BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang21/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
#1350
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33

1413

CỬULONG

CL KC6625D

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

265

1414

CỬULONG

CL KC6625D2

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

298

1415

CỬULONG

CL KC8135D2 T550

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1416

CỬULONG

CL KC8135D2 T650

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1417

CỬULONG

CL KC8135D2 T650A

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

368

1418

CỬULONG

CL KC8135D2 T750

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1419

CỬULONG

CL KC8135D T650

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

320

1420

CỬULONG

CL KC8135D T750

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

320

1421

CỬULONG

KC8135D

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

280

1422

CỬULONG

KC8135D-T650A

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

336

1423

CỬULONG

KC8135D-T750

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

280

1424

CỬULONG

KC8135D2

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1425

CỬULONG

CL KC8550D

5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

331

1426

CỬULONG

CL KC8550D2

5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

367

1427

CỬULONG

KC3815D-T400

1,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

166

1428

CỬULONG

KC3815D-T550

1,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

166

1429

CỬULONG

KC8135D2-T550

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

350

1430

CỬULONG

KC3815D-T650A

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

350

1431

CỬULONG

KC9050D-T600

4,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1432

CỬULONG

KC9050D-T700

4,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1433

CỬULONG

KC9050D2-T600

4,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

382

1434

CỬULONG

KC9050D2-T700

4,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

382

1435

CỬULONG

KC9060D2-T600

6 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

382

1436

CỬULONG

KC9060D2-T700

6 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

382

1437

CỬULONG

KC9060D-T600

6 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1438

CỬULONG

KC9060D-T700

6 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

365

1439

CỬULONG

9670D2A

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

429

1440

CỬULONG

9670D2A-TT

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

429

1441

CỬULONG

DFA9670DA-1

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

431

1442

CỬULONG

DFA9670DA-2

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

431

1443

CỬULONG

DFA9670DA-3

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

431

1444

CỬULONG

DFA9670DA-4

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

431

1445

CỬULONG

DFA9670D-T750

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

441

1446

CỬULONG

DFA9670D-T860

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

441

1447

CỬULONG

CL9670D2A

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

395

1448

CỬULONG

CL9670D2A-TT

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

395

1449

CỬULONG

CLDFA9670DA-1

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

377

1450

CỬULONG

CLDFA9670DA-2

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

377

1451

CỬULONG

CLDFA9670DA-3

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

377

1452

CỬULONG

CLDFA9670DA-4

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

377

1453

CỬULONG

CLDFA9670D-T750

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

377

1454

CỬULONG

CLDFA9670D-T860

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

500

1455

CỬULONG

DFA 9950D-T700

4,95

Cty cổ phần ôtô (TMT)

369

1456

CỬULONG

DFA 9950D-T850

4,95

Cty cổ phần ôtô (TMT)

371

1457

CỬULONG

DFA 9970T

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1458

CỬULONG

DFA 9970T1

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1459

CỬULONG

DFA 9970T1

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

293

1460

CỬULONG

DFA 9970T2

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1461

CỬULONG

DFA 9970T2-MB

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1462

CỬULONG

DFA 9970T3

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1463

CỬULONG

DFA 9970T3-MB

6,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1464

CỬULONG

DFA 9975T-MB

7,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

319

1465

CỬULONG

DFA 12080D

7,86 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

475

1466

CỬULONG

DFA 12080D-HD

7,86 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

475

1467

CỬULONG

KC 13208D

7,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

631

1468

CỬULONG

KC 13208D-1

7,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

631

1469

CỬULONG

CLDFA9970T2

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

286

1470

CỬULONG

CLDFA9970T2-MB

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

293

Каталог: sitefolders -> root
root -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
root -> 1. Phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân
root -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
root -> Báo điện tử Hải Phòng đưa tin bài viết: Trưng bày 148 sản phẩm tại Triển lãm đồ dùng, thiết bị, đồ chơi sáng tạo bậc học mầm non thành phố
root -> Ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
root -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở giáo dục và ĐÀo tạO
root -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam sở giáo dụC-ĐÀo tạO
root -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 06 năm 2008
root -> UỶ ban nhân dân tỉnh nam đỊnh báo cáo tổng hợP
root -> Ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương