BỆnh việN ĐẠi học y dưỢCtải về 36.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích36.85 Kb.

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢCSố: 04 /Qđ-BVĐHYD


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2012QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn chuyển trại và xuất viện cho bệnh nhân sau mổ

tại Khoa Hồi sức


Để tạo điều kiện thuận tiện trong việc theo dõi và chăm sóc bệnh nhân, nay quy định về tiêu chuẩn chuyển trại và xuất viện cho bệnh nhân sau mổ tại Khoa Hồi sức theo thang điểm Aldrete như sau: 1. Tiêu chuẩn chuyn tri (đim Aldrete):
Thông số

Mô tả

Điểm

Vận động

 • Cử động tứ chi tự nhiên hoặc theo y lệnh

 • Cử động 2 chi

 • Không cử động được

2

1

0Hô hấp

 • Thở đều/sâu, ho tốt

 • Thở chậm/nông hoặc khó thở

 • Ngưng thở

2

1

0Tuần hoàn

 • Huyết áp <  20 mmHg mức trước mổ

 • Huyết áp <  20-50 mmHg mức trước mổ

 • Huyết áp >  50 mmHg mức trước mổ

2

1

0Tri giác

 • Tỉnh táo hoàn toàn

 • Gọi tỉnh

 • Gọi không tỉnh

2

1

0Oxy hóa máu

 • SpO2 > 90% với khí phòng

 • SpO2 > 90% khi được thở oxy

 • SpO2 < 90% dù đã thở oxy

2

1

0Tổng số
10

Bệnh nhân có thể chuyển trại nếu điểm Aldrete  9.


2) Tiêu chuẩn xuất viện (PADS: postanesthetic discharge scoring system):


Thông số

Mô tả

Điểm

Sinh hiệu: ổn định ít nhất 1 giờ (so với lứa tuổi hoặc mức trước mổ)

 • Mạch, huyết áp < 20% mức trước mổ

 • Mạch, huyết áp 20-40% mức trước mổ

 • Mạch, huyết áp > 40% mức trước mổ

2

1

0Vận động: trở lại bằng với mức trước mổ

 • Đi lại vững, bằng với mức trước mổ

 • Đi lại phải có người đỡ

 • Chưa đi lại được

2

1

0Nôn/buồn nôn

 • Không bị nôn/buồn nôn (hoặc triệu chứng giảm với thuốc uống)

 • Triệu chứng giảm với thuốc chích

 • Vẫn còn nôn/buồn nôn dù đã chích thuốc chống nôn

2

1

0Đau vết mổ

 • Ít

 • Nhiều

2

1


Chảy máu vết mổ

 • Ít, không cần thay băng

 • Vừa, cần thay băng hơn 2 lần/ngày

 • Nhiều, cần thay băng hơn 3 lần/ngày

2

1

0Tổng số
10

Có thể cho bệnh nhân ra viện nếu điểm PADS  9


Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký, đề nghị các khoa nghiêm túc thực hiện quy định trên.


Nơi nhận: • Các khoa; phòng;

 • Lưu: VT, NV.TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

Đã ký


PGS TS. Đỗ Trọng Hải
: upload -> tintuc
tintuc -> BẢng báo giá Kính gửi: Quý khách hàng Người nhận: Cty tnhh tm-dv-kt- công Nghệ Toàn Thắng, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy chiếu eiki như sau
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm
tintuc -> Nghiên cứu xây dựng phần mềm giám sát, quản lý chất lượng tổng thể hệ thống mạng truyền hình cáp hfc
tintuc -> Ghiên cứu ảnh hưởng điện từ trường giữa các hệ thống điện gió đối với các trạm thông tin vô tuyến điện và radar quân sự, hàng không
tintuc -> TẠi việt nam
tintuc -> Nghiên cứu các cam kết về thông tin và truyền thông trong một số Hiệp định thương mại tự do song phương của Việt Nam và đề xuất các nội dung, biện pháp cần thiết để thực thi
tintuc -> Dự thảo BÁo cáO
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương