BIẾN ĐỔi khí HẬU & phát triển con ngưỜI Ở việt nam nghiên cứU ĐIỂn hình phục vụ báo cáo phát triển con người 2007/2008 Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert Nghiên cứu điển hình phục vụ Báo cáo phát triển con người 2007/2008tải về 223.71 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích223.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Viet NamBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU &

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH

phục vụ báo cáo phát triển con người 2007/2008


Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert
Nghiên cứu điển hình phục vụ Báo cáo phát triển con người 2007/20081

Peter Chaudhry2 và Greet Ruysschaert 3 4

Mục lục


1. Đặt vấn đề: Nghèo, Thiên tai & Biến đổi khí hậu 3

Hộp 1: Hệ thống phân loại các tai biến thiên nhiên liên quan đến khí hậu theo vùng của Việt Nam 3

Các tai biến thiên tai chính 3

2. Các xu thế & dự báo về tính dễ tổn thương về mặt vật lý trước biến đổi khí hậu 4

2.1 Đất đai và khí hậu 4

2.2 Những biến đổi về nhiệt độ và lượng mưa 5

2.3 Những biến đổi về lũ lụt và hạn hán 5

2.4 Thay đổi các hình thái bão 5

2.5 Mực nước biển dâng cao 6

2.6 Các tác động đến nông nghiệp 6

2.7 Nghề cá và nuôi trồng thuỷ sản 7

2.8 Biến đổi khí hậu và sức khoẻ con người 7

3. Tính dễ tổn thương của biến đổi khí hậu trong bối cảnh kinh tế-xã hội đang thay đổi 7

3.1 Nghèo, tính dễ tổn thương và vai trò của Nhà nước đang thay đổi 7

3.2 Bất bình đẳng gia tăng và bảo vệ tập thể 7

3.3 Tư nhân hoá các tài sản chung, gia tăng nuôi trồng thuỷ sản và tác động đến người nghèo 84. Môi trường chính sách và thể chế để ứng phó với biến đổi khí hậu 8

4.1 Các Hiệp định quốc thế và Thông báo quốc gia số 1 cho UNFCCC 8

4.2 Trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu 9

4.3 Sắp xếp tỏ chức để quản lý và ứng phó với rủi ro thiên tai 9

4.4 Khung chính sách quản lý rủi ro thiên tai 10

5. Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay của Việt Nam 10

5.1 Bảo vệ vùng ven biển: Quản lý đề điều và phục hồi rừng ngập mặn 10

5.2 Các hệ thống cảnh báo sớm thiên tai 11

5.3 Tính dễ tổn thương và biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long 11

5.4 Thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển miền Trung 12

Hộp 3: Khuyến khích xây nhà hợp lý và chống chịu bão ở miền Trung Việt Nam 136. Kết luận: Đối phó với thách thức biến đổi khí hậu 14

Danh mục các cụm từ viết tắt 16

Phụ lục Các vụ thiên tai lớn gần đây ở Việt Nam & các tác động 17

Tài liệu tham khảo 19


 1. : Portals
  Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
  Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
  Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
  Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
  Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
  Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
  Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương