Bảng 1 Tiêu chuẩn làm sạch Dioxin đối với đất nông nghiệptải về 18.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích18.88 Kb.
Bảng 7.1 Tiêu chuẩn làm sạch Dioxin đối với đất nông nghiệp


TT

Khu vực

Tiêu chuẩn

01

Canada

4 ppt TEQ

02

Thụy Điển, New Zealand, Ontario (Canada)

10 ppt TEQ

03

Mỹ

27 ppt TEQ

04

Đức

40 ppt TEQ

05

Phần Lan

500 ppt TEQ

06

Ý

750 ng/m2

07

Hà Lan

1.000 ppt TEQ
Ghi chú: TEQ - Độ độc tương đương 2,3,7,8-TCDD theo quy ước năm 1998 của Tổ chức Y tế thế giới.

Bảng 7.2 Tiêu chuẩn làm sạch Dioxin đối với đất ở

TT

Khu vực

Tiêu chuẩn

01

Canada

4 ppt TEQ

02

Thụy Điển

10 ppt TEQ

03

Michigan – Mỹ

90 ppt/TCDD

04

Vùng 4 – Mỹ

200 ppt TEQ

05

Washington – Mỹ

875 ppt TEQ

06

Đức, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Alberta và Ontario (Canada), Đài Loan

1.000 ppt TEQ

07

Phần Lan

500 ppt TEQ

08

British Columbia (Canada)

350 ppt TEQ

Ghi chú: Vùng 4 – Mỹ bao gồm Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee.
: WebMedia -> file
file -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BẢng phụ LỤc mức thu phí thử nghiệM, Đo lưỜng và LỆ phí tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
file -> CẬp nhật ngàY 28/8/2012 Phụ lục 1
file -> Tcn 68 – 227: 2006 DỊch vụ truy nhập internet adsl
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở khoa học và CÔng nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Danh sách tiếp nhận hồ SƠ CÔng bố HỢp chuẩN, CÔng bố HỢp quy của doanh nghiệp trêN ĐỊa bàn tỉnh bình dưƠNG
file -> Giới thiệu về 5S
file -> 6 sigma vớI 7 LỢI Ích vàNG
file -> Danh sách tiếp nhận hồ SƠ CÔng bố HỢp chuẩN, CÔng bố HỢp quy của doanh nghiệp trêN ĐỊa bàn tỉnh bình dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương