BẢn mô TẢ DỰ Án khởi nghiệP ĐỔi mới sáng tạOtải về 44.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích44.57 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

***

BẢN MÔ TẢ DỰ ÁN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TÊN DỰ ÁN:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN:…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng.........năm…..I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

1. Tên tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên Khởi nghiệp (BSSC)

Địa chỉ:Số 02-04 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Người đứng đầu: Trương Lý Hoàng Phi

Điện thoại liên hệ: 08.54043555 Email: info@bssc.vn

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/NHÓM CÁ NHÂN CÓ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

2. Tên tổ chức/ cá nhân đại diện của dự án:

2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu/ Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày: Nơi cấp: .....................................................................

Quốc tịch (đối với cá nhân); Giới tính (đối với cá nhân):………….

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):……………………………………

3. Lĩnh vực chính/ Trình độ chuyên môn:

4. Địa chỉ trụ sở chính/ hộ khẩu thường trú:

5. Địa chỉ xưởng sản xuất/ nơi cư trú:.

6. Thông tin liên lạc

Điện thoại: Di động: ............................................

Email: Fax: .............................................7. Vốn điều lệ (đối với tổ chức): ……………………………..................................

8. Các thành viên tham gia xây dựng, triển khai và hoàn thiện dự án (đính kèm Lý lịch khoa học theo mẫu)Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

đào tạo, chức danh khoa học

Chuyên

ngành

Kinh nghiệm làm việc trước đây trong lĩnh vực có liên quan

Nơi công tác hiện tại (nếu có)

Nam

Nữ

1


2


III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

1. Một số thông tin cơ bản về dự án

Tên dự án:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thời gian dự kiến thực hiện dự án:……………………………………………….

Địa phương dự kiến triển khai dự án:……………………………………………

Lĩnh vực nghiên cứu:……………………………………………………………..

Tóm tắt nội dung dự án: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sản phẩm dự kiến của dự án và khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Công nghệ/sản phẩm hiện có trong nước và nước ngoài như thế nào

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm đối với thị trường hiện tại và tương lai

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


  1. Những khó khăn dự kiến:

Khi thực hiện ý tưởng kinh doanh này, Anh/Chị có thể gặp những khó khăn nào?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  1. Nhu cầu hỗ trợ:

Khi thực hiện dự án kinh doanh này, Anh/Chị mong muốn được hỗ trợ những gì ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(Đóng dấu và ký tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương