BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí


Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tớitải về 1.24 Mb.
trang11/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

16.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới

    1. Các chỉ tiêu hoạt động trong 3 năm tới

Bảng 20: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 – 2009


Chỉ tiêu

Năm 2006 (10 tháng)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Tỷ đồng

Tỷ đồng

% Tăng giảm so với năm 2006

Tỷ đồng

% Tăng giảm so với năm 2007

Tỷ đồng

% Tăng giảm so với năm 2008

Doanh thu thuần

797

1.742

119%

2.117

22%

2.326,49

10%

Lợi nhuận sau thuế

57,6

438,03

660%

569,62

30%

497,91

-13%

Lợi nhuận sau

thuế/Doanh thu thuần7,23%

25,15%

 

26,91%

 

21,40%

 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều Lệ

8,47%

64,42%

 

83,77%

 

73,22%

 

Cổ tức (%)

7%

40%

 

40%
40%

 


Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nêu trên được đưa ra trên cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh và dự án sắp tới của Công ty. Năm 2006, các chỉ tiêu tính cho 10 tháng cuối năm 2006 theo thời gian hoạt động của Công ty cổ phần. Năm 2007, doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến do đưa vào vận hành giàn khoan tự nâng (Jackup) cho Hoan VU JOC (từ cuối QI/2007) và giàn khoan đất liền (Landrig) cho PIDC tại Algeri (từ QIII/2007). Năm 2008 và 2009 doanh thu tăng so với 2007 do 2 giàn khoan nói trên hoạt động với công suất cao (cả năm). Thêm vào đó, doanh thu từ dịch vụ khác cũng có mức tăng trưởng đều.

Năm 2009 lợi nhuận sau thuế giảm do Công ty phải đóng 50% mức thuế TNDN trong khi năm 2007 và 2008 được miễn 100% thuế TNDN. Tuy nhiên, nếu Công ty niêm yết trước 1/1/2007 thì có thể được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 02 năm tiếp theo năm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (khi đó năm 2009, PV Drilling sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp).


    1. Chiến lược sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở tình hình của đơn vị, chiến lược phát triển chung của ngành dầu khí, Công ty xác định mục tiêu phát triển, nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch 5 năm tới của công ty như sau:

- Ưu tiên đầu tư phát triển các dịch vụ chuyên ngành là thế mạnh của công ty như dịch vụ khoan, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.

- Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty để làm chủ công nghệ mới, từng bước đưa người Việt Nam thay thế các chức danh phải thuê người nước ngoài.


  • Nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì khách hàng truyền thống, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, tiếp thị phát hiện khách hàng tiềm năng.

  • Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong ngành, các đơn vị kinh tế trong nước cũng như các đối tác nước ngoài để từng bước đẩy mạnh phạm vi dịch vụ với chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất.

  • Mở rộng phát triển dịch vụ ra nước ngoài.
    1. Các dự án đầu tư
Trong giai đoạn 2007-2010, Công ty dự kiến đầu tư thêm 01 giàn khoan tự nâng, 2-3 giàn khoan đất liền, 01 giàn sửa giếng và một số dự án đầu tư, xây dựng cơ bản phục vụ phát triển sản xuất khác như liệt kê tại Phụ lục II đính kèm.

17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức


Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Đồng thời dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, năng lực của PV Drilling và mức tăng trưởng dự tính sắp tới của ngành và của nền kinh tế, SSI nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV Drilling có tính khả thi nếu không có những biến động lớn hay rủi ro bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp. Công ty đưa ra mức cổ tức bình quân trong 3 năm tới là 40%/năm, đây là mức cổ tức mà Công ty có khả năng chi trả.

Chúng tôi lưu ý rằng nhận xét trên chỉ có tính chất tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương