BẢN ĐĂng ký giao ưỚc thi đua năm họC 2015 2016 TÊN ĐƠn vị: Trường thcs ninh Xátải về 13.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.72 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA

NĂM HỌC 2015 - 2016
TÊN ĐƠN VỊ: Trường THCS Ninh Xá
I. Tình hình của đơn vị trong năm học:

- Tổng số CB-GV: 40

- Tổng số tập thể (tổ) nhỏ trong đơn vị: 03

- Tổng số lớp: 15

- Tổng số học sinh: 516

II. Nội dung đăng ký giao ước thi đua:

1. Các chỉ tiêu đăng ký đạt được trong năm học:

a. Các chỉ tiêu về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấp hành các qui định của ngành của đơn vị:

- 100% Cán bộ - Giáo viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấp hành các qui định của ngành của đơn vị.

- Cơ quan đạt công sở văn hoá.

b. Công tác phổ cập:

- Duy trì tốt công tác phổ cập đã đạt được trong năm 2014. Huy động 100% HS mọi lứa tổi ra lớp.

- Hồ sơ sổ sách tốt.

c. Chất lượng học sinh:

- Chất lượng hạnh kiểm:

Tốt: 421/516 = 81,6%; Khá: 83/516 = 16,1%; TB: 12/516 = 2,3%

- Chất lượng văn hoá:

Giỏi: 103/516 = 20%; Khá: 218/516 = 42,2%; TB: 182/516 = 35,5%; Yếu: 13/516 = 3,2%

- HSG cấp huyện: 14 giải, xếp thứ 6 (Chỉ tiêu: Từ 60% học sinh dự thi có giải)

+ Thi hùng biện tiếng anh: 1 giải

+ Thi sáng tạo KHKT: có sản phẩm dự thi.

+ Tham gia đủ các cuộc thi do PGD tổ chức.

d. Chất lượng đội ngũ:

+ Lao động tiên tiến: 60%;

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 02

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 24 đ/c

+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 6 đ/c

+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh: 1 đ/c2. Đăng ký các danh hiệu thi đua và khen thưởng: (theo mẫu đính kèm).

- Trường: TTLĐTT

- Công đoàn: VMXS

Trên đây là bản đăng ký giao ước thi đua năm học 2015-2016 được thông qua tại hội nghị cán bộ công chức - viên chức nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường và BCH Công đoàn thống nhất triển khai để toàn thể cán bộ viên chức, các đoàn viên lao động hăng hái thi đua thực hiện.CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Bùi Thị Xuân

Nguyễn Thị Ánh Hằng
Nguyễn Văn Lợi

Đỗ Xuân Túc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Đỗ Quốc Tuấn

Đặng Tuấn Nam
Lê Thị Thủy

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương