BẢn cáo bạch domesco vcbstải về 1.05 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích1.05 Mb.
#1762
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BẢN CÁO BẠCH DOMESCO VCBS

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.


BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006)NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy phép niêm yết số 94/UBCK-GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 12 năm 2006)BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

Địa chỉ: Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú - Thị xã Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.852278 - 067.854674 Fax: 067.851270

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - Số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội

Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262

Chi nhánh Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.8208116 Fax: 08.8208117

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Phạm Ngọc Tuyền

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco

Điện thoại: 067.854674 Fax: 067.851270CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐỒNG THÁP

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Thápcấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)

Tổng số lượng niêm yết : 10.700.000 cổ phiếu (Mười triệu bảy trăm ngàn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết : 107.000.000.000 VNĐ (Một trăm linh bảy tỷ đồng chẵn)

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT

Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)

Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội

Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262

Website: www.vcbs.com.vn

Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁNCông ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005

Trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội

Điện thoại: 04.8241990 Fax: 04.8253973

Website: www.aasc.com.vnCông ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán 7 tháng đầu năm 2006

Trụ sở chính: 138 Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM

Điện thoại: 08.9303437 Fax: 08.9303365

Website: www.e-bdo.com/vietnam

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6

II. CÁC KHÁI NIỆM 6

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7

IV. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 59

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 60

VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 61

VII. PHỤ LỤC 65

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 12

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần trước khi niêm yết 14

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập 14

Bảng 3: Giá trị tổng sản lượng 18

Bảng 4: Doanh thu theo từng hoạt động 19

Bảng 5: Doanh thu hàng xuất khẩu 2004-2005 20

Bảng 6: Nguyên vật liệu trong nước 21

Bảng 7: Nguyên vật liệu nhập khẩu 22

Bảng 8: Chi phí sản xuất 22

Bảng 9: Một số máy móc thiết bị sản xuất Công ty mới nhập và đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây 24

Bảng 10: Một số hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 32

Bảng 11: Kết quả hoạt động kinh doanh 32

Bảng 12: Tài sản cố định hữu hình 33

Bảng 13: Phân tích SWOT của Công ty 35

Bảng 14: Cơ cấu lao động tại Công ty tính đến 30/9/2006 39

Bảng 15: Trình độ lao động tại Công ty tính đến 30/9/2006 39

Bảng 16: Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty trong 2 năm gần nhất 41

Bảng 17: Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định 42

Bảng 18: Tình hình trích lập các quỹ 43

Bảng 19: Tổng dư nợ vay ngắn hạn 43

Bảng 20: Tổng dư nợ vay dài hạn tính đến 31/12/2005 44

Bảng 21: Tình hình công nợ hiện nay tính đến thời điểm 30/9/2006 45

Bảng 22: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu1 45

Bảng 23: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/7/2006 57

Bảng 24: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 57

Bảng 25: Kế hoạch đầu tư 2005 - 2007 57

Bảng 26: Diễn biến lạm phát nền kinh tế và của nhóm “Dược phẩm - Y tế” (so với tháng 12 năm trước) 62

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất của các nhà máy 18

Biểu đồ 2: Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Domesco 19

Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu theo các chi nhánh 20

Biểu đồ 4: Cơ cấu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc trực tiếp 21

Biểu đồ 5: Kết cấu tỷ trọng chi phí sản xuất so với doanh thu thuần của Công ty 23

Ngoài ra, Công ty còn nghiên cứu các thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh được tập hợp phân tích thông qua Câu lạc bộ Kinh doanh hàng tuần hay họp Câu lạc bộ Sản xuất Kinh doanh hàng tháng. 31

Công ty cũng xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Từ năm 1999 đến nay sản phẩm sản xuất của Công ty được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao - là danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn qua các cuộc điều tra của báo Sàigòn tiếp thị tổ chức hàng năm. 31

Domesco còn được Tạp chí Thương mại, Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam và Mạng thương hiệu Việt trao tặng “Cúp Vàng Thương Hiệu Việt” lần 1 và 2. Bạn đọc báo Doanh Nhân Sài gòn công nhận Thương Hiệu Việt ưa thích năm 2005, đạt giải Sao vàng Đất Việt. Thương hiệu DOMESCO đã tác động tích cực tới nhận thức của đối tượng người tiêu dùng trong và ngoài nước. 31

Biểu đồ 6: Thị phần của Domesco năm 2005 34

Biểu đồ 7: Thống kê số cơ sở được cấp GMP, GLP và GSP 35

Biểu đồ 8: Thị phần thuốc sản xuất trong nước giai đoạn 2001 - 30/9/2005 37

Biểu đồ 9: Doanh thu sản xuất trong nước giai đoạn 1995 - 2003 38

Biểu đồ 10: Công tác đào tạo tại chỗ 40

Biểu đồ 11: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty 42

Biểu đồ 12: Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và doanh thu sản xuất thuốc trong nước 62

Biểu đồ 13: Diễn biến tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố 63

Biểu đồ 14: Diễn biến lãi suất bình quân liên ngân hàng loại kỳ hạn 6 tháng 64


NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

Каталог: data -> HOSE -> 2007 -> BAN%20CAO%20BACH
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
BAN%20CAO%20BACH -> CÁc nhân tố RỦi ro
BAN%20CAO%20BACH -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
BAN%20CAO%20BACH -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương