BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khítải về 1.24 Mb.
trang10/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

15.Tài sản


Bảng 18: Một số tài sản chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2005

Đơn vị: triệu đồng

Tài sản

Nguyên giá

Hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

Tài sản cố định hữu hình

95.315

61.422

33.893

Nhà cửa, vật kiến trúc

1.824

1.322

502

Máy móc thiết bị

76.541

49.567

26.974

Phương tiện vận tải truyền dẫn

10.126

5.624

4.502

Thiết bị dụng cụ quản lý

6.824

4.909

1.915

Tài sản cố định thuê tài chính

-

-

-

Nhà cửa, vật kiến trúc

-

-

-

Máy móc thiết bị

-

-

-

Phương tiện vận tải truyền dẫn

-

-

-

Tài sản cố định vô hình

-

-

-

Quyền sử dụng đất

-

-

-

Phần mềm máy vi tính

-

-

-

Tài sản cố định vô hình khác

-

-

-

Tổng cộng

95.315

61.422

33.893

Bảng 19: Một số hợp đồng thuê đất và nhà xưởng


Stt

Tên đơn vị

Đơn vị cho thuê

Địa chỉ thuê

D/tích (m2)

Thời hạn thuê

Tổng số năm thuê

I

Trụ sở 

1

Văn phòng Công ty
tại Tp. HCM

Công ty dệt may Gia Định

Lầu 2&3, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, QI, Tp. HCM

1.260

Từ 01/01/2002 đến 01/03/2007

5 năm

2

Khu văn phòng, nhà thay ca Công ty tại Tp. Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đường Bình Giã, đoạn cuối QL 51, P.10, Tp. Vũng Tàu

11.371

Đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng

50 năm

II

Chi nhánh 

1

Xí nghiệp Khoan Dầu khí 

1.1

Văn phòng XN tại Tp.Vũng Tàu

PetroTower Ltd

Phòng 500 và 510, số 8 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu

536

Từ 08/04/2002 đến 07/01/2007

05 năm

1.2

Văn phòng XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

80

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

1.3

Kho của XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

480

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

1.4

Bãi trống của XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

4.640

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

2

Xí nghiệp DV Giếng khoan Dầu khí

 

 

 

Từ 01/01/2002 đến 31/12/2006

04 năm

2.1

Văn phòng XN tại Tp. HCM

Petrosetco

KS Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

286

Từ 01/08/2005 đến 31/12/2006

18 tháng

52

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

2.2

Văn phòng XN tại Tp. Vũng Tàu

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

130

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

2.3

Kho của XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

450

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

2.4

Bãi trống của XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

1.000

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008

07 năm

3

Xí nghiệp Dịch vụ ƯCSC Tràn dầu

3.1

Văn phòng Xí nghiệp tại Tp.Vũng Tàu

PetroTower Ltd

Phòng 610, số 8 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu

204

Từ 08/07/2002 đến 07/07/2006

04 năm

3.2

Kho của XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

660

Từ 01/01/2002 đến 31/08/2008 

07 năm

4

Xí nghiệp Địa VL GK&TV 

4.1

Văn phòng XN tại Tp. HCM

Công ty TNHH Luks land (Vietnam)

Phòng 1307, lầu 13, Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, QI, Tp. HCM

187

Từ 01/04/2005 đến 31/12/2006

21 tháng

4.2

Văn phòng XN tại Tp. Vũng Tàu

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Phòng A 204, Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. VT

183

Từ 01/06/2006 đến 31/08/2008

02 năm

4.3

Kho của XN tại Tp. Vũng Tàu (Cảng PTSC)

XN Cảng Dịch vụ Dầu khí

Cảng PTSC, 65A đường 30/4, Tp. Vũng Tàu

464

01/06/2006

02 năm

5

Xí nghiệp Thương mại & DVKTCN 

5.1

Văn phòng XN tại Tp. HCM

Công ty TNHH Trung Thuỷ

Lầu 7, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Q1, Tp. HCM

237

Từ 15/03/2006 đến 15/03/2009

03 năm

5.2

Văn phòng XN tại Hà Nội

Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên xây lắp hoá chất

Tầng 6, số 5 Láng Hạ, Hà Nội

77

Từ 01/04/2006 đến 01/04/2007

01 năm

5.3

Văn phòng XN tại Tp.Vũng Tàu

PetroTower Ltd

Phòng 402, số 8 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu

25

Từ 20/04/2006 đến 19/04/2007

01 năm

5.4

Căn cứ của XN tại Vũng Tàu

Công ty đầu tư & Khai thác hạ tầng Khu CN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

Khu CN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu

10.000

Đang triển khai thuê tư vấn lập Báo cáo đầu tư

10 năm

III

Văn phòng Đại diện 

1

Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội

 

Phòng 102, số 10 Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, Hà Nội

16

Từ 16/05/2003 đến TCT yêu cầu

-


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương