Bằng kiến thức đã, đang và sẽ được học, các bạn hãy liệt kê tên và số thứ tự của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàntải về 6.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.08 Kb.
Câu hỏi Hóa học dành cho các bạn Khối 10 kỳ này
Bằng kiến thức đã, đang và sẽ được học, các bạn hãy liệt kê tên và số thứ tự của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn

 1. 5 nguyên tố hóa học có ý nghĩa tỏ lòng kính trọng tới các nhà bác học trong mọi lĩnh vực.

 2. 2 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên gọi của các châu lục.

 3. 6 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên gọi chỉ một đất nước nào đó.

 4. 4 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên của một vùng đất nào đó trên thế giới.

 5. 1 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên đảo.

 6. 4 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên thành phố.

 7. 4 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên địa phương.

 8. 1 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên một dòng song.

 9. 7 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên các chòm sao trong hệ mặt trời.

 10. 9 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là tên của các nhân vật thần thoại.

 11. 13 nguyên tố hóa học có ý nghĩa chỉ màu sắc của nguyên tố hoặc hợp chất chứa nó.

 12. 16 nguyên tố hóa học có ý nghĩa là gắn liền với tên gọi các khoáng chất hay những hợp chất hóa học mà từ đó nguyên tố được tìm ra.

Hình thức trả lời câu hỏi:Hình thức 1: Nhận câu trả lời qua địa chỉ email “ khoahocvui.hvt@gmail.com” , phần thưởng sẽ được trao cho ai trả lời đúng nhât và nhanh nhất.Lưu ý: phần trả lời phải ghi tên thật, lớp nào và số điện thoại ( nếu có) ở cuối thư để Ban tổ chức lien hệ trao giải.

Hình thức 2: Nhận câu trả lời qua hộp thư đặt tại văn phòng Đoàn ở cơ sở 1 , kèm theo Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu bạn tham dự như bạn?
: userfiles -> file -> D%C3%A0nh%20cho%20HS
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
D%C3%A0nh%20cho%20HS -> Este a. Kiến thức trọng tâM
D%C3%A0nh%20cho%20HS -> Nội dung ôn tập Hướng dẫn giải
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương