BẢng tóm tắt quyền lợI, phạm VI, CÁC ĐIỂm loại trừ VÀ HƯỚng dẫn thanh toán bảo hiểm của hợP ĐỒng nguyên tắc tập thể ngưỜi thân cbcnv vsptải về 0.5 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu22.07.2016
Kích0.5 Mb.
#2117
  1   2   3   4   5
BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI, PHẠM VI, CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

VÀ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

NGUYÊN TẮC TẬP THỂ NGƯỜI THÂN CBCNV VSP
SỐ 0001/13/T-VSP03/VSP-PVI

I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

1.1. Vợ, chồng, con của CBCNV VSP là người Việt Nam được pháp luật Việt Nam thừa nhận có độ tuổi từ 15 ngày tuổi - 60 tuổi.

1.2. Cha/mẹ ruột, cha/mẹ vợ/chồng của CBCNV VSP được pháp luật thừa nhận được tham gia đến 70 tuổi. Nếu tham gia liên tục ≥ 03 năm trước 70 tuổi thì có thể tham gia đến 75t.

1.3. CBCNV VSP ngay sau khi nghỉ hưu nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm liên tục thì được tham gia BH theo HĐ này cho bản thân và những người thân của mình với điều kiện những người yêu cầu đã tham gia bảo hiểm ít nhất một năm trước đó

1.4. Những người đang trong thời gian điều trị các bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn hoặc thương tật có trước khi tham gia bảo hiểm thì vẫn thuộc đối tượng được bảo hiểm, tuy nhiên những chi phí phát sinh từ việc điều trị các bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm đầu tham gia bảo hiểm và thương tật có từ trước khi tham gia bảo hiểm sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm hợp đồng này.

2. Người bảo hiểm không nhận bảo hiểm cho các đối tượng dưới đây:

2.1 Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư

2.2 Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. 1. QUYỀN LỢI, MỨC TRÁCH NHIỆM CÁC CHƯƠNG TRÌNH BH:

ĐIỀU KIỆN A: CHẾT/TÀN TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO ỐM/BỆNH:

Phạm vi bảo hiểm: Chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật

CHƯƠNG TRÌNH 1

CHƯƠNG TRÌNH 2

CHƯƠNG TRÌNH 3PHẠM VI ĐỊA LÝ


Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

1

Chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn

20.000 USD/người

15.000 USD/người

12.000 USD/người

ĐIỀU KIỆN B: TAI NẠN CÁ NHÂN 24/24

Phạm vi bảo hiểm: Chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạnCHƯƠNG TRÌNH 1

CHƯƠNG TRÌNH 2

CHƯƠNG TRÌNH 3


PHẠM VI ĐỊA LÝ

Toàn thế giới

Toàn thế giới

Toàn thế giới

1

Chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn

20.000 USD

15.000 USD

12.000 USD

2

Thương tật bộ phận vĩnh viễn

theo tỷ lệ % tại Bảng tỷ lệ trả tiền BH x 20.000 USD

theo tỷ lệ % tại Bảng tỷ lệ trả tiền BHx15.000 USD

theo tỷ lệ % tại Bảng tỷ lệ trả tiền BH x 12.000 USD

3

Chi phí y tế do tai nạn

10.000 USD/người/năm

10.000 USD/người/năm

7.000

USD/người/năm

4

Thương tật tạm thời (Trợ cấp trong quá trình điều trị tai nạn)

10 USD/ngày

(tối đa 180 ngày )

10 USD/ngày

(tối đa 180 ngày )

10 USD/ngày

(tối đa 180 ngày )


ĐIỀU KIỆN C : CHI PHÍ NẰM VIỆN & PHẪU THUẬT (Không do tai nạn)

Phạm vi bảo hiểm: Chi phí nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM


CHƯƠNG TRÌNH 1 (Việt Nam)

CHƯƠNG TRÌNH 2 (Việt Nam)

CHƯƠNG TRÌNH 3 (Việt Nam)

1

Số tiền bảo hiểm tối đa/năm

10.000 USD

6.500 USD

6.000 USD

NẰM VIỆN NỘI TRÚ, PHẪU THUẬT- ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY &VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

2

Các chi phí bệnh viện (tối đa 60 ngày/năm):


 • Viện phí

 • Chi phí thuốc men, quần áo

 • Chi phí bác sỹ, y tá, hộ lý

 • Các kiểm tra, xét nghiệm, chụp phim (bao gồm CT, MRI, PET)

250 USD/ngày


200 USD/ngày


200 USD/ngày


3

Chi phí phẫu thuật (bao gồm phẫu thuật nội trú & ngoại trú)

Tối đa 10.000 USD

Tối đa 6.500 USD

Tối đa 6.000 USD

4

Vận chuyển cấp cứu (dịch vụ cứu thương địa phương với mục đích vận chuyển khẩn cấp NĐBH tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp. trường hợp không có dịch vụ cứu thương địa phương, NĐBH có thể dùng taxi (có hóa đơn) tới 200.000VNĐ/vụ.

Tối đa 10.000 USD

Tối đa 6.500 USD

Tối đa 6.000 USD

5

Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 180 ngày/năm)

10 USD/ngày

6.5 USD/ngày

6 USD/ngày

6

Chi phí mai táng

200 USD

100 USD

100 USD

7

Chi phí trước khi nhập viện (Bao gồm các chi phí chuẩn đoán, xét nghiệm trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện)

150 USD

100 USD

100 USD

8


Chi phí điều trị sau khi xuất viện (Trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện)

150 USD


100 USD


100 USD


9

Chi phí thuê y tá, hộ lý tại nhà (tối đa 15 ngày sau khi xuất viện)

100 USD

50 USD

50 USD

Trường hợp NĐBH phải điều trị thai sản trước 90 ngày, sinh đẻ trước 270 ngày:

ST được trả = chi phí thực tế x tỷ lệ giữa số ngày tham gia BH với 90 hoặc 270 ngày.ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Tổng mức giới hạn bao gồm 10% khám chữa răng

600 USD/người/ năm

350 USD/người/ năm

300 USD/người/ năm

1

Bao gồm các chi phí

Tư vấn của bác sĩ/chuyên gia

- Kê đơn/bốc thuốc


 • Kiểm tra xét nghiệm, các thủ tục chụp X- quang và siêu âm sử dụng cho việc chẩn đoán và điều trị

Không giới hạn chi phí và số lần thăm khám

Không giới hạn chi phí và số lần thăm khám

Không giới hạn chi phí và số lần thăm khám

2

Vật lý trị liệu

6 USD/ngày, tối đa 60 ngày/năm

3 USD/ngày, tối đa 60 ngày/năm

3 USD/ngày, tối đa 60 ngày/năm

3

Khám chữa răng

60 USD/năm

30 USD/năm

30 USD/năm
Bao gồm các chi phí cho việc :

 1. Chi phí xét nghiệm, chụp X- quang

 2. Nhổ răng (Bao gồm cả điều trị phẫu thuật) chữa tủy, nhổ chân răng

 3. Làm vệ sinh răng (02 lần/năm)

 4. Trám răng

 5. Chữa các bệnh về nướu răng (viên nướu răng, viêm lợi, nha chu)


Каталог: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương