Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


Câu hỏi 14: Có bao nhiêu vùng trước khi trộn?tải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
Câu hỏi 14: Có bao nhiêu vùng trước khi trộn? ______
Sau khi trộn có bao nhiêu vùng? __________________
Trong ArcMap, ký hiệu hoá cho các vùng vừa trộn với dạng Small, 
Medium, và Large giống phần trước. 
Bạn đã hoàn thành các bước của phần yêu cầu.
Đóng ứng dụng ArcInfo. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-14
BÀI TẬP 6B: DỰ ÁN PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN
 
Bài tập này được thiết kế để nâng cao kiến thức của bạn trong các 
phương thức phân tích không gian và giúp bạn trở nên thuận tiện hơn với 
các công cụ của ArcInfo™. Chọn một trong các dự án sau, sau đó hoàn 
thành các bước được liệt kê. 
DỰ ÁN A: XÁC ĐỊNH MỘT ĐƯỜNG ĐUA NGỰA THUỘC MIỀN DUYÊN HẢI 
Hạt Tillamook đã tài trợ một dự án GIS nhằm phát triển một đường đua 
ngựa dọc theo bờ biển Oregon. Với vai trò là một thành viên của công ty 
tư vấn GIS, bạn phải xác định các khu vực thích hợp cho những đường 
đua. Phương án của bạn sẽ được chuyển đến Hạt để lập kế hoạch tài 
chánh và 
xét đến các ảnh hưởng của nó với môi trường.
Dự án đường đua ngựa này bao gồm việc tạo vùng đệm, các tập hợp 
con, chồng lớp vùng, và xoá các đường trong vùng. Các lớp đối tượng 
coverage dùng trong phân tích được lưu trong thư mục Tillamook: 
EPACOV, HWYCOV, BEACHCOV và SHORE.e00. 
Nếu bạn quan tâm đến dự án này, hãy bắt đầu với trang kế tiếp. 
DỰ ÁN B: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO MỘT CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
 
 
Bạn làm việc cho một công ty có nhiệm vụ tìm các vị trí thích hợp cho 
một công viên giải trí ở hạt Tillamook, Oregon. Như một phần của việc 
nghiên cứu khả thi, bạn phải đưa ra một số các điều kiện để tìm ra vị 
trí tốt nhất cho công viên. Trong bài tập sau sẽ xác định các vùng đất 
thích hợp trong các khu vực đã chọn. 
Dự án này bao gồm việc tạo vùng đệm, chọn các tập, và chồng lớp 
vùng. Các vorerage được dùng trong phân tích là HWYCOV, 
LNDOWNCOV, LNDUSECOV, PRECIPCOV, TRACTCOV, và 
VEGCOV nằm trong thư mục Tillamook. 
Nếu bạn muốn làm dự án này, hãy chuyển đến phần “Dự án B: xác 
định vị trí thích hợp cho một công viên giải trí.” trong bài tập này. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-15

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương