BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khítải về 1.24 Mb.
trang14/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15PHỤ LỤC II


Stt

Hạng mục

ĐVT

Tổng vốn đầu tư

Thực hiện
2001-2005


Tổng 5 năm
2006-2010


Giai đoạn 2006-2010

Nguồn vốn 2006-2010

Ghi chú
2006

2007

2008

2009

2010

Trong đó
Vốn vay TD

Vốn tự
bổ sung


Vốn khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I

DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

Tr. USD

290.790

 

292.290

28.250

5.540

128.200

28.200

3.100

32.000

11.290

250.000

 
 

 

Tr. VNĐ

70,500

-

70,500

2,000

68,500

-

-

-

-

70,500

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Dự án nhóm A

Tr. USD

200.00

 

200.00

-

-

100.00

100.00

-

-

-

200.00

 
1

Giàn khoan biển

Tr. USD

200.00

 

200.00

 

 

100.00

100.00

 

 

 

200.00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

Dự án nhóm B

Tr. USD

75.000

-

75.000

25.000

-

25.000

25.000

-

25.000

-

50.000

 
 

 

Tr. VNĐ

68,500

-

68,500

-

68,500

-

-

-

-

68,500

-

 
1

Mua & kinh doanh Giàn khoan đất liền

Tr.USD

75.000

 

75.000

25.000

 

25.000

25.000

 

25.000

 

50.000

 
2

Nhà văn phòng Công ty PV Drilling tại TP. HCM

Tr. VNĐ

68,500

 

68,500

 

68,500

 

 

 

 

68,500

 

 
3

Dự án nhóm C

Tr. USD

15.790

0.000

17.290

3.250

5.540

3.200

3.200

3.100

7.000

11.290

0.000

 
 

 

Tr. VNĐ

2,000

0

2,000

2,000

0

0

0

0

0

2,000

0

 
1

Mua thiết bị ứng cứu sự cố tràn dầu

Tr. USD

2.500

-

2.500

0.300

0.500

0.500

0.5

0.7

0.000

2.500

 

 
2

Thiết bị làm sạch bề mặt tràn dầu

Tr. USD

0.300

-

0.300

0.300

 

 

 

 

0.000

0.300

 

 
3

Thiết bị Slickline

Tr.USD

0.500

 

1.500

1.500

 

 

 

 

1.500

0.000

 

 
4

XD nhà xưởng cơ khí

Tr. VNĐ

2000

 

2000

2000

 

 

 

 

 

2000

 

 
5

Bộ thiết bị kiểm định và sửa chữa cần khoan, thiết bị khoan

Tr.USD

0.800

 

0.800

 

0.800

 

 

 

 

0.800

 

 
6

Mua mới bộ thiết bị cứu kẹt sự cố giếng khoan

Tr. USD

1.000

 

1.000

 

1.000

 

 

 

0.000

1.000

 

 
7

Mua mới bộ thiết bị kéo thả ống chống

Tr. USD

3.000

 

3.000

 

1.500

 

1.500

 

0.000

3.000

 

 
8

Mua thiết bị khoan [2007]

Tr. USD

1.000

 

1.000

 

 

1.000

 

 

0.000

1.000

 

 
9

Mua Thiết bị khoan [2009]

Tr. USD

1.000

 

1.000

 

 

 

 

1.000

0.000

1.000

 

 
10

Đầu tư thiết bị thử vỉa

Tr. USD

1.000

 

1.000

 

1.000

 

 

 

1.000

0.000

 

 
11

Đầu tư thiết bị đo Karota khai thác

Tr. USD

1.500

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

0.000

 

 
12

Đầu tư thiết bị đo Karota giếng khoan

Tr. USD

2.000

 

2.000

 

 

 

1.000

1.000

2.000

0.000

 

 
13

Hệ thống máy rửa ống, cần khoan dầu khí

Tr. USD

0.27

 

0.27

 

0.27

 

 

 

 

0.27

 

 


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương