Biểu 01-ctv (tờ 1)tải về 0.61 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4Biểu 01-CTV (tờ 1)
Người báo cáo..........................................

Ngày gửi: 03 hàng tháng sau tháng báo cáo
Nơi nhận: Ban Dân số xã

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011)

THÁNG....... NĂM.........

Địa bàn.......................... Khu phố, Ấp............................. Xã, phường.............................1. Danh sách trẻ sinh ra

Hộ số

Họ và tên con

Giới tính

Ngày sinh

Dân tộc

Họ và tên mẹ

Nơi đẻ

Người đỡ đẻ

Là con

thứ... của mẹ
…/…/20..2. Danh sách người chết

Hộ số

Họ và tên người chết

Quan hệ với chủ hộ

Giới tính

Ngày sinh

Ngày chết

Ghi chú


3. Danh sách người chuyển đến hộ (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập phiếu hộ gia đình mới)

Hộ số

Họ và tên người đến

Giới tính

Ngày sinh

Dân tộc

Trình độ văn hóa

Tình trạng hôn nhân

Tình trạng tàn tật

Ngày đến

Nơi đi

4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo phiếu hộ gia đình)

Hộ số

Họ và tên người đi

Quan hệ với chủ hộ

Giới tính

Ngày sinh

Ngày đi

Nơi đến

Ghi chú

Biểu 01-CTV (tờ 2)

5. Danh sách trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh

Hộ số

Họ và tên con

Giới tính

Ngày sinh

Ngày SLSS

Kết quả SLSS

Ghi chú


…/…/20..6. Danh sách bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh

Hộ số

Họ và tên bà mẹ

Năm sinh

Mang thai lần thứ

Tháng năm mang thai

Ngày SLTS1

Kết quả

Ngày SLTS2

Kết quả
7. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản

Hộ số

Họ và tên phụ nữ

Năm sinh

Sự kiện thai sản

Tháng tuổi thai

Cộng số người có sự kiện thai sản
Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:…….
Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng :………..
Số phá thai/sảy thai trong tháng :………..

8. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT 9.Danh sách tư vấn, khám SK tiền hôn nhân

Hộ số

Họ và tên người vợ
(từ 15-49 tuổi)

Năm sinh

Sử dụng BPTT
Hộ số

Họ tên người được tư vấn, khám SKTHN

Năm sinh

Ngày khám

: wp-content -> uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> Hãy là người đầu tiên biết
uploads -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
uploads -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
uploads -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
uploads -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
uploads -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương