BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020tải về 1.06 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

63

Khảo nghiệm DUS giống Đào

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/187/2

2016-2017

100
64

Khảo nghiệm DUS giống Chè dây

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
65

Khảo nghiệm DUS giống Chi diếp (lưỡi mác)

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
66

Khảo nghiệm DUS giống Cây rong rổ

Khảo nghiệm DUS

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
67

Khảo nghiệm DUS giống Cải củ

Khảo nghiệm DUS

Từ tài liệu của UPOV: TG/63/7-TG/64/7

2016-2017

100
68

Khảo nghiệm VCU giống chè

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
69

Khảo nghiệm VCU giống cao su

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
70

Khảo nghiệm VCU giống cà phê

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
71

Khảo nghiệm VCU giống hồ tiêu

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
72

Khảo nghiệm VCU giống điều

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
73

Khảo nghiệm VCU giống ca cao

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
74

Khảo nghiệm VCU giống dừa

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
75

Khảo nghiệm VCU giống nho

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
76

Khảo nghiệm VCU giống nhãn

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
77

Khảo nghiệm VCU giống thanh long

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
78

Khảo nghiệm VCU giống vải

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
79

Khảo nghiệm VCU giống xoài

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
80

Khảo nghiệm VCU giống chuối

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
81

Khảo nghiệm VCU giống dứa

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
82

Khảo nghiệm VCU giống cam

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
83

Khảo nghiệm VCU giống bưởi

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
84

Khảo nghiệm VCU giống quýt

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
85

Khảo nghiệm VCU giống bơ

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
86

Khảo nghiệm VCU giống chôm chôm

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
87

Khảo nghiệm VCU giống măng cụt

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
88

Khảo nghiệm VCU giống Ổi

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
89

Khảo nghiệm VCU giống Đu đủ

Khảo nghiệm VCU

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
II

Tiêu chuẩn quốc gia
1

TCVN Vườn cây đầu dòng cây ăn quả

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
2

TCVN Vườn cây đầu dòng cây công nghiệp lâu năm (Phần 1: cà phê, điều)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

200
3

TCVN Vườn cây đầu dòng cây công nghiệp lâu năm (Phần 2: chè)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
4

TCVN Vườn cây đầu dòng cây công nghiệp lâu năm (Phần 3: ca cao)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
5

TCVN Vườn cây đầu dòng cây công nghiệp lâu năm (Phần 4: cao su)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
6

TCVN Vườn ươm cây công nghiệp lâu năm (Phần 1: cà phê, điều)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

200
7

TCVN Vườn ươm cây công nghiệp lâu năm (Phần 2: chè)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2016-2017

100
8

TCVN Cây giống hoa (hồng, cúc, đồng tiền, cẩm chướng, lan hồ điệp…)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

300
9

TCVN củ giống hoa (lay ơn, loa kèn, lily…)

Chất lượng giống

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

300
B

Sản xuất sản phẩm trồng trọt, ATTP
I

Quy chuẩn kỹ thuật
II

Tiêu chuẩn quốc gia
1

TCVN Thực hành nông nghiệp tốt lĩnh vực trồng trọt

ATTP

Xây dựng mới từ tiêu chuẩn của ASEAN, GlobalG.A.P, JGAP…

2015-2016

200
C

Phân bón và chất cải tạo đất
I

Quy chuẩn kỹ thuật
II

Tiêu chuẩn quốc gia
1

Giới hạn của kim loại nặng trong phân bón

Chất lượng phân bón

Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước

2016-2018

100
2

Giới hạn về các chất kích thích sinh trưởng trong phân bón

Chất lượng phân bón

Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước

2016-2018

100
3

Giới hạn các vi sinh vật có hại trong phân bón

Chất lượng phân bón

Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước

2016-2018

100
4

Giới hạn tối thiểu các vi sinh vật có ích trong phân bón

Chất lượng phân bón

Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước

2016-2018

100
5

Giới hạn tối thiểu về thời gian lưu giữ để đảm bảo chất lượng phân bón

Chất lượng phân bón

Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước

2016-2018

100
6

Một số quy định và chất lượng của một số phân bón chính

Chất lượng phân bón

Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước

2018-2020

100
7

Phân bón- Xác định dung trọng (phân rời)

Phương pháp thử

Theo ISO

3944:19922016-2018

100
8

Phân bón- Xác định dung trọng (phân bón ở đầu ra)

Phương pháp thử

Theo ISO 5311:1992

2016-2018

100
9

Phân bón- Xác định dung trọng của phân bón hạt mịn dạng rời

Phương pháp thử

Theo ISO 7837:1992


2016-2018

100
10

Phân bón và chất cải tạo đât- Từ vựng

Phương pháp thử

Theo ISO 8157:1984

2016-2018

100
11

Phân bón và chất cải tạo đât- Sàng thử nghiệm

Phương pháp thử

Theo ISO 8397:1988

2016-2018

100
12

Phân bón- Xác định N amôn bằng phương pháp chuẩn độ sau trưng cất

Phương pháp thử

Theo ISO 5314:19812016-2018

100
13

Phân bón- Xác định N amôn khi có mặt các chất giải phóng amôn khi xử lý với NaOH- Phương pháp chuẩn độ

Phương pháp thử

Theo ISO 7408:1983
2016-2018

100
14

Phân bón- Xác định P hữu hiệu bằng Quinolin phosphomolybdat theo PP khối lượng

Phương pháp thử

Theo ISO 6598:1985


2016-2018

100
15

N không hòa tan trong nước của phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC 945.01

2016-2018

100
16

N không hòa tan trong nước của xianamit

Phương pháp thử

Theo AOAC 935.01

2016-2018

100
17

Mg hòa tan trong nước trong phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC


937.02

2016-2018

100
18

Mn hòa tan trong nước trong phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC


972.03

2016-2018

100
19

Na trong phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC 974.01

2016-2018

100
20

Phân bón- Xử lý với nhựa trao đổi cation để xác định hàm lượng vi chất ở dạng chelat và thành phần chelat của các vi chất

Phương pháp thử

Theo EN 13366
2016-2018

100
21

Phân bón- Xác định các chất chelat trong phân bón bằng sắc ký ion - Phần 1: EDTA, HEDTA và DTPA

Phương pháp thử

Theo EN 13368-1
2016-2018

100
22

Phân bón- Xác định các chất chelat trong phân bón bằng sắc ký ion - Phần 2: EDDHA và EDDHMA

Phương pháp thử

Theo EN 13368-2
2016-2018

100
23

Phân bón- Xác định chất kích thích sinh trưởng

Phương pháp thử
2016-2018

100
24

Phân bón lỏng- Kiểm tra sơ bộ bằng mắt và chuẩn bị mẫu thử vật lýPhương pháp thử

Theo ISO 10249:1996
2016-2018

100
25

Hoạt tính của N trong phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC 930.03

2016-2018

100
26

Chỉ số hoạt tính của N trong Urea-formaldehyde

Phương pháp thử

Theo AOAC


955.05

2018-2020

100
27

Ure và Methyleneureas hòa tan trong nước trong phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC 983.01

2018-2020

100
28

Triamino-s-Triazin trong hốn hợp phân bón

Phương pháp thử

Theo AOAC 988.01

2018-2020

100
29

Phân bón lỏng- Loại bỏ khí khỏi mẫu nhũ tương lỏng bằng màng lọc

Phương pháp thử

Theo ISO 10248:1996


2018-2020

100
30

Chất cải tạo đất và môi trường nuôi trồng- Chuẩn bị mẫu để phân tích chất lý hóa học, xác định chất khô, độ ẩm và tỷ khối đặc ở phòng thí nghiệm

Phương pháp thử

Theo EN 13040
2018-2020

100
31

Chất cải tạo đất và môi trường nuôi trồng- Xác định đặc tính vật lý – Dung trọng khô, thể tích không khí, thể tích nước, sự co ngót và khoảng trống tổng số

Phương pháp thử

Theo EN 13041


2018-2020

100
32

Chất cải tạo đất và môi trường nuôi trồng - Xác định số lượng

Phương pháp thử

Theo EN 12580
2018-2020

100
33

Chất cải tạo đất và môi trường nuôi trồng- Xác định độ pH

Phương pháp thử

Theo EN 13037

2018-2020

100
34

Chất cải tạo đất và môi trường nuôi trồng- Xác định độ dẫn điện

Phương pháp thử

Theo EN 13038
2018-2020

100
35

Chất cải tạo đất và môi trường nuôi trồng- Xác định hàm lượng chất hữu cơ và tro

Phương pháp thử

Theo EN 13039
2018-2020

100
36

Phân bón vi sinh vật - Định lượng Trichoderma. Phương pháp đếm khuẩn lạc

Phương pháp thử

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2017-2018

100
37

Phân bón vi sinh vật - Định lượng Azospirilium. Phương pháp đếm khuẩn lạc.

Phương pháp thử

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2017-2018

100
38

Phân bón vi sinh vật - Định lượng Rhizobium. Phương pháp đếm khuẩn lạc.

Phương pháp thử

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2017-2018

100
39

Vi sinh vật môi trường - Phát hiện và định lượng vi sinh vật phản nitrat trong các mẫu chế phẩm và mẫu môi trường. Phương pháp tính số có xác suất lớn nhất.

Phương pháp thử

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
40

Vi sinh vật môi trường - Phát hiện và định lượng vi sinh vật phân giải lipit trong các mẫu chế phẩm và mẫu môi trường. Phương pháp tính số có xác suất lớn nhất.

Phương pháp thử

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
41

Vi sinh vật môi trường - Phát hiện và định lượng vi sinh vật phân giải protein trong các mẫu chế phẩm và mẫu môi trường. Phương pháp tính số có xác suất lớn nhất.

Phương pháp thử

Xây dựng mới từ tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước

2018-2020

100
42

Chất lượng nước - Đánh giá khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ ở điều kiện hiếu khí của vi sinh vật trong môi trường nước bằng việc xác định nhu cầu oxy sinh hóa (hàm lượng OD) bằng thiết bị Respirometer.

Phương pháp thử

Hài hòa với tiêu chuẩn ISO

2018-2020

100
43

Chất lượng nước - Đánh giá khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ ở điều kiện hiếu khí của vi sinh vật trong môi trường nước bằng phương pháp phân tích bùn hoạt tính bán liên tục.

Phương pháp thử

Hài hòa với tiêu chuẩn ISO

2018-2020

100
44

Chất lượng nước - Tiêu chí cho để xây dựng tính tương đương giữa các phương pháp vi sinh.

Phương pháp thử

Hài hòa với tiêu chuẩn ISO

2018-2020

100


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương