BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020


Phụ lục 3 DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CẦN XÂY DỰNG MỚItải về 1.06 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Phụ lục 3

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CẦN XÂY DỰNG MỚI

(Kèm theo Báo cáo đề xuất quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực trồng trọt)

STT

Tên QCVN/TCVN cần xây dựng

Loại QCVN/TCVN

Phương thức xây dựng

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Ghi chú

A.

Giống cây trồng
I

Quy chuẩn kỹ thuật
1

Khảo nghiệm DUS giống cao su

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/254/1

2016-2017

100
2

Khảo nghiệm DUS giống cà phê

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/249/1

2016-2017

100
3

Khảo nghiệm DUS giống hồ tiêu

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/122/3

2016-2017

100
4

Khảo nghiệm DUS giống điều

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
5

Khảo nghiệm DUS giống ca cao

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/270/1

2016-2017

100
6

Khảo nghiệm DUS giống thuốc lá

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/195/1;

2016-2017

100
10

Khảo nghiệm DUS giống bưởi

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/204/1

2016-2017

100
11

Khảo nghiệm DUS giống bơ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV TG/97/4;

2016-2017

100
12

Khảo nghiệm DUS giống Gừng

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/153/3;

2016-2017

100
13

Khảo nghiệm DUS giống Hành, hẹ và các giống lai giữa chúng

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/46/7

2016-2017

100
14

Khảo nghiệm DUS giống khoai môn

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/255/1

2016-2017

100
15

Khảo nghiệm DUS giống Ổi

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/110/3

2016-2017

100
16


Khảo nghiệm DUS giống Đu đủ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/264/1

2016-2017

100
17

Khảo nghiệm DUS giống Dừa

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
18

Khảo nghiệm DUS giống Cỏ Linh lăng

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
19

Khảo nghiệm DUS giống Sacha Inchi

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
20

Khảo nghiệm DUS giống Dẻ Nhật Bản

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/124/3

2018-2020

100
21

Khảo nghiệm DUS giống Dẻ châu Mỹ

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
22

Khảo nghiệm DUS giống Tung dầu

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
23

Khảo nghiệm DUS giống Các loài thuộc chi Sồi

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
24

Khảo nghiệm DUS giống Xoài

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/112/4;

2016-2017

100
25

Khảo nghiệm DUS giống Xương rồng

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/217/2;

2018-2020

100
26

Khảo nghiệm DUS giống Lily Peru (Lily Thảo Mộc)

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/29/7;

2018-2020

100
27

Khảo nghiệm DUS giống Cao lương

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/122/3;

2016-2017

100
28

Khảo nghiệm DUS giống Vừng

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/292/1

2016-2017

100
29

Khảo nghiệm DUS giống Nghệ đen

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
30

Khảo nghiệm DUS giống Nghệ vàng

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
31

Khảo nghiệm DUS giống Nghệ trắng

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
32

Khảo nghiệm DUS giống Mac ca

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/111/3

2018-2020

100
33

Khảo nghiệm DUS giống Xà lách

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/13/10 Rev. 2

2016-2017

100
34

Khảo nghiệm DUS giống Tuy lip

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/115/4

2018-2020

100
35

Khảo nghiệm DUS giống Thược dược

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/226/1

2016-2017

100
36

Khảo nghiệm DUS giống Táo

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/14/9

2016-2017

100
37

Khảo nghiệm DUS giống Sung

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/265/1

2018-2020

100
38

Khảo nghiệm DUS giống Sen

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/193/1

2016-2017

100
39

Khảo nghiệm DUS giống Sống đời (cây bỏng)

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/78/4 Rev.

2018-2020

100
40

Khảo nghiệm DUS giống Rau muống

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
41

Khảo nghiệm DUS giống Mơ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/70/4 Rev

2018-2020

100
42

Khảo nghiệm DUS giống Móng bò  

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
43

Khảo nghiệm DUS giống Mận

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/187/2

2018-2020

100
44

Khảo nghiệm DUS giống Lan (Hòa thảo)

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/209/1 Rev.

2018-2020

100
45

Khảo nghiệm DUS giống Lan hồ điệp

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/213/2

2018-2020

100
46

Khảo nghiệm DUS giống Lan Mokara

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
47

Khảo nghiệm DUS giống Hoa trạng nguyên

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/24/6;

2016-2017

100
48

Khảo nghiệm DUS giống Hồng

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/92/4;

2016-2017

100
49

Khảo nghiệm DUS giống Hướng dương

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/81/6;

2018-2020

100
50

Khảo nghiệm DUS giống Khoai lang

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/258/1

2016-2017

100
51

Khảo nghiệm DUS giống Hoa Lay ơn

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/108/4 Rev.

2016-2017

100
52

Khảo nghiệm DUS giống Hoa giấy

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/267/1;

2016-2017

100
53

Khảo nghiệm DUS giống Dẻ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/124/3;

2018-2020

100
54

Khảo nghiệm DUS giống Địa lan

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/164/3

2018-2020

100
55

Khảo nghiệm DUS giống Đậu Hà Lan

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/7/10 Rev.

2016-2017

100
56

Khảo nghiệm DUS giống Đậu xanh

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
57

Khảo nghiệm DUS giống Dâu tằm

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/206/1;

2016-2017

100
58

Khảo nghiệm DUS giống Dâu tây

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/22/10 Rev.

2016-2017

100
59

Khảo nghiệm DUS giống Chuối

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/123

2016-2017

100
60

Khảo nghiệm DUS giống Cỏ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/260/1

2016-2017

100
61

Khảo nghiệm DUS giống Cúc Vạn thọ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/246/1

2016-2017

100
62

Khảo nghiệm DUS giống Hồng môn

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/86/5 Corr.

2016-2017

100


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương