Biên bản xác định cự ly vận chuyển vật liệu đến chân công trìnhtải về 20.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích20.84 Kb.
#53262
cự ly vận chuyển
1 BCKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Xác định cự ly vận chuyển vật liệu đến chân công trình
Công trình: Xây mới mương Tẩn Lý, xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2022 tại: Xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
I. Thành phần gồm có:
1. Ông: Triệu Văn Cản - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Thanh Long.
2. Ông: Hoàng Văn Vỹ - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.
3. Ông: Nông Khánh Thùy - Chức vụ: Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Cùng nhau tiến hành xác định cự ly vận chuyển vật liệu đến chân công trình như sau:
II.Vận chuyển bằng ô tô:

TT

Loại vật liệu

Nguồn mua

Cự ly phân theo cấp đường
(Km)

Cự ly tổng cộng

Loại 4

Loại 5

ĐBX

1

Xi măng CB

NMXM

27

18

14

59

2

Sắt thép các loại

TP Cao Bằng

21

18

14

53

3

Cát các loại

Hòa An

5

18

14

37

4

Gỗ ván cốp pha

TP Cao Bằng

21

18

14

53

5

Các loại vật liệu khác

TP Cao Bằng

21

18

14

53

6

Đá các loại

Đ.phương14

14

III. Vận chuyển bộ:
- Toàn bộ vật tư, vật liệu vận chuyển bằng ôtô tới điểm tập kết sau đó vận chuyển bộ đến chân công trình bằng gánh bộ, cự ly vận chuyển bộ: 470m.
Trong đó: - Đường bằng: 470m.
Biên bản lập để làm cơ sở tính giá vật liệu đến chân công trình.
Biên bản kết thúc hồi 11h cùng ngày được thông qua các bên nhất trí ký tên.


TM. UBND XÃ THANH LONG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
CHỦ TỊCH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Triệu Văn Cản Hoàng Văn Vỹ
tải về 20.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương