BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020tải về 1.06 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

D

Đất nông nghiệp
I

Tiêu chuẩn quốc gia
1

Hướng dẫn Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về phân hủy sinh học của các hợp chất hữu cơ ở điều kiện hiếu khí

Chất lượng đất

Theo ISO 11266:1994

2016-2018

100
2

Thủ tục tính toán cân bằng axit- bazơ cho đất phèn- Phần 1: giới thiệu, định nghĩa, ký hiệu, cụm từ viết tắt, lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Chất lượng đất

Theo ISO 14388-1:2014

2016-2018

100
3

Mô tả đất trong mối liên quan tới bảo vệ nước ngầm

Chất lượng đất

Theo ISO 15175:2004

2016-2018

100
4

Mô tả đất đã bị đào bới và các vật liệu đất khác phục vụ mục đích tái sử dụng

Chất lượng đất

Theo ISO 15176:2002

2016-2018

100
5

Nước trong đất và vùng không bão hòa- Thuật ngữ, định nghĩa, biểu tượng và lý thuyết

Thuật ngữ

Theo ISO 15709:2002

2016-2018

100
6

Hướng dẫn mô tả độc hại môi trường đất và các chất trong đất

Chất lượng đất

Theo ISO 15799:2003

2016-2018

100
7

Mô tả đất trong mối liên quan đến khía cạnh phơi nhiễm của con người

Chất lượng đất

Theo ISO 15800:2003

2016-2018

100
8

Biểu mẫu ghi chép thông tin về đất và vị trí đất

Hồ sơ

Theo ISO 15903:2002

2016-2018

100
9

Mô tả đất ngoài đồng ruộng

Chất lượng đất

Theo ISO 25177:2008

2016-2018

100
10

Hướng dẫn về thiết lập duy trì các chương trình kiểm tra đất

Chất lượng đất

Theo ISO 16133:2004

2016-2018

100
11

Hướng dẫn về lựa chọn và đánh giá hoạt tính sinh học để mô tả ô nhiễm môi trường đất và các vật liệu trong đất

Chất lượng đất

Theo ISO 17616:2008

2016-2018

100
12

Hướng dẫn bảo quản ngắn và dài hạn mẫu đất

Chất lượng đất

Theo ISO 18512:2007

2016-2018

100
13

Hướng dẫn thủ tục tiến hành rửa trôi để thử nghiệm hóa học và ô nhiễm đất và các vật liệu trong đất

Chất lượng đất

Theo ISO 18772:2008

2016-2018

100
14

Hệ thống ủ trong phòng thí nghiệm để xác định khoáng hóa chất hữu cơ trong đất dưới điều kiện hảo khí

Chất lượng đất

Theo ISO 14239:1997

2016-2018

100
15

Hướng dẫn xác định giá trị nền

Phương pháp thử

Theo ISO 19258:2005

2016-2018

100
16

Xác định độ dẫn điện đặc trưng

Phương pháp thử

Theo ISO 11265:1994/Cor 1:1996

2016-2018

100
17

Xác định nitrat, nitrit, amôn ở đất ướt ngoài đồng trong dịch chiết KCl- Phần 1: Phương pháp thông thường

Phương pháp thử

Theo ISO/TS 14256-1:2003

2016-2018

100
18

Xác định nitrat, nitrit, amôn ở đất ướt ngoài đồng trong dịch chiết KCl- Phần 2: Phương pháp phân tích dòng phân mảnh tự động

Phương pháp thử

Theo ISO 14256-2:2005

2016-2018

100
19

Xác định Hg trong dịch chiết cường toan bằng kỹ thuật hóa hơi lạnh và hóa hơi lạnh phổ huỳnh quang

Phương pháp thử

Theo ISO 16772:2004

2016-2018

100
20

Xác định Cr hóa trị 6 phân hủy trong chất rắn phân hủy trong kiềm bằng xắc ký ion với đầu dò quang phổ

Phương pháp thử

Theo ISO 15192:2010

2016-2018

100
21

Xác định xyanua

Phương pháp thử

Theo ISO 11262:2003

2016-2018

100
22

Xác định xyanua tổng số và xyanua di động bằng phương pháp dòng chảy liên tục

Phương pháp thử

Theo ISO 17380:2004

2016-2018

100
23

Xác định Tali bằng phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện

Phương pháp thử

Theo ISO 20279:2005

2018-2020

100
24

Xác định nitrat hóa tiềm tàng và sự ức chế nitrat hóa - Phương pháp thử nhanh bằng oxy hóa amôn

Phương pháp thử

Theo ISO 15685:2012

2016-2018

100
25

Xác định cacbon và nitơ bằng phổ vùng cận hồng ngoại

Phương pháp thử

Theo ISO 17184:2014

2016-2018

100
26

Xác định độ chua trao đổi bằng dịch chiết BaCl2

Phương pháp thử

Theo ISO 14254:2001

2016-2018

100
27

Xác định crom (VI) hòa tan trong nước bằng phương pháp sử dụng kít thử

Phương pháp thử

Theo ISO/TR 18105:2014

2016-2018

100
28

Xác định độ dẫn nước không bão hòa và khả năng giữ nước- Phương pháp bay hơi nhờ gió

Phương pháp thử

Theo ISO 11275:2004

2016-2018

100
29

Chiết các nguyên tố vết trong đất bằng bằng dung dịch NH4NO3

Phương pháp thử

Theo ISO 19730:2008

2018-2020

100
30

Xác định nguyên tố vết trong dịch chiết đất bằng Plasma kép cảm ứng và phổ phát xạ nguyên tử (ICP- AES)

Phương pháp thử

Theo ISO 22036:2008

2018-2020

100
31

Xác định thành phần nguyên tố bằng huỳnh quang tia X

Phương pháp thử

Theo ISO 18227:2014

2018-2020

100
32

Hướng dẫn nhận biết các hợp chất bằng xắc ký khí và phổ khối

Phương pháp thử

Theo ISO 22892:2006

2018-2020

100
33

Xác định hydrocacbon thơm mạch đa vòng bằng xắc ký khí và xắc ký lỏng hiệu năng cao

Phương pháp thử

Theo ISO 13859:2014

2018-2020

100
34

Xác định hydrocacbon thơm bay hơi và halogen hydrocacbon và một số loại ête đặc trưng-PP khoảng trống tĩnh

Phương pháp thử

Theo ISO 22155:2011

2018-2020

100
35

Xác định hàm lượng hydrocacbon trong dãy từ C10 đến C40 bằng xắc ký khí

Phương pháp thử

Theo ISO 16703:2004

2016-2018

100
36

Xác định ảnh hưởng của chất ô nhiễm đến hệ thực vật- Phần 1: Phương pháp xác định sự ức chế sinh trưởng của rễ

Phương pháp thử

Theo ISO 11269-1:1993

2016-2018

100
37

Hướng dẫn tính toán cân bằng axit- bazơ trong đất phèn- Phần 2: Phương pháp khử S bằng crom

Phương pháp thử

Theo ISO 14388-2:2014

2016-2018

100
38

Thủ tục tính toán cân bằng axit- bazơ trong đất phèn- Phần 2: Phương pháp oxi hóa cả axit và S bằng peroxide

Phương pháp thử

Theo ISO 14388-3:2014

2016-2018

100
38

Xác định hợp chất thiếc hữu cơ đặc trưng bằng xắc ký khí

Phương pháp thử

Theo SO 23161:2009

2016-2018

100
40

Hướng dẫn thủ tục tiến hành rửa trôi để thử nghiệm hóa học và ô nhiễm đất và vật liệu đất – Phần 1: Ủ với tỷ lệ chất lỏng: chất rắn là 2: 1

Phương pháp thử

Theo ISO/TS 21268-1:2007

2016-2018

100
41

Hướng dẫn thủ tục tiến hành rửa trôi để thử nghiệm hóa học và ô nhiễm đất và vật liệu đất – Phần 2: Ủ với tỷ lệ chất lỏng: chất rắn là 10: 1

Phương pháp thử

Theo ISO/TS 21268-2:2007

2016-2018

100
42

Hướng dẫn thủ tục tiến hành rửa trôi để thử nghiệm hóa học và ô nhiễm đất và vật liệu đất – Phần 3: Phương pháp thẩm lọc ngược

Phương pháp thử

Theo ISO/TS 21268-3:2007

2016-2018

100
43

Hướng dẫn thủ tục tiến hành rửa trôi để thử nghiệm hóa học và ô nhiễm đất và vật liệu đất – Phần 4: Ảnh hưởng của pH đến rửa trôi với sự bổ sung axit/ kiềm

Phương pháp thử

Theo ISO/TS 21268-4:2007

2016-2018

100

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương