, KWF về đầu tư công trình điện tại một số địa phương. Phối hợp tổng rà soát các trạm BTS loại I, II trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, trong đó tập trung xây dựng các tiêu chí phi công trình, ưu tiên trước đối với hai xã điểm Điện Quang và Điện Trung. Tăng cường công tác tuyên truyền huy động các nguồn lực trong nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Triển khai kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, bê tông giao thông nông thôn, thực hiện các cơ chế chính sách trong nông nghiệp.

Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân 2013 – 2014 đảm bảo kế hoạch đề ra và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè – Thu 2014; chú trọng công tác chống hạn, nhiễm mặn và các loại sâu bệnh gây hại. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, mua bán, khoáng sản và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

UBND huyện làm việc với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo 456/TB-UBND ngày 13/12/2013 về kết luận của đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với huyện Điện Bàn về lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Chỉ đạo xây dựng các nội dung, điều kiện chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bồ Bồ, các chương trình kỷ niệm 40 giải phóng Điện Bàn; tổ chức sơ kết tình hình thí điểm xây dựng tuyến phố văn minh ở huyện và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2015; xây dựng phương án đặt tên đường tại thị trấn, các xã khu vực nội thị; chỉ đạo chấn chỉnh, quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, nhất là 5 xã vùng Đông; tổ chức tổng kết năm học 2013-2014, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các cấp; hoàn chỉnh danh sách đề nghị bổ sung hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính Phủ; tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng theo theo Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh.

Tổ chức thành công hội thảo “Định hướng liên kết phát triển bền vững đô thị Điện Bàn với Đà Nẵng và Hội An”.

Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo ngành thanh tra, các địa phương thực hiện tốt kế hoạch tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

Tập trung chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa X, thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện; chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước và tại kỳ họp thứ 9, xây dựng hoàn thành nội dung báo cáo các chương trình, đề án trình kỳ họp 11 HĐND huyện khóa X.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 3.090 văn bản đến từ Trung ương, tỉnh, các ban, ngành và các địa phương của huyện; ban hành 4.404 văn bản các loại để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện trên các mặt công tác.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014:


  1. Về kinh tế:

+ Công nghiệp –TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện trong 6 tháng ước đạt 5.128,3 tỷ tăng 15,2% cùng kỳ. Trong đó: Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc ước đạt 4.082,10 tỷ, tăng 12,9% so với cùng kỳ; công nghiệp, TTCN địa phương ước đạt 1.046,2 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các DN kinh doanh các ngành hàng chế biến, phân phối khí đốt-nước,...có mức tăng trưởng khá1.

Xây dựng Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2014 - 2020. Triển khai xây dựng ứng dụng Gis trong quản lý giao thông và ánh sáng đô thị. Thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành điện, đầu tư mở rộng các công trình điện đảm bảo quản lý, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện2.+ Thương mại – Dịch vụ:

Hoạt động thương mại diễn ra sôi nổi, nhất là trong các dịp lễ, tết; các mặt hàng trên địa bàn huyện phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân. Giá trị xuất khẩu 6 tháng ước đạt 144 triệu USD, tăng 16,5% cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng đông lạnh, hàng dệt may, giày dép các loại, trang thiết bị nội thất,...

Hỗ trợ, tạo điều kiện các các doanh nghiệp, làng nghề và các cơ sở mỹ nghệ tham gia triển lãm tại các hội chợ do Bộ Công thương, tỉnh tổ chức. Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại huyện Điện Bàn.

Củng cố Tổ liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường của huyện. Tiến hành kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản; cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) trên địa bàn huyện.+ Nông nghiệp- lâm – ngư nghiệp:

Tổng diện tích gieo trồng Vụ Đông - Xuân 2013-2014 đạt 11.767,55ha, tăng 57,24 ha so cùng vụ năm trước. Trong đó, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 6.734,01 ha, tăng 116,53 ha3. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 42.597 tấn, tăng 1.845 tấn (4,53%) so với cùng vụ năm trước, đạt 56,8% KH năm. Trong đó: Cây lúa sản lượng đạt 36.223,4 tấn, năng suất bình quân 63,47 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ 1,97 tạ/ha; Cây ngô sản lượng đạt 6.373,3 tấn, năng suất 62,07 tạ/ha, tương đương so với cùng kỳ.

Toàn huyện đã cơ bản gieo sạ hết diện tích sản xuất vụ Hè - Thu. Trong đó: Cây lúa gieo sạ 5.668,9 ha; cây ngô 800 ha; đậu, rau các loại 850 ha.

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc có 87.552 con, tăng 2,71% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 630,50 ngàn con, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Về công tác tiêm phòng vắc xin: Kết quả tiêm phòng đối với vắc xin LMLM ở trâu, bò đạt 86%, vắc xin 3 bệnh đỏ ở lợn đạt 74%, cúm gia cầm 98.500 con.

Tổng sản lượng thủy, hải sản khai thác và nuôi trồng trong trồng ước đạt 2.030 tấn, đạt 59%KH, tăng 9,7% so với cùng kỳ; trong đó: Sản lượng khai thác 1.528 tấn, sản lượng nuôi trồng 502 tấn.

Diện tích đất lâm nghiệp toàn huyện có 328ha. Các ngành chức năng trên địa bàn huyện đã phối hợp tốt với các địa phương thực hiện sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, qua kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm 08 vụ, tịch thu 6,67 m3 gỗ. Triển khai công tác bảo vệ, phòng cháy, bảo tồn rừng hiện có.

Về xây dựng NTM: Tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã, qua đó xây dựng kế hoạch và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian đến, phấn đấu xây dựng 02 xã Điện Quang và Điện Trung hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2014. Phân bổ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014 cho các xã với kinh phí đầu tư: 26,665 tỷ đồng (Trung ương 16,675 tỷ đồng, tỉnh 5,990 tỷ đồng, huyện 4,000 tỷ đồng); phân bổ 14,810 tỷ đồng để các địa phương thực hiện Đề án phát triển GTNĐ, kiên cố hóa kênh mương loại III, thủy lợi hóa đất màu huyện Điện Bàn giai đoạn 2014-2020.+ Quy hoạch – đền bù giải tỏa, tái định cư, xây dựng cơ bản:

Lập Quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng và đô thị Phương An; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN Thương Tín và Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ Thương Tín; phê duyệt quy hoạch và ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu bãi tắm Hà My. Hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch Cụm CN An Lưu, Cụm CN Thương Tín, Khu Dân cư Thương mại - Dịch vụ Thương Tín. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch Cụm CN trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục thúc đẩy hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án trong các cụm công nghiệp4. Thu hút được 02 doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp lên 46 doanh nghiệp, với tổng diện tích 98,23 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp là 46%.

Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho các hộ dân tại xã Điện Thọ, Điện Tiến và thực hiện phương án hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng cho các hộ tự lo tái định cư tại xã Điện Quang thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với tổng giá trị 41,136 tỷ đồng; các dự án đường ĐH8, ĐH9 với giá trị 4,9 tỷ đồng. Quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB dự án tuyến Quốc lộ 1A (Tứ Câu – Vĩnh Điện). Hoàn thành kiểm kê giai đoạn 3 đường ĐT 607(đoạn từ cổng Khu CN đến tuyến ĐH 8); tiếp tục quyết những tồn tại, vướng mắc tại nút ngã tư Khu Công nghiệp, nút ngã tư Điện Ngọc, đường ĐH8, ĐH9, đường TTHC huyện, đường vào CCN Trảng Nhật, các khu dân cư đô thị,...Đã bán đấu giá 5 lô đất tại khu C19, khu dân cư mới 2A-Điện Ngọc.

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 07 công trình do huyện làm chủ đầu tư với tổng mức được duyệt là 12,639 tỷ đồng; phê duyệt kết quả chỉ định thầu 06 công trình với tổng giá trị trúng thầu 7,461 tỷ đồng; phê duyệt kết quả đấu thầu và chào hàng cạnh tranh cho 07 công trình, với tổng giá trị trúng thầu 15,342 tỷ đồng; phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán cho 36 công trình (trong đó có 18 công trình do huyện làm chủ đầu tư) với tổng giá trị thẩm tra quyết toán 75,523 tỷ đồng, giảm so với giá trị đề nghị quyết toán 2,619 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/5/2014 đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 35,376/55,739 tỷ đồng, đạt 63,46% so với kế hoạch vốn.

Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm đất do nhà nước quản lý 97 lượt đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính 39 trường hợp, quyết định xử phạt hành chính 29 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 51 triệu đồng.

+ Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

Hoàn thành công tác thống kê đất đai thời điểm 01/01/2014 trên địa bàn huyện. Trình tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của huyện. Ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp năm 2014 của 20 xã, thị trấn; thẩm định đo đạc các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện5; kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử dụng đất và giải quyết thủ tục đất đai cho nhân dân 5 xã vùng Đông. Thực hiện thu hồi 77.846m2 đất của các hộ gia đình cá nhân để thực hiện các dự án Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, ĐT 607A, ĐH8, ĐH9, dự án xây dựng khu dân cư số 9,....

Chỉ đạo ngành Tài nguyên – Môi trường, các địa phương thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH VBL Quảng Nam, Công ty Giầy Rieker, Công ty Sông Ngân; Công ty Đồng Tổ, Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN, Công ty UniPresident tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc,....

Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các địa bàn xung yếu6, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 9 trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 123 triệu đồng.+ Về tài chính-ngân sách.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước thực hiện: 329,878 tỷ đồng, đạt 67,02% dự toán, tăng 0,59% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 250,407 tỷ đồng đạt 41,28% so với dự toán, tăng 0,89% so với cùng kỳ; phần huyện quản lý thu 50,199 tỷ đồng đạt 35,03% so với dự toán, tăng 7,75% so với cùng kỳ7.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện: 410,419 tỷ đồng, đạt 59,58% dự toán, tăng 39,86% so với cùng kỳ; trong đó: NS huyện chi: 313,025 tỷ đồng đạt 56,56% dự toán, tăng 6,67% so với cùng kỳ8.

Triển khai thực hiện kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, kiểm toán năm 2014 cho các đơn vị dự toán và 20 xã, thị trấn.  1. Về văn hoá-xã hội:

Triển khai tuyên truyền và tổ chức tốt các hội thi, các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, tết cổ truyền và các lễ hội truyền thống của địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bồ Bồ (19/7/1954 - 19/7/2014), kỷ niệm 50 năm ngày AHLS Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2014).

Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở9. Tổ chức phát động xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn huyện. Xây dựng phương án đặt tên đường cho các tuyến phố nằm trong khu vực nội thị. Tổ chức tập luyện và tham gia các hoạt động tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 201410. Xây dựng quy chế hoạt động trạm truyền thanh cơ sở. Hoàn thành Kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể hát Bả Trạo. Tổ chức tổng kết (đợt 1) sưu tầm hiện vật Mẹ VNAH và phụ nữ Điện Bàn qua hai cuộc kháng chiến. Tổ chức quảng bá du lịch Điện Bàn đến các công ty lữ hành, khảo sát tuyến du lịch ven sông và một số tuyến du lịch làng quê Điện Bàn. Thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn huyện11.

Ngành giáo dục đã tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở các cấp học, tạo điều kiện thúc đẩy công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học12. Khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng các trường THCS ở 3 xã Điện Thắng. Tăng cường biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở Mầm non tư thục. Phát động phong trào tham gia học bơi phòng, chống đuối nước khu vực Gò Nổi, Bắc Điện Bàn. Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,85%, Tiểu học đạt 100%. Tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các cấp năm 2014. Rà soát lại đội ngũ giáo viên để lập kế hoạch nhu cầu giáo viên cho năm học 2014-2015.

Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng, đã khám, điều trị 337.439 lượt người; trong đó khám và điều trị tại trạm y tế cơ sở và TTYT huyện 180.303 lượt người. Các ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông và giám sát phòng chống các dịch bệnh trên người13, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở 115 cơ sở kinh doanh và sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, qua kiểm tra đã phát hiện 43 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực thẩm và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, đoàn đã nhắc nhở, thu hủy và xử phạt hành chính 2,2 triệu đồng.

Chỉ đạo triển khai công tác truyền thông dân số và tổ chức tốt Lễ phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 2014. Tổ chức tuyên truyền tư vấn về kiến thức chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Trong 6 tháng đầu năm, tổng các biện pháp tránh thai là 9.504/8.123KH, đạt 117% kế hoạch; số bà mẹ sinh con thứ 3+: 146/ 326 trẻ, chiếm 44,7% kế hoạch năm.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời thông tin tuyên truyền về thành tựu trên các lĩnh vực, chủ trương, định hướng phát triển của huyện đến các tầng lớp nhân dân14; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hệ thống truyền thanh FM cho hai xã Điện Quang, Điện Trung.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thường xuyên chú trọng. Tổ chức tốt các hoạt động thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội nhân dịp tết Giáp Ngọ năm 201415; triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; phê duyệt danh sách đề nghị cấp trên hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 là 4.251 nhà (trong đó: Xây mới 700 nhà, sửa chữa: 3.551 nhà); đã tiếp nhận giải quyết và chuyển Sở Lao động TB&XH giải quyết kịp thời hồ sơ đối tượng chính sách ưu đãi người có công cách mạng và bảo trợ xã hội16. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014.

Giải quyết 332 lượt hộ nghèo vay xóa đói giảm nghèo với số tiền 4,978 tỷ đồng; cho 69 dự án giải quyết việc làm vay với số tiền 1.376 tỷ đồng. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam tổ chức sàn giao dịch việc làm tại huyện Điện Bàn lần thứ III/năm 2014.

Hoạt động của các Hội đặc thù có nhiều cố gắng trong củng cố, tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội.


  1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Tổ chức xét duyệt thực lực và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ năm 2014. Ra quân huấn luyện dân quân tự vệ, dân quân binh chủng. Lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập chiến đấu trị an cấp xã năm 2014. Tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2013 và nhân rộng điển hình tiên tiến về ANTT.

Về trật tự an toàn xã hội: xảy ra 78 vụ phạm pháp hình sự, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm trước17; mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ; trong 6 tháng, đã thụ lý điều tra làm rõ 44/78 vụ PPHS. Tai nạn giao thông xảy ra 23 vụ nghiêm trọng (tăng 09 vụ), làm chết 15 người (tăng 03 người), bị thương 13 người (tăng 06 người). Lực lượng CSGT đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, trong 6 tháng đã kiểm tra, lập biên bản 582 trường hợp vi phạm, xử lý 624 trường hợp, thu phạt trên 512 triệu đồng.

Tổ chức tuyên truyền Hiến pháp, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật HTX, Luật Dân quân tự vệ, Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ các ngành, các xã, thị trấn, cán bộ quân dân chính thôn. Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2014 trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, đã hoà giải thành 352/364 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải thành 96,7% ở các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, tranh chấp dân sự,...góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tiếp dân: đã tiếp 733 lượt với 781 người, tổng số đơn tiếp nhận 195 đơn, trong đó có 45 đơn thuộc thẩm quyền xử lý: cấp huyện 34 đơn, cấp xã 11 đơn; kết quả đã giải quyết 36/45 đơn( tỷ lệ 80%); trong đó cấp huyện giải quyết 29/34 đơn, cấp xã đã giải quyết 07/11 đơn.

Tổ chức thực hiện 05 cuộc thanh tra hành chính, gồm: thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách tại UBND xã Điện Nam Bắc; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do UBND xã Điện Nam Bắc làm chủ đầu tư; thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách tại UBND xã Điện Thọ; thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại UBND xã Điện Hồng; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn huyện. Đến nay, đã có Kết luận cuộc thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách tại UBND xã Điện Nam Bắc và thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do UBND xã Điện Nam Bắc làm chủ đầu tư; kết thúc thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách tại UBND xã Điện Thọ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương.

Hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003 của HĐND tỉnh Quảng Nam về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn huyện.4/ Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:

Tổ chức xây dựng Phương án thị xã và Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường nội thị, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị. Trong 6 tháng, đã bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng (Tài chính - Kế hoạch và Văn hóa – Thông tin); bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó GĐ Trung tâm học tập cộng đồng cho 08 xã: Điện An, Vĩnh Điện, Điện Phương, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Minh, Điện Thắng Trung, Điện Quang; quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với 15 học viên Đề án 500 khóa II, đồng thời thông báo nhập học đối với 11 học viên Đề án 500 khóa III; hoàn thành việc xét đặc cách công chức xã đối với các chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. Triển khai việc tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tổng kết đánh giá tình hình cải cách hành chính năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành công tác thẩm định Đề án xác định Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các phòng, ban của huyện; tạo điều kiện cho một số cán bộ, công chức cấp huyện, xã tham gia các lớp học tập nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết: 182/191 giấy phép đăng ký kinh doanh; 1667/1689 hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động-TB&XH; 127/155 hồ sơ xây dựng cơ bản; 33/37 giấy phép xây dựng công trình, nhà ở; 91/91 hồ sơ cải chính hộ tịch và cấp lại bản chính giấy khai sinh; 4.807/4.426 hồ sơ đất đai (có 408 hồ sơ năm 2013 chuyển sang); hồ sơ thủ tục các lĩnh vực đều được giải quyết đúng hẹn, riêng lĩnh vực đất đai có 521 hồ sơ trễ hẹn (tỷ lệ 10,7%) (trong đó: Phòng Tài nguyên – Môi trường trễ 507 hồ sơ, Chi cục Thuế trễ 14 hồ sơ), tính đến ngày 02/6/2014 còn 53 hồ sơ trễ hẹn chưa được giải quyết tại Phòng Tài nguyên – Môi trường.

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013, giao ước thi đua năm 2014.ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sáu tháng qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ; giám sát của HĐND; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; các ngành, địa phương, nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng: Giá trị tổng sản lượng ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 15,2%, giá trị xuất khẩu tăng 16,5%; sản xuất nông nghiệp vụ Đông – Xuân được mùa toàn diện; dịch bệnh trên đàn gia cầm được khống chế kịp thời, không để lây lan phát sinh ra diện rộng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú,...; phần lớn các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu thực hiện các chương trình công tác trọng tâm quý I và II/2014 của UBND huyện và nhiệm vụ được UBND giao qua các văn bản chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM, việc tổ chức thực hiện của một số địa phương còn thiếu quyết liệt, việc huy động nguồn lực từ nhân dân, địa phương còn hạn chế,...đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện các tiêu chí; một số công trình chậm giải phóng mặt bằng và tái định cư dẫn đến tiến độ triển khai thi công chậm; một số địa phương chưa tập trung trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng; thu ngân sách đạt thấp, nhất là huy động nguồn lực từ khai thác quỹ đất gặp nhiều khó khăn; tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ việc, số người chết, người bị thương; một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

III/ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014:

Bên cạnh việc chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ được UBND huyện giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung rà soát, thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao trong quý I và II/2014 nhưng chưa hoàn thành, nhất là những chương trình công tác lớn của ngành, chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện; đẩy nhanh công tác chuẩn bị, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quý III và của cả năm 2014.

- Hoàn thành tốt nội dung các báo cáo, đề án, kế hoạch, chương trình trình kỳ họp 11, 12 HĐND huyện khóa X; tập trung giải quyết, trả lời ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp.

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, của Trung ương, hoàn thành hồ sơ thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án thị xã Điện Bàn. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị xã.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm CN trên địa bàn huyện. Phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy DN đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện. Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển Thương mại – Dịch vụ giai đoạn 2015-2020.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất Vụ Hè – Thu 2014, chủ động thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, chống hạn, nhiễm mặn đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các chương trình công tác về nông nghiệp, nông thôn theo kế hoạch nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch phát sinh, lây lan.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các xã xây dựng NTM thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình, kế hoạch đề ra, nhất là là đối với xã Điện Trung, Điện Quang. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

- Chuẩn bị tốt nội dung tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng giải pháp đổi mới kinh tế hợp tác xã, kiện toàn HTX; đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội. Hoàn thành Kế hoạch điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng nông nghiệp. Kiểm tra chặt chẽ tỷ lệ giải ngân, kinh phí tham gia đối ứng, việc quản lý giám sát chất lượng công trình của các địa phương đối với các công trình bê tông kênh mương, giao thông nội đồng.

- Triển khai chương trình phát triển đô thị; hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng, Phương – An, quy hoạch chi tiết trung tâm các xã vùng nội thị thành lập phường.

- Tiếp tục triển khai các khu vực quy hoạch phát triển khu nhà ở thu nhập thấp (khu nhà ở xã hội) tại 5 xã vùng Đông theo Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

- Hoàn thành tốt thực hiện “Tháng bảo trì đường giao thông” trên địa bàn toàn huyện.

- Tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác BTTH, GPMB, TĐC các tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐT 607 (giai đoạn 3), đường ĐH8, đường thôn 3 – Điện Ngọc, các dự án du lịch ven biển, các khu dân cư đô thị, các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc, dự án du lịch ven biển...để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn huyện trước mùa mưa bão, nhất là dự án đường ĐH8, ĐH9, đường Hoàng Diệu (nối dài), các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị, các khu tái định cư,...Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để các doanh nghiệp đủ điều kiện khởi công các khu dân cư, tái định cư. Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhất là đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình; thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đúng quy định.

- Tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa đô thị trong khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

- Thực hiện tốt các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CN QSD đất cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý hiện trạng đất đai, nhất là ở các vùng dự án; tiếp tục thực hiện công tác thanh tra việc sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có dấu hiệu vi phạm tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tập trung vào các dự án kéo dài thời gian triển khai hoặc không triển khai thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý khai thác tài nguyên-khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Hậu kiểm các cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Báo cáo đánh giá ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất, các cụm công nghiệp và giải pháp quản lý. Tổ chức tổng kết đánh giá Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015.

- Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp (phí giao thông đường bộ, thuế đất phi nông nghiệp,...); điều hành chặt chẽ, tiết kiệm và linh hoạt ngân sách nhà nước các cấp. Thực hiện tốt việc khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện. Thường xuyên rà soát tình hình thu, chi ngân sách để có giải pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả, đảm bảo tốt các mục tiêu phát triển của địa phương.

2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

- Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bồ Bồ (19/7/1954-19/7/2014), 50 năm Ngày AHLS Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964-15/10/2014). Tiếp tục triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp TDTT huyện Điện Bàn giai đoạn 2013- 2020 theo kế hoạch. Xây dựng, hoàn thiện các điểm, sản phẩm du lịch gắn với quảng bá và khai thác du lịch trên địa bàn huyện. Hoàn thành lập quy hoạch du lịch Điện Phương.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn, giữ chuẩn và nâng chuẩn; xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 gắn với rà soát luân chuyển, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức đánh giá thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Điện Bàn giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phổ cập bậc tiểu học. Triển khai thực hiện tốt quy định về quản lý dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của tỉnh; tiếp tục đề xuất giải pháp cụ thể chấn chỉnh từng bước đối với các cơ sở mầm non tư thục; triển khai điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ theo quy định của Chính Phủ. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí Trường THPT Nguyễn Khuyễn, gắn với việc xây dựng phương án thành lập 3 trường THCS trên địa bàn 3 xã Điện Thắng theo chỉ đạo của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là vào mùa hè và sau bão lũ; ưu tiên nguồn lực, thiết bị, con người thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là tại trạm y tế xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác truyền thông DSGĐ&TE, chăm sóc SKSS góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu giảm sinh và hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

- Thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc kê khai, lập hồ sơ giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các chế độ chính sách chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội theo quy định. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.

- Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; các hoạt động kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.

3. Về lĩnh vực an ninh - quốc phòng, nội chính:

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở; hoàn thành tốt công tác huấn luyện chính trị, quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ chức hướng dẫn thực hành diễn tập chiến đấu trị an cấp xã theo cơ chế Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đạt kết quả; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2014. Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội NNVN (22/12/1994-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).

- Khẩn trương phối hợp, xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch B dân sự theo chỉ đạo của tỉnh.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp ngăn ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt, cần theo dõi nắm tình hình trên lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh nông thôn-đô thị,...Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các địa phương với 100% các thôn, khối phố tham gia, đạt chất lượng; củng cố các khu dân cư phòng chống tội phạm, nhân rộng các mô hình tiên tiến với một số địa phương phù hợp với mô hình. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Hoàn thành tốt các cuộc thanh tra chuyên đề năm 2014 nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót trong công tác quản lý của các ngành, địa phương. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại còn tồn đọng.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, chú trọng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,...Thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự ở các cấp đạt hiệu quả.

- Phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân toàn huyện về thống nhất chủ trương đề nghị thành lập thị xã Điện Bàn. Tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành liên quan của tỉnh xây dựng hoàn chỉnh Đề án thị xã Điện Bàn và các phường nội thị trình Trung ương phê duyệt. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Trung ương về kiểm tra các tiêu chí xây dựng thị xã Điện Bàn. Hoàn thành Phương án thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bồi thường giải tỏa, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, hoàn chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã và Kế hoạch luân chuyển công chức cấp xã.

- Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tại UBND huyện; kiểm tra, theo dõi kịp thời chấn chỉnh việc tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại các xã, thị trấn, đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục của tổ chức, công dân. Tổ chức Hội nghị cải cách hành chính trên địa bàn huyện về giải quyết thủ tục hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện, một cửa liên thông, ISO, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giải quyết thủ tục hồ sơ tạo môi trường thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp.4. Công tác khác:

- Tập trung giải quyết, tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết những tồn tại trong ranh giới hành chính giữa các xã Điện Nam Trung và Điện Dương, Điện Phước và Điện Trung, giữa huyện Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

- Tổ chức giao ban sơ kết quy chế phối hợp UBND huyện với BQL Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và giao ban với 5 xã vùng Đông.

- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2013; triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015.


* Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TVHU,HĐND,UBND,UBMT huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các ngành, đoàn thể;

- UBND các xã, thị trấn;

- CPVP,CV(Vân);

- Lưu VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Trí ThanhTrên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014, yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện./.


1- DN có vốn nước ngoài tăng 25,6%; ngoài nhà nước tăng 9,5%; CN phân phối khí đốt-nước tăng 18,6%, CN chế biến chiếm 85,4%/ tổng giá trị và tăng 14,6%, CN dệt tăng 23%....

2- Phối hợp với các ngành chức năng nghiệm thu hạng mục di dời hệ thống điện hạ thế cuối tuyến ĐH9; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình chiếu sáng đường Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, khu bãi tắm Hà My, hệ thống điện trang trí cảnh quang đô thị các tuyến đường huyện Điện Bàn năm 2014. Thẩm định hạng mục di dời điện hạ thế dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình điện chiếu sáng đường ĐT603A, ĐT607B, ĐH2.

3- Cây lúa gieo trồng 5.707,16 ha, giảm 4,12 ha so với cùng kỳ năm trước; Cây ngô gieo trồng 1.026,85 ha, tăng 120,85 ha so với cùng kỳ năm trước.

4 - Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất cửa sổ - cửa đi Edoor của Công ty CP Thiên Nam; Nhà máy giặt là công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Mỹ Đức; Nhà máy gạch không nung của Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phú; Công ty CP sản xuất và thương mại Việt Thiên Ngân,...

5- Công trình tiểu Công viên Điện Bàn 9.807m2; Khu TĐC Đường ĐH8 3.093 m2; Trường bắn Bồ Bồ 20.000m2; Công trình khu nghĩa địa thuộc dự án khu đô thị số 7B Điện Ngọc 3.056m2; Nhà máy nước ĐN- ĐN tại Điện Thắng Trung 21.398 m2;

6 - Khu vực ngã ba vòm sông Thu Bồn - sông Vĩnh Điện, xã Điện Phong; khu vực ngã ba sông Thu Bồn - sông Điện Bình, thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương; khu vực sông Tứ Câu, xã Điện Ngọc; khu vực sông Yên, thôn 2 Diệm Sơn, xã Điện Tiến, Điện Hồng, giáp ranh với huyện Đại Lộc và thành phố Đà Nẵng.

7 - Bao gồm khoản thu như: thuế ngoài QD 23,679 tỷ đồng đạt 43,05%, thuế thu nhập cá nhân 1,496 tỷ đồng đạt 37,40%, lệ phí trước bạ 6 tỷ đồng đạt 44,44%, thu tiền sử dụng đất 14,500 tỷ đồng đạt 24,17%,...

8 - Chi đầu tư phát triển: 67,978 tỷ đồng, đạt 68,76% so với dự toán; chi thường xuyên: 159,675 tỷ đồng, đạt 49,67% so với dự toán.

9- Khen thưởng 05 xã văn hóa (Điện Quang, Trung, Phong, Điện Nam Đông, Điện Thắng Bắc) và 119 thôn, khối phố; 20 gia đình văn hóa tiêu biểu và 02 thôn: La Thọ 3(Điện Hòa), Hạ Nông Nam(Điện Phước) đạt thôn văn hóa nhiều năm liền.

10 - Môn điền kinh đạt Giải nhất toàn đoàn với 5 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ; Cờ tướng đạt Giải 3 toàn đoàn.

11- Tổ chức kiểm tra 17 cơ sở dịch vụ kinh doanh Karaoke, Internet,..; phát hiện và xử lý 02 trường hợp vi phạm các qui định.

12- Có 58/69 trường đạt chuẩn quốc gia, 14 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

13- Dịch Cúm A H5N1, H7N9; bệnh sởi.

14 - Trong 6 tháng, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng, phát sóng 182 chương trình thời sự địa phương, 182 chương trình thông tin và âm nhạc,…

15 - Chi quà của Chủ tịch nước 16.477 xuất với số tiền 3.460,4 triệu đồng; quà của UBND tỉnh 20.099 xuất với tổng kinh phí 6.476,5 triệu đồng; quà do các tổ chức, cá nhân tặng 818 xuất với tổng số tiền 279,4 triệu đồng. Cấp 200 tấn gạo cứu đói nhân dân, tặng quà cho 2.349 hộ nghèo với tổng số tiền là 704,7 triệu đồng.

16 - Hồ sơ chính sách ưu đãi người có công cách mạng: 699 hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH, 959 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 102 hồ sơ cấp bằng tổ quốc ghi công, 110 hồ sơ mai táng phí, 83 hồ sơ cấp lại thẻ Thương binh, bệnh binh; 114 hồ sơ học sinh – sinh viên, 233 hồ sơ đính chính thông tin và cấp lại thẻ liệt sỹ, 22 hồ sơ có công giúp đỡ cách mạng, 168 hồ sơ tù đày; 9.839 hồ sơ thẻ BHYT. Hồ sơ bảo trợ xã hội: 553 hồ sơ trợ cấp xã hội; 298 hồ sơ mai táng phí; cấp phát 21.550 thẻ BHYT cho các đối tượng nghèo,cận nghèo, trợ cấp xã hội; điều chỉnh 2.335 trường hợp hồ sơ người tàn tật sang hồ sơ khuyết tật, tiếp nhận 1.046 hồ sơ hồ sơ học sinh – sinh viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

17 - Trộm cắp tài sản 28 vụ, cướp giật tài sản 06 vụ, hủy hoại tài sản 05 vụ, cố ý gây thương tích 15 vụ, gây rối: 06 vụ.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương