Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


YÊU CẦU: QUAN SÁT COVERAGE PARKLOTStải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
YÊU CẦU: QUAN SÁT COVERAGE PARKLOTS  
Có lẽ bạn cũng đã chú ý thấy một vài khu vực có các vùng nhỏ gần kề với 
các vùng khác. Đầu tiên bạn kiểm tra các vùng này, sau đó trả lời các câu 
hỏi sau: 
Phóng lớn các vùng trong coverage PARKLOTS. 
Xác định các vùng nhỏ gần kề với các vùng khác. 
Khi bạn sử dụng công cụ GIS (đặc biệt là chồng lớp) để tìm ra các khu 
vực thích hợp cho một việc gì đó (ví dụ: bãi đậu xe), quy trình thường cho 
kết quả trong nhiều khu vực nhỏ tách biệt nhưng gần kề với các khu khác. 
Những vùng này có thể thoả mãn một điều của bạn nhưng chúng không 
được trộn (merge) vào một khu vực duy nhất, vì thế chúng có thể là 
nguyên nhân gây ra các vấn đề nếu bạn xét đến diện tích tối thiểu của khu 
vực. Ví dụ, nếu bạn xét đến điều kiện diện tích của khu vực đậu xe phải 
lớn hơn 400 m

thì hai vùng nhỏ hơn nằm gần kế vùng khác có thể không 
được chọn, (nếu trộn chúng lai có thể có một khu vực rộng hơn 400 m
2
). 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-13
Đầu tiên, xác định các vùng dính với nhau, sau đó trong bước 2 bạn sẽ 
nối (merge) chúng lại.
Câu hỏi 13: Xác định mã đối tượng (feature identifiers - FIDs) của 
các vùng dính với các vùng khác? 
FID# ______________
dính với FID# ___________
FID# ______________
dính với FID# ___________
FID# ______________
dính với FID# ___________
 
YÊU CẦU: NỐI (MERGE) CÁC VÙNG GẦN KẾ NHAU 
Hiện nay bạn đã xác định được các vùng nào nằm gần kề nhau, sử dụng 
ArcInfo để nối chúng lại với nhau. Những vùng được nối lại sẽ phù hợp 
với độ lớn của các khu vực đậu xe hơn. Hoàn thành các bước sau: 
Đưa các vùng nằm kề sát nhau vào một coverage mới. 
Hướng dẫn: sử dụng ArcToolbox. 
Ghi chú: Nếu bạn dùng phương thức ArcMap để tạo lớp PARKLOTS 
trong bước 7, đầu tiên bạn phải export lớp này sang một lớp đối tượng 
mới trước khi bạn có thể trộn các vùng này lại. Hướng dẫn: Nhắp chuột 
p
hải vào lớp PARKLOTS và chọn Data > Export Data to create a new 
feature class (ở dạng shapefile). Sau đó dùng Dissolve Wizard từ menu 
ArcMap Tools.

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương