Bài Viết MultiLayer Switching & InterVlan Routing Tác giả Trương Quang Dũngtải về 59.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích59.43 Kb.

Bài Viết MultiLayer Switching & InterVlan Routing

Tác giả Trương Quang Dũng


 

 

  

          Mục tiêu của bài Lab để mô tả đặc tính hoạt động đa lớp (Multilayer) của dòng sản phẩm Catalyst 3550 của Cisco

Access Layer Switch (ALSwitch) chia thành các Vlan1, Vlan 10, Vlan 20 phân phối cho từng nhóm người dùng.

Thông thường các Vlan hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu (Data-link Layer), Các Vlan này xem như thuộc các Broadcast Domain khác nhau, không thể nói chuyện với nhau được(mặc dù cùng kết nối vật lý đến ALSwitch)

Các Vlan muốn nói chuyện với nhau phải thông qua một External Router có chức năng định tuyến.

Trong phạm vi bài Lab này, sử dụng khả năng Multilayer Switching của Catalyst 3550 để định tuyến giữa các Vlan cũng như giữa các Vlan với Remote office kết nối bởi Remote router. Trong trường hợp này Catalyst 3550 có khả năng hoạt động như một External Router.

Yêu cầu thiết bị:

Kết nối các thiết bị như hình vẽ

- Remote router: Cisco 2600 (có cổng FastEthernet)

- Distribute Layer Switch (DLSwitch): Catalyst 3550

- Access Layer Switch (ALSwitch): Catalyst 2900 trở lên (vì cấu hình Trunking đòi hỏi thiết bị hỗ trợ FastEthernet)

- Các máy trạm kết nối vào các Vlan phục vụ việc kiểm tra cấu hình và các tính năng định tuyến.

 Để triển khai tính năng MultiLayer Switching (MLS):Giai đoạn 1: Thiết lập các cấu hình cơ sở bao gồm: chia Vlan, Trunking giữa các switch.

Giai đoạn 2:  Cấu hình cho Catalyst 3550 (DLSwitch) hoạt động ở chế độ MLS, cấu hình các giao thức định tuyến trên Router…

*Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF*Trước khi triền khai bài Lab, nên xoá tất cả cấu hình cũ trên Switch và Router để tránh các ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống

 Tiến hành giai đoạn 1:

DLSwitch và ALSwitch kết nối với nhau qua đường Trunk, hai Switch này cùng một VTP domain, chia thành các Vlan gồm: Vlan 1 (Native), Vlan 10 (Admin) , Vlan 20 (User)

Cấu hình trên DLSwitch

 Cấu hình các thông số cơ bản: gồm tên, các loại passwordSwitch>enable

Switch#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname DLSwitch

DLSwitch(config)#enable password cisco

DLSwitch(config)#enable secret vnpro

DLSwitch(config)#line vty 0 15

DLSwitch(config-line)#password cisco

DLSwitch(config-line)#login

DLSwitch(config-line)#^Z

DLSwitch#

00:15:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleDLSwitch#

Cấu hình Vlan và TrunkingDLSwitch#vlan database

DLSwitch(vlan)#vtp domain Vnpro

Changing VTP domain name from NULL to VnproDLSwitch(vlan)#vtp server

Device mode already VTP SERVER.DLSwitch(vlan)#vlan 10 name Admin

VLAN 10 added:

    Name: Admin

DLSwitch(vlan)#vlan 20 name User

VLAN 20 added:

    Name: User

DLSwitch(vlan)#apply

APPLY completed.DLSwitch(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

DLSwitch#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.DLSwitch(config)#interface vlan 1

DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

DLSwitch(config-if)#no shutdown

DLSwitch(config-if)#exit

00:17:26: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to upDLSwitch(config)#interface vlan 10

DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

DLSwitch(config-if)#no shutdown

00:18:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to downDLSwitch(config-if)#exit

DLSwitch(config)#interface vlan 20

DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

DLSwitch(config-if)#no shutdown

DLSwitch(config-if)#

00:19:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to downDLSwitch(config-if)#exit

DLSwitch(config)#interface FastEthernet 0/1

DLSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

DLSwitch(config-if)#switchport mode trunk

DLSwitch(config-if)#^Z

DLSwitch#

00:20:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Kiểm tra thông tin Vlan mới

DLSwitch#show vlan

 

VLAN Name                             Status    Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5

                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13

                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17

                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21

                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1

                                                Gi0/2

10   Admin                            active   

20   User                             active   

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsupCấu hình trên ALSwitch

 Cấu hình các thông số cơ bản: gồm tên, các loại passwordSwitch>enable

Switch#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname ALSwitch

ALSwitch(config)#enable password cisco

ALSwitch(config)#enable secret vnpro

ALSwitch(config)#line vty 0 4

ALSwitch(config-line)#password cisco

ALSwitch(config-line)#login

ALSwitch(config-line)#^Z

ALSwitch#

00:07:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleALSwitch#

Cấu hình Vlan và Trunking

*Chỉ cần cấu hình Trunking, sau đó đưa ALSwitch vào cùng VTP domain Vnpro ở mode client, ALSwitch sẽ tự động học thông tin Vlan từ VTP server (DLSwitch)

ALSwitch#vlan database

ALSwitch(vlan)#vtp domain Vnpro

Changing VTP domain name from NULL to VnproALSwitch(vlan)#vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.ALSwitch(vlan)#exit

In CLIENT state, no apply attempted.

Exiting....

ALSwitch#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.ALSwitch(config)#interface FastEthernet 0/1

ALSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

ALSwitch(config-if)#switchport mode trunk

ALSwitch(config-if)#exit

ALSwitch(config)#interface range FastEthernet0/4 - 8

ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 10

ALSwitch(config-if)#exit

ALSwitch(config)#interface FastEthernet0/9 - 12

ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 20

ALSwitch(config-if)#exit

ALSwitch(config)#^Z

ALSwitch#

00:13:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Kiểm tra thông tin Vlan trên ALSwitch

ALSwitch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3

10   Admin                            active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

                                                Fa0/8

20   User                             active    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

1002 fddi-default                     active   

1003 token-ring-default               active   

1004 fddinet-default                  active   

1005 trnet-default                    active   

 

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0  

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0  

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0  

1002 fddi  101002     1500  -      0      -        -    -        0      0  

1003 tr    101003     1500  -      0      -        -    srb      0      0  

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0  

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0  ALSwitch#

Tiến hành giai đoạn 2:

DLSwitch(config)#interface FastEthernet 0/2

DLSwitch(config-if)#no switchport

DLSwitch(config-if)#ip address 10.200.1.1 255.255.255.0

DLSwitch(config-if)#no shutdown

00:14:35: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to downxitDLSwitch(config)#exit

00:14:43: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleDLSwitch#

*Lệnh “no switchport” kích hoạt tính năng hoạt động ở lớp 3 cho Catalyst 3550

Lúc này port FastEthernet 0/2 có khả năng hoạt động như một cổng trên Router

 

*Chú ý: Tuy nhiên kết nối giữa DLSwitch và Remote Router qua port này vẫn sử dụng Straight Cable, kết nối giữa DLSwitch và ALSwitch qua port FastEthernet 0/1 dùng Cross CableCấu hình định tuyến

DLSwitch(config)#ip routing

DLSwitch(config-router)#router ospf 0

DLSwitch(config-router)#network 10.200.0.0 0.0.0.255 area 0

DLSwitch(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

DLSwitch(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

DLSwitch(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

DLSwitch(config-router)#^z

DLSwitch#

Cấu hình trên Remote Router

 Cấu hình các thông số cơ bảnRouter>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname Remote

Remote(config)#enable password cisco

Remote(config)#enable secret vnpro

Remote(config)#line vty 0 4

Remote(config-line)#password cisco

Remote(config-line)#login

Remote(config-line)#exit

Cấu hình các interface và cấu hình định tuyếnRemote(config)#interface interface ethernet0/0

Remote(config-if)#ip address 10.200.1.2 255.255.255.0

Remote(config-if)#no shut

Remote(config-if)#

*Mar  1 00:10:39.175: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to upRemote(config-if)#exit

Remote(config)#interface loopback 0

Remote(config-if)#ip address 172.168.0.1 255.255.255.0

Remote(config-if)#no shutdown

Remote(config-if)#exit

*Mar  1 00:11:26.749: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to upRemote(config)#router ospf 1

Remote(config-router)#network 172.168.0.0 0.0.0.255 area 0

Remote(config-router)#network 10.200.1.0 0.0.0.255 area 0

Remote(config-router)#^Z

Remote#

*Mar  1 00:13:35.347: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleDLSwitch>enable

DLSwitch#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set 

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10

     172.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       172.168.0.1 [110/11] via 10.200.0.2, 00:22:50, FastEthernet0/2

C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.200.0.0 is directly connected, FastEthernet0/2

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1DLSwitch#

Xem thông tin bản định tuyến trên Remote routerDLSwitch#telnet 10.200.0.2

Trying 10.200.0.2 ... Open

 

User Access VerificationPassword: cisco

Remote>enable

Password: vnpro

Remote#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set 

O    192.168.10.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0

     172.168.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.168.0.0 is directly connected, Loopback0

O    192.168.20.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.200.0.0 is directly connected, Ethernet0/0

O    192.168.1.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0Remote#

Kiểm tra tính kết nối bằng cách dùng một máy trạm nối vào một Vlan bất kỳ.Ping thấy interface Looback 0 trên Remote Router.

 

 

  

 

  

 

  

Work Station có địa chỉ truộc về Vlan 10, với Default Gateway là Mangement IP của Vlan 10
Dùng  Work Station trên Vlan 10 có địa chỉ như trên ping đến Looback 0 trên Remote Router và ghi nhậm kết quả.

 

  

 

  

 


Kiểm tra khả năng InterVlan Routing bằng cách dùng một Work Station trên Vlan 20 ping dến Work Station trên Vlan 10 và ghi nhận kết quả

 

  

 

  

 

 Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương