BẢng so sánh chi phí giữa việc mưỢn modem của vnpt hà NỘi và trưỞng hợp khách hàng tự trang bị modemtải về 19.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích19.96 Kb.
BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ GIỮA VIỆC MƯỢN MODEM CỦA VNPT HÀ NỘI

VÀ TRƯỞNG HỢP KHÁCH HÀNG TỰ TRANG BỊ MODEM
Stt

Hình thức lắp đặt

Chủng loại thiết bị modem ADSL khách hàng đăng ký mượn sử dụng

Tổng chi phí khách hàng bỏ ra khi

tự mua modem ADSL

(đồng/thuê bao-lần)


Tổng chi phí khách hàng bỏ ra khi

khách hàng mượn modem ADSL VNPT(đồng/thuê bao-lần)

Khác nhau về chi phí của khách hàng giữa 02 hình thức (đồng/thuê bao)

1

Lắp đặt mới trên đôi cáp riêng

Modem ADSL 2+, 2 cổng

675.000

500.000

175.000

Modem ADSL 2+, 4 cổng

785.000

650.000

135.000

Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi

1.000.000

850.000

150.000

2

Lắp đặt mới trên đôi dây thuê bao có sẵn

Modem ADSL 2+, 2 cổng

475.000

250.000

225.000

Modem ADSL 2+, 4 cổng

585.000

400.000

185.000

Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi

800.000

600.000

200.000

3

Lắp đặt mới đồng thời cùng dịch vụ điện thoại cố định

Modem ADSL 2+, 2 cổng

625.000

400.000

225.000

Modem ADSL 2+, 4 cổng

735.000

550.000

185.000

Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi

950.000

700.000

250.000

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương