BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí


Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc và Ban Kiểm soáttải về 1.24 Mb.
trang9/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

14.Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát


Thành viên HĐQT

 1. Ông Đỗ Đình Luyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1950

 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: Số 16, Lô B9, Cư xá 30-4, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí Dầu khí

 • Quá trình công tác:

 • Từ 11/1973 đến tháng 9/1975: Ban Lọc hóa dầu- Tổng cục Hóa chất Việt Nam- Hà Nội

 • Từ 9/1975 đến tháng 5/1988: Vụ Hợp tác Quốc tế- Tổng cục Dầu khí Việt Nam- Hà Nội

 • Từ 5/1988 đến tháng 9/1997: Phó giám đốc Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí- Tp.HCM

 • Từ 9/1997 đến tháng 01/2001: Giám đốc Công ty Bảo hiểm dầu khí- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam- Hà Nội

 • Từ 01/2001 đến tháng 08/2006: Trưởng ban Khí – Điện, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam – Hà Nội

 • Từ 8/2006 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PV Drilling

 • Số cổ phần nắm giữ: 10.200.000 cổ phần đại diện sở hữu vốn Nhà nước chiếm 15% Vốn điều lệ

 • Những người có liên quan: Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50 % trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

 1. Ông Đỗ Văn Khạnh – Thành Viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1961

 • Nơi sinh: Thái Bình

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 64/1K, đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ ngành Khoan dầu khí

 • Quá trình công tác:

 • Từ 4/1984 đến 9/1989: Kỹ sư khoan, Công ty Dầu khí I Thái Bình

 • Từ 9/1989 đến 9/1992: Kỹ sư khoan Công ty Petrovietnam II

 • Từ 10/1992 đến 5/1994: Phó Giám Đốc Công ty liên doanh khoan Odfjell Vietnam (Nauy – Việt Nam)

 • Từ 5/1994 đến 12/2001: Giám đốc Xí nghiệp PTSC Offshore

 • Từ 12/2001 đến 02/2006: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty PV Drilling

 • Từ 03/2006 – nay: Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Số cổ phần nắm giữ: 8.232.000 cổ phần (chiếm 12.11% Vốn điều lệ)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 72.000 cổ phần (chiếm 0.1397% Vốn điều lệ)+ Đại diện sở hữu vốn Nhà nước: 8.160.000 cổ phần (chiếm 12% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan:

Vợ - Hồ Thị Thành – nắm giữ 95.000 cổ phần (chiếm 0.14% Vốn điều lệ)

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50 % trong số 72.000 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

 1. Ông Lê Xuân Vệ - Thành viên HĐQT Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1952

 • Nơi sinh: Bắc Ninh

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: Số 4 ngõ 83 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: (84.4) 936 3380

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

 • Quá trình công tác:

 • Từ 12/1978 đến12/1991: Cán bộ Viện Dầu khí- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

 • Từ 5/1992 đến 2/2004: Phó ban Tổ chức Nhân sự Đào tạo- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

 • Từ 2/2004 đến nay: Trưởng Ban Đổi mới Doanh nghiệp- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 8.160.000 cổ phần đại diện sở hữu vốn Nhà nước (chiếm 12% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan: Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50 % trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

 1. Ông Đinh Hữu Kháng - Thành viên HĐQT- Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1949

 • Nơi sinh: Hà Tĩnh

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: Nhà số 10, ngõ 48, phố Dương Quảng hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: (84.4) 824 9132

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoan- Khai thác

 • Quá trình công tác:

 • Từ 1997 đến 2001: Phó phòng Thăm dò - Khai thác Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

 • Từ 2001 đến 2004: Phó Ban Thăm dò - Khai thác Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

 • Từ 2004 đến nay: Phó trưởng ban Tìm kiếm - Thăm dò Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 8.160.000 cổ phần, đại diện sở hữu vốn Nhà nước (chiếm 12% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan:

Vợ - Hà Thị Hạnh – số cổ phần sở hữu: 10.000 cổ phần (chiếm 0.01% Vốn điều lệ)

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ 50% trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

 1. Ông Nguyễn Hồng Nam Thành viên HĐQT Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1967

 • Nơi sinh: Thanh Hóa

 • Quốc tịch: Việt Nam.

 • Dân tộc: Kinh.

 • Địa chỉ thường trú: 106/9B Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 821 8567

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật

 • Quá trình công tác:

 • Từ 1994 đến 1998: Chuyên viên vụ Đầu tư nước ngòai-Bộ Kế hoạch đầu tư

 • Từ 1998 đến 1999: Giám đốc Công ty Pan Pacific-Tp.HCM

 • Từ 1999 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cp Chứng Khóan Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 1.000.000 cổ phần (chiếm 1.47% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

 • Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 1.000.000 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết

 1. Ông Đàm Hải Giang Thành viên HĐQT Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1972

 • Nơi sinh: Hưng Yên

 • Quốc tịch: Việt Nam.

 • Dân tộc: Kinh.

 • Địa chỉ thường trú: Phòng 904- số 18 Yên Ninh- Ba Đình- Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: (84.4) 824 9744

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

 • Quá trình công tác:

 • Từ 08/1994 đến nay: Công tác tại Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam.

 • Từ 09/1998 đến 10/1999: Học Master về Tài chính Ngân hàng tại Anh quốc

 • Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Đầu tư Dự án Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 4.400.000 cổ phần (chiếm 6.47% Vốn Điều lệ)

 • Những người có liên quan: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

 • Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 4.400.000 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết

 1. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên HĐQT Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 22/04/1959

 • Nơi sinh: Hậu Lộc – Thanh Hóa

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 72A Bình Giã, phường 8, Bà Rịa – Vũng Tàu

 • Điện thoại liên lạc: (84.4) 925 4284

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Kinh tế

 • Quá trình công tác:

 • Từ 1985 đến 2001: Chuyên viên chính, phòng Thương mại – Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsopetro.

 • Từ 2001 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Công ty Tài chính Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh – Công ty Tài chính Dầu khí

 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 4.781.596 cổ phần (chiếm 7,03% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan: không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: không.

 • Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 4.781.596 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

Ban Kiểm soát

  1. Ông Nguyễn Văn Tòng - Trưởng ban kiểm soát Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1958

 • Nơi sinh: Hà Tây

 • Quốc tịch: Việt Nam.

 • Dân tộc: Kinh.

 • Địa chỉ thường trú: 18 Bis/22 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hóa: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Kế Tóan

 • Quá trình công tác:

  • Từ 07/1980 đến 12/1990: Chuyên viên Cục Thuế- VP II Bộ Tài Chính tại Tp.HCM

  • Từ 12/1990 đến 11/1993: Chuyên viên Tài chính Kế tóan PETROVIETNAM II, sau là PVEP tại Tp.HCM

  • Từ 11/1993 đến 10/2001: Phụ trách phòng Tổng hợp; Trưởng phòng Tổng hợp kiêm phụ trách Tài chính Kế tóan, Trung tâm An tòan Môi trường Dầu khí, Tp.HCM

  • Từ 09/2004 đến 08/2006: Kế tóan trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế tóan, Trung tâm An tòan Môi trường Dầu khí, Tp.HCM

  • Từ 08/2006 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần PV Drilling

 • Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

 • Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không.

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết

  1. Ông Nguyễn Kim Long - Thành viên ban kiểm soát Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1976

 • Nơi sinh: Hà Nội

 • Quốc tịch: Việt Nam.

 • Dân tộc: Kinh.

 • Địa chỉ thường trú: B14 Cư Xá Thủy lợi 301, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 821 8567

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

 • Quá trình công tác:

  • Từ 2000 đến 2003: Sở Kế họach và Đầu tư Tp. HCM, chuyên viên

  • Từ 2003 đến nay: Công ty cổ phần Chứng khóan Sài Gòn, chuyên viên kiểm sóat nội bộ; Thành viên Ban kiểm sóat Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

 • Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không.

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết

  1. Phùng Nguyễn Hải Yến - Thành viên ban kiểm soát Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nữ

 • Năm sinh: 1973

 • Nơi sinh: Hà Nội

 • Quốc tịch: Việt Nam.

 • Dân tộc: Kinh.

 • Địa chỉ thường trú: P208 B3- Khu tập thể NHNT Nam Thành Công- Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: (84.4) 934 3137

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng

 • Quá trình công tác:

  • Từ 12/1994 đến 08/1996: Cán bộ phòng Kế tóan giao dịch- Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Từ 08/1996 đến 12/1999: Cán bộ Phòng Quản lý các đề án công nghệ-Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Từ 12/1999 đến 02/2001: Cán bộ Phòng Kế tóan Tài Chính- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Từ 02/2001 đến 06/2006: Kiểm soát viên Phòng Kế tóan tài chính- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Từ 07/2006 đến nay: Phó Phòng Kế toán tài chính- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

 • Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không.

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết

Ban Giám đốc

a. Ông Đỗ Văn Khạnh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (Xem lý lịch chi tiết phần Sơ yếu lý lich thành viên hội đồng quản trị)b. Ông Trần Văn Hoạt – Phó Tổng Giám đốc Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1960

 • Nơi sinh: Hà Tây

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: C3-14 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khoan dầu khí

 • Quá trình công tác:

 • Từ 6/1983 đến 6/1987: Kỹ sư khoan, Công ty Dầu khí I Thái Bình

 • Từ 7/1987 đến 12/1990: Kỹ sư trưởng- Đốc công XN Khoan Biển Vietsovpetro

 • Từ 01/1991 đến 08/2001: Chánh Kỹ sư giàn-XN Khoan Biển Vietsovpetro

 • Từ 10/2001 đến 12/2001: Giàn trưởng- XN Khoan biển Vietsovpetro

 • Từ 01/2002 đến 02/2006: Phó Giám đốc, Phó Bí thư Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Từ 03/2006 – nay: Phó Tổng Giám đốc, phó Bí thư Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần (chiếm 0.003% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan:

Vợ - Đông Thị Quỳnh Mai- Số cổ phần nắm giữ: 22.000 cổ phần

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50 % trong số 2.000 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

c. Ông Văn Đức Tờng - Phó Tổng giám đốc Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1954

 • Nơi sinh: Nghệ An

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: G1- L11 Ngô Đức Kế- phường 7- Tp. Vũng Tàu

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ ngành máy khoan dầu khí

 • Quá trình công tác:

 • Từ 09/1981 đến 04/1983: Cán bộ phòng Cơ điện Công ty Dầu khí I Thái Bình

 • Từ 04/1983 đến 09/1984: Cán bộ trường Đào tạo cán bộ cho Vietsovpetro tại Vũng Tàu

 • Từ 1984 đến 1988: Giàn phó phụ trách cơ khí – điện Giàn khoan Vietsovpetro Vũng Tàu

 • Từ 1988 đến 12/1990: Giàn phó Giàn khoan số 1 Xí nghiệp Khoan Vietsovpetro

 • Từ 1990 đến 1993: Phó phòng cơ điện Xí nghiệp Khoan Vietsovpetro

 • Từ 1993 đến 2000: Trưởng phòng Cơ điện XN Khoan Vietsovpetro

 • Từ 2000 đến 10/2002: Trưởng phòng Cơ khí- Năng lượng-Tự động hóa XN Liên doanh Vietsovpetro

 • Từ 10/2002 đến 02/2006: Phó Giám Đốc, UVBCH Đảng ủy Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Từ 03/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

 • Số cổ phần nắm giữ: 27.900 cổ phần (chiếm 0.04% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan: Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 27.900 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

d. Ông Lương Trọng Diệp Phó Tổng giám đốc Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1963

 • Nơi sinh: Thái Bình

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 142/15 Võ Duy Ninh, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hoá: 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Kế tóan / Quản trị kinh doanh / Đại học Ngọai thương

 • Quá trình công tác:

 • Từ 3/1986 đến 12/1988: Cán bộ Hải quan thành phố Hải Phòng

 • Từ 12/1988 đến 02/1995: Chuyên viên phòng Thị trường Công ty XNK Thái Bình

 • Từ 02/1995 đến 03/1997: Trưởng nhóm phòng Xuất Công ty Petechim

 • Từ 04/1997 đến 02/2002: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Petechim

 • Từ 02/2002 đến 02/2006: Trưởng phòng Thương mại Công ty PV Drilling

 • Từ 03/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty PV Drilling

 • Số cổ phần nắm giữ: 27.300 cổ phần, sở hữu cá nhân (chiếm 0.04% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan:

 • Vợ: Trần Thị Quý đang nắm giữ 300.000 cổ phần.(chiếm 0.44% Vốn điều lệ)

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ 50% trong số 27.300 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

e. Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty PV Drilling

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1967

 • Nơi sinh: Thái Bình

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 132/22 Nguyễn Tri Phương- Tp. Vũng Tàu

 • Điện thoại liên lạc: (84.8) 914 2012

 • Trình độ văn hoá: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

 • Quá trình công tác:

 • Từ 2/1989 đến 6/1992: Làm việc tại Nhà máy Cơ khí 2/9 Thái Bình

 • Từ 7/1992 đến 05/1997: Kỹ sư cơ khí Công ty PTSC

 • Từ 5/1997 đến 12/2001: Xưởng trưởng xưởng cơ khí PTSC Offshore

 • Từ 3/2002 đến 5/2005: Giám Đốc XN Khoan- Công ty PV Drilling

 • Từ 5/2005 đến 02/2006: Phó Giám đốc Công ty PV Drilling

 • Từ 03/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty PV Drilling

 • Số cổ phần nắm giữ: 17.500 cổ phần (chiếm 0.026% Vốn điều lệ)

 • Những người có liên quan:

Vợ- Nguyễn Bích Hằng-Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần

 • Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

 • Hành vi vi phạm pháp luật: Không

 • Cam kết nắm giữ 50% trong số 17.500 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương