BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020tải về 1.06 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

66

Khảo nghiệm DUS giống cam
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

67

Khảo nghiệm DUS giống quýt
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

68

Khảo nghiệm DUS giống bầu
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

69

Khảo nghiện DUS giống cải thảo
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

70

Khảo nghiện DUS giống cần tây
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

71

Khảo nghiệm DUS giống dứa
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

72

Khảo nghiệm DUS giống đậu bắp
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

73

Khảo nghiệm DUS giống lê
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

74

Khảo nghiệm DUS giống súp lơ
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

75

Khảo nghiệm DUS giống cà
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

76

Khảo nghiệm DUS giống sắn
Khảo nghiệm DUS

Đang xây dựng

II

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

 

 

1

Hạt giống đậu xanh - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8659:2011

Chất lượng giống

 

2

Hạt giống cải củ-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8811:2011

Chất lượng giống

 

3

Hạt giống cải bắp-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8812:2011

Chất lượng giống

 

4

Hạt giống su hào-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8813:2011

Chất lượng giống

 

5

Hạt giống dưa chuột lai-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8814:2011

Chất lượng giống

 

6

Hạt giống dưa hấu lai- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8815:2011

Chất lượng giống

 

7

Chồi giống dứa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9062:2013

Chất lượng giống

 

8

Cây giống bơ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9301:2013

Chất lượng giống

 

9

Cây giống cam, quýt, bưởi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9302:2013

Chất lượng giống

 

10

Hạt giống bông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9303:2013

Chất lượng giống

 

11

Hạt giống đậu các loại - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9304:2012

Chất lượng giống

 

12

Lá dâu – Phương pháp kiểm tra chất lượng

TCVN 9484:2013

Chất lượng giống

 

13

Giống dâu – Phương pháp thu thập, đánh giá, mô tả và lưu giữ

TCVN 9485:2013

Chất lượng giống

 

14

Hạt giống bầu bí - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9809:2013

Chất lượng giống

 

15

Hạt giống cây họ cà - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9962:2013

Chất lượng giống

 

16

Ca cao - Tiêu chuẩn cây giống

TCVN 10684:2015

Chất lượng giống

 

17

Hạt giống thuốc lá - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10848:2015

Chất lượng giống

 

18

Giống cây trồng - Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống

TCVN 8547:2011

PP kiểm định

 

19

Hạt giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm

TCVN 8548:2011

PP kiểm nghiệm

 

20

Củ giống khoai tây - Phương pháp kiểm nghiệm

TCVN 8549:2011

PP kiểm nghiệm

 

21

Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống

TCVN 8550:2011

PP kiểm định

 

22

Cây chuối tiêu - Cây giống nhân bằng nuôi cấy mô

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

23

Vườn ươm cây ăn quả

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

24

Cây giống xoài, sầu riêng, nhãn, vải, măng cụt, hồng ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

25

Nhãn, vải, cây có múi, xoài, sầu riêng và măng cụt - Tiêu chuẩn cây đầu dòng

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

26

Nhà lưới trồng hoa

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

27

Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, Phần II- Cây giống dừa

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

28

Hạt giống vừng - Yêu cầu kỹ thuật

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

29

Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

30

Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, Phần I - Cà phê, cao su, chè

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

31

Hạt giống cà phê - Yêu cầu kỹ thuật

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

32

Cây công nghiệp - Tiêu chuẩn cây đầu dòng

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

33

Hom mía giống - Yêu cầu kỹ thuật

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

34

Cây tiêu giống

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

35

Cây điều giống

 

Chất lượng giống

Đang xây dựng

36

Cây giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Phương pháp kiểm định

 

PP kiểm định

Đang xây dựng

37

Thử nghiệm sức sống của hạt giống bằng phép thử Tetrazolium

 

PP kiểm nghiệm

Đang xây dựng

B

Sản xuất sản phẩm trồng trọt, an toàn thực phẩm (ATTP)


I

Quy chuẩn kỹ thuật


1

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả, chè búp tươi trong quá trình sản xuất, sơ chế.

QCVN 01-132:2013 /BNNPTNT

ATTP

 

2

Điều kiện trồng cao su ở miền núi phía Bắc

QCVN 01-149: 2014/BNNPTNT

ĐK sản xuất

 

3

Điều kiện trồng, chăm sóc và thu hái cà phê để phát triển bền vững và bảo đảm ATTP

 

ATTP

Đang xây dựng

4

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hạt điều trong quá trình sản xuất, sơ chế

 

ATTP

Đang xây dựng

5

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hạt tiêu trong quá trình sản xuất, sơ chế

 

ATTP

Đang xây dựng

II

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

1

Rau tươi - Phương pháp lấy mẫu trên ruộng sản xuất

TCVN 9016:2011

Lấy mẫu

 

2

Quả tươi - Phương pháp lấy mẫu trên vườn sản xuất

TCVN 9017:2011

Lấy mẫu

 

3

Cây trồng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN 8551:2010

Lấy mẫu

 

4

Cây trồng - Xác định nitrat và nitrit bằng phương pháp so màu

TCVN 8742:2011

Phân tích cây trồng

 

5

Cây trồng – Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số - Phần 1: Phương pháp thể tích. Phần 2: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 9015-1:2011 và TCVN 9015-2:2011 :

Phân tích cây trồng

 

6

Cây trồng - Phương pháp xác định chiều dài của rễ cây

 

Phân tích cây trồng

Đang xây dựng

7

Sản xuất và chế biến sản phẩm trồng trọt hữu cơ

 

ATTP

Đang xây dựng

8

Thuật ngữ và định nghĩa trong sản xuất chè

 

Thuật ngữ

Đang xây dựng

C

Phân bón và chất cải tạo đất


I

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


1

Điều kiện sản xuất phân bón: hữu cơ chế biến công nghiệp, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh và phân vi sinh vật

Phân bón

Chất lượng phân bón

Đang xây dựng

2

Chất lượng phân bón hữu cơ chế biến công nghiệp, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh và phân vi sinh vật.

Phân bón

Chất lượng phân bón

Đang xây dựng

3

Quy phạm khảo nghiệm phân bón cho cây hàng năm

Phân bón

Khảo nghiệm phân bón

Đang xây dựng

4

Quy phạm khảo nghiệm phân bón cho cây lâu năm

Phân bón

Khảo nghiệm phân bón

Đang xây dựng

II

Tiêu chuẩn quốc gia


1

Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)

TCVN 1078:1999

Chất lượng phân bón

 

2

Ure nông nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2619:1994

Chất lượng phân bón

 

3

Supe phosphat đơn

TCVN 4440:2004

Chất lượng phân bón

 

4

Phân bón diamoni phosphat (DAP)

TCVN 8856:2012

Chất lượng phân bón

 

5

Phân bón vi sinh vật cố định ni-tơ

TCVN 6166:2002

Chất lượng phân bón

 

6

Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất phospho khó tan

TCVN 6167:1996

Chất lượng phân bón

 

7

Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo

TCVN 6168:2002

Chất lượng phân bón

 

8

Phân hữu cơ vi sinh vật

TCVN 7185:2002

Chất lượng phân bón

 

9

Chế phẩm sinh học - Phần 1: Vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh - Chế phẩm dạng bột

TCVN 7304-1:2003

Chất lượng phân bón

 

10

Chế phẩm sinh học - Phần 1: Vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh - Chế phẩm dạng lỏng

TCVN 7304-2:2003

Chất lượng phân bón

 

11

Phân bón - Phương pháp lấy mẫu

TCVN 9486:2013

Lấy mẫu

 

12

Ure nông nghiệp - Phương pháp thử

TCVN 2620:1994

Phương pháp thử

 

13

Phân khoáng - Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt

TCVN 4852:89 (ST SEV 2527-89)

Phương pháp thử

 

14

Phân bón - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

TCVN 4853:89 (ST SEV 2526-89)

Phương pháp thử

 

15

Phân khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng kali

TCVN 4854:89 (ST SEV 1941-89)

Phương pháp thử

 

16

Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử

TCVN 5815:2001

Phương pháp thử

 

17

Phân bón - Phương pháp xác định ni-tơ tổng số

TCVN 8557:2010

Phương pháp thử

 

18

Phân bón - Phương pháp xác định clorua hòa tan trong nước

TCVN 8558:2010

Phương pháp thử

 

19

Phân bón - Phương pháp xác định phospho hữu hiệu

TCVN 8559:2010

Phương pháp thử

 

20

Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

TCVN 8560:2010

Phương pháp thử

 

21

Phân bón - Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic

TCVN 8561:2010

Phương pháp thử

 

22

Phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

TCVN 8562:2010

Phương pháp thử

 

23

Phân bón - Phương pháp xác định phospho tổng số

TCVN 8563:2010

Phương pháp thử

 

24

Phân bón - Xác định Molipđen và Sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

TCVN 9283:2012

Phương pháp thử

 

25

Phân bón - Xác định canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9284:2012

Phương pháp thử

 

26

Phân bón - Xác định magiê tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9285:2012

Phương pháp thử

 

27

Phân bón - Xác định đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9286:2012

Phương pháp thử

 

28

Phân bón - Xác định coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9287:2012

Phương pháp thử

 

29

Phân bón - Xác định mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9288:2012

Phương pháp thử

 

30

Phân bón - Xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 9289:2012

Phương pháp thử

 

31

Phân bón - Xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN 9290:2012

Phương pháp thử

 

32

Phân bón - Xác định cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN 9291:2012

Phương pháp thử

 

33

Phân bón -Phương pháp xác định Axit tự do

TCVN 9292:2012

Phương pháp thử

 

34

Phân bón -Phương pháp xác định biuret trong phân urê

TCVN 9293:2012

Phương pháp thử

 

35

Phân bón - Xác định các bon hữu cơ tổng số bằng phương pháp Walkley-Black

TCVN 9294:2012

Phương pháp thử

 

36

Phân bón - Phương pháp xác định nitơ hữu hiệu

TCVN 9295:2012

Phương pháp thử

 

37

Phân bón - Xác định lưu huỳnh tổng số - Phương pháp khối lượng

TCVN 9296:2012

Phương pháp thử

 

38

Phân bón -Phương pháp xác định độ ẩm

TCVN 9297:2012

Phương pháp thử

 

39

Phân bón rắn - Xác định lượng sulfat hòa tan trong axit vô cơ - Phương pháp khối lượng

TCVN 10681:2015 ISO 10084:1992

Phương pháp thử

 

40

Phân bón rắn - Xác định hàm lượng photpho hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

TCVN 10678:2015

Phương pháp thử

 

41

Phân bón - Xác định hàm lượng nitrat - Phương pháp Kjeldahl

TCVN 10682:2015

Phương pháp thử

 

42

Phân bón - Xác định hàm lượng bo hòa tan trong axit - Phương pháp quang phổ

TCVN 10679:2015

Phương pháp thử

 

43

Phân bón - Xác định hàm lượng bo hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

TCVN 10680:2015

Phương pháp thử

 

44

Phân bón - Xác định hàm lượng magie hòa tan trong nước - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 10677:2015

Phương pháp thử

 

45

Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh

TCVN 10676:2015

Phương pháp thử

 

46

Phân bón - Xác định hàm lượng crom tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 10674:2015

Phương pháp thử

 

47

Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 10675:2015

Phương pháp thử

 

48

Phân bón rắn - Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý

TCVN 10683:2015 ISO 8358:1991

Phương pháp thử

 

49

Phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính cố định ni-tơ của vi khuẩn nốt sần cây họ đậu

TCVN 8564:2010

Phương pháp thử

 

50

Phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phosphat của vi sinh vật

TCVN 8565:2010

Phương pháp thử

 

51

Phân bón - Phương pháp xác định hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn

TCVN 8566:2010

Phương pháp thử

 

52

Vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng của vi sinh vật đối kháng với vi khuẩn Rastonia solanacearum Smith gây bệnh héo xanh cây trồng cạn

TCVN 9300:2014

Phương pháp thử

 

53

Vi sinh vật nông nghiệp - PP đánh giá hoạt tính kích thích sinh trưởng thực vật (IAA)

TCVN 10784:2015

Phương pháp thử

 

54

Vi sinh vật nông nghiệp - Phương pháp đánh giá hoạt tính phân giải silicat

TCVN 10785:2015

Phương pháp thử

 

55

Phân bón vi sinh vật. Phương pháp xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter bằng phương pháp khử axetylen

TCVN 10786:2015

Phương pháp thử

 

56

Bảo quản ngắn hạn nguồn gen vi sinh vật

TCVN 8741:2011

Phương pháp thử

 

57

Vi sinh vật: Bảo quản dài hạn vi sinh vật dùng trong nông nghiệp - Phương pháp đông khô

TCVN 9298:2014

Phương pháp thử

 

58

Vi sinh vật: Bảo quản dài hạn vi sinh vật dùng trong nông nghiệp - Phương pháp nitơ lỏng

TCVN 9299:2014

Phương pháp thử

 

59

Phân bón và chất cải tạo đất - Phân loại

TCVN 7159:2002 (ISO 7851:1983)

Phân loại

 

60

Phân bón - Ghi nhãn - Cách trình bày và công bố

TCVN 7288-2003

Ghi nhãn

 

61

Phân bón vi sinh - Thuật ngữ

TCVN 6169:96

Thuật ngữ

 

62

Phân bón - Xác định hàm lượng tro không hòa tan trong axit

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

63

Phân bón- Phương pháp xác định hàm lượng photpho không hòa tan trong citrat

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

64

Phân bón- Phương pháp xác định hàm lượng Ca hòa tan trong axit

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

65

Phân bón- Phương pháp xác định hàm lượng C- carbonat

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

66

Phân bón- Phương pháp xác định hàm lượng Fe trong chelat sắt

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

67

Phân bón- Phương pháp xác định Si hữu hiệu

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

68

Phân bón- Phương pháp xác định hàm lượng Asen

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

69

TCVN Phân bón - Xác định hàm lượng Cu ở dạng chelat

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

70

TCVN Phân bón - Xác định hàm lượng Zn ở dạng chelat

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

71

TCVN Phân bón - Xác định hàm lượng Mn ở dạng chelat

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

72

Vi sinh vật nông nghiệp - PP xác định hoạt độ xenlulaza dựa vào lượng đường khử được tạo thành

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

73

Vi sinh vật nông nghiệp – Phương pháp đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh Mycorrhiza (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong đất bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

74

Phân bón vi sinh vật – Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu cho phân tích vi sinh vật hiếu khí

 

Lấy mẫu

Đang xây dựng1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương