Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tínhtải về 173.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích173.75 Kb.
#14523
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG BÁO

Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính


Năm học 2011 - 2012
1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà nội.

2. Mục tiêu đào tạo: Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở, nền tảng trong KHMT. Nội dung chương trình cho phép sinh viên có nhiều lựa chọn chuyên sâu (ngành nghề) khác nhau tùy theo năng lực và sở thích, cụ thể với các đặc điểm : Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tri thức, một số môn học thuộc về: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tương tác người máy; tin sinh học; lập trình trò chơi, học máy,...

Chú trọng đào tạo về các kỹ thuật và môi trường lập trình hiện đại. Kết hợp với một số môn học chuyên sâu về một số vấn đề như: phân tích thiết kế hệ thống, quản trị phần mềm, an toàn và bảo mật dữ liệu, mạng không dây; hệ thống thương mại điện tử; xử lý song song,... Với mảng kiến thức này sinh viên được trang bị mạnh về phát triển phần mềm cho một số công việc cụ thể hiện đòi hỏi nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.I. Về kiến thức : Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Khoa học máy tính (KHMT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Cụ thể:

I.1. Kiến thức chung và cơ bản: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học và Vật lý là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo.

I.2. Kiến thức cơ sở ngành:

 • Những kiến thức cơ bản, nền tảng về KHMT, bao gồm cơ sở toán trong KHMT, phương pháp và ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết thông tin, đồ họa máy tính, trí tuệ nhân tạo.

 • Những kiến thức tổng quan khác trong Công nghệ thông tin bao gồm cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính và hệ điều hành, mạng máy tính, và phát triển phần mềm.

I.3 Kiến thức chuyên ngành:

 • Kiến thức chuyên sâu theo định hướng “Các hệ thống thông minh” bao gồm các chuyên đề về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, tin sinh, xử lý tiếng nói, robotics.

 • Kiến thức chuyên sâu theo định hướng “Đa phương tiện”, bao gồm các chuyên đề về xử lý ảnh, tương tác người máy tính, lập trình di động, lập trình trò chơi, dữ liệu đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện.

II. Về kỹ năng

II.1. Kỹ năng cứng: (kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tính huống, kỹ năng giải quyết vấn đề)

 • Tư duy phát triển từ lý thuyết đến xây dựng hệ thống thực tiễn .

 • Tư duy một cách hệ thống: đặt vấn đề; giải quyết vấn đề.

 • Phát triển các hệ thống phần mềm thông qua việc áp dụng qui trình và vòng đời phát triển phần mềm; thiết kế và phân tích hướng đối tượng với các ngôn ngữ và môi trường lập trình hiện đại.

 • Phát triển các dự án công nghệ thông tin lớn có yếu tố nước ngoài tại các công ty, tổ chức có uy tín.

 • Phân tích bài toán, xây dựng hệ thống phần mềm trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh.

 • Giải quyết các bài toán đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về thuật toán.

 • Khả năng ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn.

 • Phát triển các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 • Tạo dựng đặc trưng cá nhân: Tư duy biện luận một cách hệ thống; Khả năng làm việc nghiêm túc, đam mê nghề nghiệp; Phát triển suy nghĩ sáng tạo, phê phán; Tạo dựng khả năng ham học hỏi ; Khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau trong và ngoài nước; Khả năng làm việc độc lập, tự quản lý bản thân.

II.2. Kỹ năng mềm

 • Làm việc theo nhóm: hình thành nhóm làm việc hiệu quả; vận hành nhóm; phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; kỹ năng làm việc trong các nhóm khác nhau.

 • Giao tiếp: chiến lược giao tiếp; cấu trúc giao tiếp (cách lập luận, sắp xếp ý tưởng..); kỹ năng giao tiếp bằng văn bản; kỹ năng giao tiếp bằng công nghệ thông tin - truyền thông; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.

 • Ngoại ngữ: có kỹ năng nghe/nói/đọc/viết tiếng Anh, tương đương chuẩn IELTS 6.0.

III. Về thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao,

 • Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực,

 • Luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

 • Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

 • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học suốt đời.

IV. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Lập trình viên

 • Trưởng nhóm phát triển phần mềm

 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển về Công nghệ thông tin

 • Chuyên viên phát triển ứng dụng web/trò chơi/di động/các hệ thống nhúng

 • Trưởng nhóm phát triển

 • Quản lý dự án

 • Giảng viên Công nghệ thông tin

V. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

 • Có khả năng học tập lên các bậc học cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ)

 • Có khả năng tự đào tạo, tự tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức

 • Có khả năng học tập các công nghệ và kỹ thuật mới để áp dụng vào công việc

3. Nội dung chương trình đào tạo

TT

Mã số

Tên môn học

Giảng viên môn học

Tên giáo trình, tài liệu học tậpKhối kiến thức chung

Theo quy định chung của Đại học quốc gia Hà nội


Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn

Theo quy định chung của Đại học quốc gia Hà nội


Khối kiến thức cơ bản

MAT1093

Đại số

 • Bộ môn Các phương pháp toán trong công nghệ, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 • Viện Toán học

Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp - tập một: Đại số và Hình học giải tích, NXB Giáo dục, Hà Nội 2003.

2. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán cao cấp. Tập I: Đại số và Hình học giải tích. NXB. Giáo dục, Hà Nội. 1997.

3. Lê Tuấn Hoa. Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2006.

Học liệu tham khảo:

1. Ngô Việt Trung. Giáo trình Đại số tuyến tính. NXB. ĐHQG HN. 2001.

2. Nguyễn Hữu Việt Hưng. Đại số tuyến tính. NXB. ĐHQG HN. 2001.

3. Trần Trọng Huệ. Đại số và hình học giải tích. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2000.

4. G. Lefort. Bài tập Giải tích và Đại số, Tập I, II. (dịch từ tiếng Pháp). NXB. Bộ ĐHTHCN. 1982.

5. S. Lang. Linear Algebra. Addison-Wesley Publ. Comp., 1968.
MAT1094

Giải tích 1

 • Bộ môn Các phương pháp toán trong công nghệ, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 • Viện Toán học

Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Thừa Hợp. Giải tích, tập I, II. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2004.

2. Nguyễn Thủy Thanh, Đỗ Đức Giáo. Hướng dẫn giải bài tập Giải tích toán học. Tập I, II. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 1999.

3. Trần Đức Long, Hoàng Quốc Toàn, Nguyễn Đình Sang. Giải tích, tập I, II. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2000.

Học liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đình Trí, … Toán học cao cấp. Tập II. NXB. Giáo dục, Hà Nội. 1998.

2. Nguyễn Xuân Liêm. Giải tích. Tập I, II. NXB Giáo dục, Hà Nội. 1998.

3. Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thủy Thanh. Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến. NXB. ĐH Quốc gia, Hà Nội. 2000.

4. Phạn Ngọc Thao, Lê Mậu Hải, … Toán Đại cương (phần Giải tích, tập I, II). NXB. ĐH Quốc gia, Hà Nôi, 1998.

5. Nguyễn Duy Tiến. Bài giảng Giải tích. Tập I. NXB. ĐH Quốc gia, Hà Nội, 2001.

[6. Y. Y. Llasko, A. C. Boiatruc, … Giải tích toán học (các ví dụ và các bài toán). Tập I, II. Dịch từ bản tiếng Nga. NXB. Đại học và THCN, Hà Nội. 1978.

7. G. M. Fichtenholz. Kurs differencialnogo i Integralnogo Ictriclenia. Tom. I, II, III. Gac. Izd. fiziko-mat. Liter. Moskva. 1960.
MAT1095

Giải tích 2

 • Bộ môn Các phương pháp toán trong công nghệ, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 • Viện Toán học

Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Thừa Hợp. Giải tích, tập I, III. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2004.

2. Nguyễn Thủy Thanh, Đỗ Đức Giáo. Hướng dẫn giải bài tập Giải tích toán học. Tập II. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 1999.

3. Hoàng Hữu Đường. … Phương trình vi phân. Tập I. NXB. Đại học và THCN, Hà Nội. 1970.


4. Nguyễn Đình Trí, … Toán học cao cấp. Tập III. NXB. Giáo dục, Hà Nội. 1998.

Học liệu tham khảo:

1. Trần Đức Long, Hoàng Quốc Toàn, Nguyễn Đình Sang. Giải tích, tập I, II. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2000.

2. Nguyễn Xuân Liêm. Giải tích. Tập I, II. NXB Giáo dục, Hà Nội. 1998.

3. Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thủy Thanh. Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến. NXB. ĐH Quốc gia, Hà Nội. 2001.

4. Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thủy Thanh. Lí thuyết về chuỗi và phương trình vi phân. NXB. ĐH Quốc gia, Hà Nội. 2001.

5. Phạm Ngọc Thao, Lê Mậu Hải, … Toán Đại cương (phần Giải tích, tập I, II). NXB. ĐH Quốc gia, Hà Nôi, 1998.

6. Y. Y. Llasko, A. C. Boiatruc, … Giải tích toán học (các ví dụ và các bài toán). Tập II, III. Dịch từ bản tiếng Nga. NXB. Đại học và THCN, Hà Nội. 1978.

7. G. M. Fichtenholz. Kurs differencialnogo i Integralnogo Ictriclenia. Tom. I, II, III. Gac. Izd. fiziko-mat. Liter. Moskva. 1960.
PHY1100

Cơ – Nhiệt

- Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nanô, Trường Đại học Công nghệ

- Khoa Vật lý, ĐHKHTN


Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích, Vật lý học Tập 1, NXB ĐHQGHN, 2005.

2. Lương Duyên Bình (Chủ biên), Vật lý đại cương Tập 1 Cơ –Nhiệt, NXB Giáo dục, 2007.

Học liệu tham khảo:

1. D.Haliday, R. Resnick and J.Walker, Cơ sở vật lý Tập1,2,3; Ngô Quốc Quýnh, Đào Kim Ngọc, Phan Văn Thích, Nguyễn Viết Kính dịch NXB Giáo dục, 2001.

2. Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn văn Thỏa, Cơ học, NXB ĐH-THCN, 1995.

3. Đàm Trung Đồn và Nguyễn Viết Kính, Vật lý phân tử và Nhiệt học, NXB ĐHQGHN, 1995.

4. Nguyễn Văn Ẩn, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phạm Viết Trinh, Bài tập vật lý đại

cương Tập 1, NXB Giáo dục, 1993.

5. Lim Yung-Kuo, Problems and Solutions on Mechanics, World Scientific

Publising Co.Pte.Ltd.Singapore,2002.
PHY1082

Điện và Quang

- Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nanô, Trường Đại học Công nghệ

- Khoa Vật lý, ĐHKHTN


Học liệu bắt buộc:

1. Lương Duyên Bình, Dư Chí Công, Nguyễn Hữu Hồ, Vật lý đại cương, Tập 2 Điện -Dao độn-g Sóng , NXB Giáo dục, 2007.

D.Haliday, R. Resnick and J.Walker, Cơ sở vật lý Tập 3,4.bản dịch NXB Giáo dục,2001

3. Lương Duyên Bình (Chủ biên) Bài tập vật lý đại cương, Tập 2 Điện- Dao động -Sóng , NXB Giáo dục, 2003.

Học liệu tham khảo:

1.Nguyễn văn Tới, Điện từ học, NXB Khoa học kỹ thuật ,1991

2. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế khôi, Vũ Ngọc Hồng,Điện đại cương, NXB Giáo dục,1997.

3. C.Douglas, Giancoli, Physics, Pearson Prentice Hall, 2005.

4. Richard Wolfson and Jay M. Pasachoff, Physics with Modern Physics for Scientists and Engineers, Harper Collin College Publishers- New York,1995.
INT1050

Toán học rời rạc1. TS. Lê Phê Đô

2. TS. Phạm Hồng TháiHọc liệu bắt buộc:

1. Kenneth H. Rosen: Diserete Mathematics and its Applications Mc. Graw - Hill, 1994. Bản dịch: Toán học rời rạc ứng dụng trong Tin học (của Phạm Văn Thiều - Đặng Hữu Thỉnh), Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Hội, 2000.

2. Đỗ Đức Giáo: Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc. Nxb Giáo dục, 2006.

Học liệu tham khảo:

3. Đỗ Đức Giáo: Toán rời rạc ứng dụng trong tin học. Nxb Giáo dục, 2008

4. Đặng Huy Ruận: Đồ thì và ứng dụng. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

5. Nguyễn Hữu Anh: Toán rời rạc. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1999.

6. Phan Đình Diệu: Lý thuyết Ôtômat và thuật toán. Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1977.

7. Nguyễn Văn Ba: Ngôn ngữ hình thức. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2002.

8. Đặng Huy Ruận: Bảy phương pháp giải các bài toán lôgic. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2002.

9. Đỗ Đức Giáo: Cơ sở toán trong lập trình. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1998.

10. Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Tô Thành: Toán rời rạc. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997.

11. Đỗ Đức Giáo, Đặng Huy Ruận: Văn phạm và ngôn ngữ hình thức. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1991.
MAT1101

Xác suất thống kê

1. TS. Lê Phê Đô

2. ThS. Nguyễn Cảnh Hoàng


Học liệu bắt buộc:

1. Trần Mạnh Tuấn: Xác suất & Thống kê. Lý thuyết và thực hành tính toán. Bộ sách Toán cao cấp - Viện Toán học. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. Có tại Viện Toán học và tại bộ môn.

2. Trần Mạnh Tuấn, Đào Quang Tuyến, Hồ Đăng Phúc: Xác suất và Thống kê, Giáo trình điện tử, phiên bản 2.5, Viện Toán học, 2004. Có trên trang web Viện Toán học.

Học liệu tham khảo:

1. Đặng Hùng Thắng: Mở đầu về lý thuyết xác suất và ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. Có tại thư viện ĐHQG.

2. Đào Hữu Hồ: Xác suất Thống kê, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2000. Có tại thư viện ĐHQG.

3. Leon Garcia A. Probability and Random Processes for Electrical Engineering (Second Edition), Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1994. Có tại bộ môn.

4. Viniotis Y Probability and Random Processes for Electrical Engineers, WCB/McGraw-Hill, New York, (1997). Có tại bộ môn.
MAT1099

Phương pháp tính

1. ThS. Nguyễn Cảnh Hoàng

2. TS. Lê Phê Đô1. Phan Văn Hạp, Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Công Thúy , Hoàng Đức Nguyên: Cơ sở phương pháp tính, Nhà xuất bản ĐH&THCN, 1970.

2. Phan Văn Hạp, Lê Đình Thịnh: Phương pháp tính và các thuật toán, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.

3. Phạm Kỳ Anh: Giải tích số, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia 1998.

4. Nguyễn Ngọc Thắng: Quy hoạch tuyến tính, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia 2000.
MAT1100

Tối ưu hóa

1. ThS. Nguyễn Cảnh Hoàng

2. TS. Lê Phê Đô


1. Phan Văn Hạp, Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Công Thúy , Hoàng Đức Nguyên: Cơ sở phương pháp tính, Nhà xuất bản ĐH&THCN, 1970.

2. Phan Văn Hạp, Lê Đình Thịnh: Phương pháp tính và các thuật toán, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.

3. Phạm Kỳ Anh: Giải tích số, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia 1998.

4. Nguyễn Ngọc Thắng: Quy hoạch tuyến tính, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia 2000.
ELT2025

Xử lý tín hiệu số

TS. Lê Vũ Hà

J. Proakis & D. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, Prentice Hall, 3rd Edition, 1996.Khối kiến thức cơ sở


INT2202

Lập trình nâng cao

Advanced Programming

PGS.TS. Bùi Thế Duy

Walter Savitch,  Problem Solving with C++, Pearson Addison Wesley, 6th Edition, 2006INT2204

Lập trình hướng đối tượng

Object-Oriented Programming

TS. Trần Thị Minh Châu

CN. Nguyễn Duy KhươngM. Deitel -  Deitel & Associates, Inc., P. J. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 6th Edition, 2007ELT2205

Kiến trúc máy tính

Computer Architecture

PGS.TS.Nguyễn Đình Việt

CN. Nguyễn Hoài NamDouglas E. Comer, Essential of Computer Architecture, Prentice Hall, 2005INT2003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures and Algorithms

TS. Lê Sỹ Vinh

TS. Phạm Bảo Sơn

ThS. Đặng Cao Cường


Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia, Data structures and Algorithms in C++, (2nd edition), 2011INT2206

Nguyên lý hệ điều hành

Principles of operating

PGS.TS. Hà Quang Thụy

William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 6th Edition, 2009INT2209

Mạng máy tính

Computer Network

TS. Nguyễn Hoài Sơn

J . Kurose, and K. Ross, Computer networking: A Top-down Approach Fearing the Internet, Addison-Wesley, 5rd edition, 2010INT2208

Công nghệ phần mềm

Software Engineering

TS. Phạm Ngọc Hùng

Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley, 9th Edition, 2011INT2207

Cơ sở dữ liệu

Database

TS. Nguyễn Hà Nam

ThS.Phạm Cẩm NgọcNguyễn Tuệ, Giáo trình Nhập môn Hệ Cơ Sở Dữ liệu, Nxb Giáo dục, 2007INT2029

Trí tuệ nhân tạo

Artificial Intelligence

TS. Phạm Bảo Sơn

S. Russel and P. Norvig, Artificial Intelligence: A modern approach, Prentice Hall, 2008.INT2030

Đồ họa máy tính

Computer Graphics

PGS.TS. Bùi Thế Duy

Donald Hearn and M.Pauline Baker, Computer Graphics, C Version”, 2009INT2044

Lý thuyết thông tin

Information Theory

TS. Đặng Văn Hưng

TS. Nguyễn Phương TháiMiguel A. Lerma, Notes on Discrete

Mathematics, Northwestern University, 2005INT2031

Chuyên đề Công nghệ

Technology Workshop
Jeffrey Richter, Applied Microsoft .NET Framework Programming (Pro-Developer), Microsoft Press, 2002.
INT3011

Các vấn đề hiện đại trong KHMT

Advanced topics in CS

TS.Nguyễn Phương Thái

TS. Phạm Bảo SơnTS. Lê Thanh Hà


INT3044

Thực tập chuyên ngành

Industrial Training

Khối kiến thức chuyên ngành


Tự chọn 1


Định hướng“các hệ thống thông minh”


INT3058

Học máy

Machine Learning

PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn

Tom Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, 1997INT3059

Hệ hỗ trợ quyết định


INT3061

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Natural Language Processing

TS. Lê Anh Cường

Jurafsky, D. and Martin, J.H., Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, Prentice Hall, 2009INT3066

Xử lý tiếng nói

Speech Processing

TS. Vũ Tất Thắng

Lawrence R. Rabiner, Ronald W. Schafer, Theory and Applications of Digital Speech Processing, Prentice Hall, 2010INT3064

Robotics


INT3063

Tin sinh học

Bioinformatics

TS. Lê Sĩ Vinh

Jean-Michel Claverie, Cedric Notredame, Bioinformatics for Dummies,
Wiley Publishing, Inc, 2007Định hướng “tương tác người máy”


INT3052

Xử lý ảnh

Image Processing

TS. Lê Thanh Hà

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, 2001INT3065

Lập trình trò chơi


INT3082

Thị giác máy

Computer Vision

PGS.TS. Bùi Thế Duy

Forsyth, Ponce, Computer Vision A Modern Approach, Prentice Hall, 2003INT3083

Thiết kế giao diện người dùng


INT3055

Thị giác máy

Computer Vision

PGS.TS. Bùi Thế Duy

Forsyth, Ponce, Computer Vision A Modern Approach, Prentice Hall, 2003INT3056

Truyền thông đa phương tiện

Multimedia Communication

TS. Lê Thanh Hà

K R Rao, Zoran S Bojkovic, Z S Bojkovic, Dragorad A Milovanovic, Multimedia Comunication Systems, Prentice Hall, 2002Các môn học lựa chọn khác


INT3045

Chương trình dịch

Compiler

TS. Nguyễn Phương Thái

Alfred V.Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Complilers: Principles, Techniques, and Tools, Prentice Hall, 2007INT3047

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Object-Oriented Analysis and design

TS. Trương Ninh Thuận

Grady Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Aplications, Addison-Wesley, 1993INT3051

Quản lý dự án phần mềm

Software Project Management

TS. Trương Anh Hoàng

Bob Hughes and Mike Cotterell, Software Project Management, McGraw-Hill,1995INT3085

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm


INT3086

Phát triển phần mềm dựa trên thành phần


INT3087

Kiến trúc phần mềm

Software Architecture

TS. Trương Anh Hoàng

Bernard I. Witt, F. Terry Baker, Everett W.Merritt, Software Architecture and Design, Van Nostrand Reinhold, 1994INT3088

Phương pháp hình thức


INT3089

Lập trình hàm


INT3046

Lập trình nhúng và thời gian thực

Real-time and Embedded Programming

TS. Phạm Hồng Thái

Sriram Vlyer, Pankaj Gupta, Embedded Realtime Systems Programming, Tata McGraw-Hill, 2004INT3090

Mạng ngang hàng


INT3062

Mạng không dây

INT3091

Lập trình mạng

Network Programming

TS. Trần Trúc Mai

O’Reilly, Java Network Programming, O’Reilly Media, 3th Edition, 2004INT3092

Phát triển ứng dụng Web

Web Application Development

TS. Võ Đình Hiếu

Keith Pope, Zend Framework 1.8 Web Application Development, PACKT, 2009INT3093

An toàn và an ninh mạng

Network Security

TS. Nguyến Hoài Sơn

William Stallings, Network Security Essentials, Applications and Standards, Prentice Hall, 2009INT3094

Đánh giá hiệu năng mạng

INT3095

Phân tích và thiết kế mạng máy tính

1. TS. Nguyễn Đại Thọ

2. ThS. Nguyễn Nam Hải

3. TS. Nguyễn Hoài Sơn


  1. W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff, UNIX Network Programming Volume 1, Third Edition: The Sockets Networking API, Addison Wesley, 2003

  2. D. Comer and S. Stevens, Inter-networking with TCP/IP Vol III: Client-Server Programming and Applications, 3rd edition, Prentice Hall, 1999

  3. E. Harold, Java Network Programming, 3rd Edition, O'Reilly, 2004
INT3096

Quản trị mạng

1. ThS. Đoàn Minh Phương

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tam


1. Bates, Regis J. "Bud" (2004). Network Management SNMP. McGraw Gill

1. Cisco (2006). Network Management Basics.

2. Cisco (2006). Internet Working Handbook.
INT3097

Mạng cảm biến
INT3098

Kiến trúc hướng dịch vụ

Service Oriented Architecture

TS. Võ Đình Hiếu

Thomas Erl, Service-Oriented Architecture, Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005INT3099

Khoa học dịch vụ

INT3100

Lập trình hệ thống

INT3101

Khai phá dữ liệu

Data Mining

TS. Nguyễn Trí Thành

Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann, 2nd Edition, 2006INT3103

Web ngữ nghĩa

INT3103

Cơ sở dữ liệu phân tán

Distributed Database

TS. Lê Hải Châu

M. Tamer Ozsu & Patrick Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall 2nd Edition,1999INT3084

Các hệ thống thương mại điện tử

INT4055

Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đươngКаталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 173.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương