BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chungtải về 105.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích105.32 Kb.
PHỤ LỤC 19

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BÁO CÁO AN TOÀN HÓA CHẤT

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị

2. Địa chỉ

Điện thoại: Fax3. Loại hình hoạt động: Sản xuất ; Cất giữ ; Sử dụng ;

4. Hóa chất hoạt động tại cơ sở:

STT

Tên hóa chất (IUPAC)

Tên thương mại

Trạng thái vật lý

Khối lượng hóa chất (tấn/năm)

Xếp loại nguy hiểm

Mục đích hoạt động

12345PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

STT

Tên hóa chất (IUPAC)

Loại thiết bị
(bồn chứa/thiết bị công nghệ/vận chuyển)


Điều kiện công nghệ

Trạng thái lắp đặt

Dung lượng chứa tối đa (m3)

Phương pháp điều khiển công nghệ

Nhiệt độ (0C)

Áp suất (atm)

1


2


3


4


5


PHẦN III. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG

STT

Tên hóa chất (IUPAC)

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

1


2


3


4


5PHẦN IV. TÌNH HÌNH TAI NẠN, SỰ CỐ

STT

Tên hóa chất (IUPAC)

Vị trí thiết bị xảy ra sự cố

Hậu quả

Phạm vi ảnh hưởng

Nguyên nhân (vận hành/thiết bị)

Tình trạng khắc phục


2345PHẦN V. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH TRẠNG AN TOÀN HÓA CHẤT

1. Đánh giá chung về mức độ an toàn

2. Những bộ phận, thiết bị cần tập trung giám sát

STT

Tên hóa chất (IUPAC)

Vị trí/thiết bị

Điểm giám sát

Biện pháp, phương tiện giám sát

1

2

3

4

5

3. Những bộ phận, thiết bị cần bổ sung các biện pháp an toàn

STT

Tên hóa chất (IUPAC)

Vị trí/thiết bị

Điểm bổ sung

Biện pháp, phương tiện bổ sung

1

2

3

4

5

4. Kiến nghị


Hướng dẫn:

1. Khoản 4, phần I: Tại một cơ sở hoạt động hóa chất có thể tồn tại cùng lúc nhiều loại hóa chất nguy hiểm khác nhau, mỗi loại hóa chất được kế toán khai trên từng dòng theo số thứ tự. Mẫu báo cáo giả định chỉ có 5 loại hóa chất, nếu có nhiều hơn, cơ sở hoạt động hóa chất bổ sung thêm dòng kê khai.

2. Cột “Xếp loại nguy hiểm” tại mục 4, Phần I ghi tính chất nguy hiểm chính của hóa chất. Nếu có thông tin, có thể ghi bổ sung ký tự xếp loại nguy hiểm của EU, chỉ số nguy hiểm UN…

3. Cột “Trạng thái lắp đặt” ghi đặc điểm thiết bị đặt trên cao, đặt nổi trên mặt hoặc ngầm … thuộc loại cố định hay di dộng.

4. Cột “Dung lượng chứa lớn nhất” được hiểu là:

- đối với thiết bị chứa là dung tích chứa hóa chất của nhà sản xuất

- đối với thiết bị sản xuất, dung tích là công suất theo thiết kế

5. Cột “Phương pháp điều khiển công nghệ” ghi “TD” nếu điều khiển tự động; “BTD” nếu điều khiển bán tự động; “BT” nếu điều khiển thủ công. Trường hợp thiết bị kết hợp nhiều dạng điều khiển, ghi đầy đủ các dạng điều khiển.

6. Ký hiệu chữ cái ở phần III quy định như sau:

A. Hệ thống quản lý an toàn hóa chất gồm các cá nhân có trách nhiệm từ vị trí vận hành đến trưởng bộ phận vận hành, người đứng đầu cơ sở.

B. Phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại phần D Thông tư này.

C. Chứng nhận kiểm định thiết bị (nếu có)

D. Quy trình vận hành do người có trách nhiệm của cơ sở phê duyệt.

E. Quy trình xử lý sự cố thiết bị do người có trách nhiệm của cơ sở phê duyệt.

G. Kế hoạch phòng ngừa, khắc phục sự cố hóa chất.

H. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị, nhà xưởng.

I. Thiết bị giám sát môi trường lao động.

K. Thiết bị vệ sinh lao động (thông gió, khử độc, hút độc, xử lý khí, giảm nhiệt độ…)

L. Thiết bị khống chế công nghệ.

M. Thiết bị bảo vệ chống quá áp, quá nhiệt, quá tải, tràn đổ, chống sét, tĩnh điện.

N. Biện pháp hạn chế thời gian tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân.

O. Tổ chức huấn luyện.

P. Tổ chức diễn tập định kỳ tình huống khẩn cấp

Q. Phương án tiêu hủy an toàn hóa chất do cấp có thẩm quyền phê duyệt.Cơ sở hoạt động hóa chất đã thực hiện các biện pháp an toàn tương ứng với ký hiệu chữ cái nói trên đánh dấu vào ô tương ứng ở phần III, Phụ lục này.
: Img -> Document -> Ky%20thuat%20an%20toan
Ky%20thuat%20an%20toan -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
Ky%20thuat%20an%20toan -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ky%20thuat%20an%20toan -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
Document -> P. O. Box 445746 chưƠng trình nghiên cứu thị trưỜng xúc tiến kinh doanh
Document -> Phụ lục 1 danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệP
Ky%20thuat%20an%20toan -> Tt tên hoá chất Công thức hoá học
Document -> Anuga Hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương