Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


Câu hỏi 12: Có bao nhiêu vùng (polygon) trong PARKLOTS?tải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
Câu hỏi 12: Có bao nhiêu vùng (polygon) trong PARKLOTS? 
 ___________________________________________________
Bạn đã tìm thấy nơi tất nhất cho việc xây dựng bãi đậu xe dựa trên các 
điều kiện được cho. Kế tiếp, bạn sẽ tạo một bản đồ hiển thị tích hợp nhiều 
lớp dùng trong phân tích. 
BƯỚC 8: XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC THOẢ MÃN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN 
Hiện tại, bạn đã hoàn thành phần phân tích không gian của bài tập, kế 
tiếp bạn sẽ tạo một bản đồ thể hiện kết quả. 
Đóng ArcToolbox. 
Từ ArcCatalog, chạy ArcMap 
Kéo và thả coverage STREETCOV, RAMPBUF và PARKLOTS từ 
ArcCatalog vào v
ùng hiển thị của ArcMap. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-11
Ghi chú: Nếu bạn sử dụng ArcMap để tạo lớp PARKLOTS theo hướng 
dẫn ở phần trên, các vị trí khu vực đậu xe sẽ hiển thị sẵn trên phần hiển 
thị của ArcMap. 
Phóng lớn ứng dụng ArcMap. 
Chuyển lớp PARKLOTS lên trên lớp RAMPBUFS (nếu cần thiết).
Tất cả các vùng trong PARKLOTS đều thoả mãn tất cả các điều kiện, 
nhưng chúng có nhiều dạng khác nhau. Bạn sẽ phải thể hiện các khu vực 
này theo một tính chất chung nào đó. Ví dụ, các vùng có diện tích nhỏ 
nhất sẽ có màu xanh (blue), các vùng trung bình sẽ có màu tía (purple) và 
các vùng lớn nhất sẽ có màu đỏ. Bây giờ hãy sắp xếp các vùng vào 3 
nhóm và chọn màu cho chúng. 
Nhắp chuột phải vào lớp PARKLOTS và chọn menu Properties. 
Từ tab Symbology, ký hiệu hoá lớp PARKLOTS theo số lượng 
(quantities). 
Chọn Quantities > Graduated colors, chọn trường AREA 
cho phần value, chọn giá trị 3 cho phần Classes, sử dụng thang màu 
cyan-to-
magenta. Thay đổi các giá trị trong trường Label thành 
“Small”, “Medium”, và “Large” > chọn OK. 
Thay đổi 2 lớp còn lại cho phù hợp với lớp PARKLOTS. 
Bản đồ của bạn sẽ hiển thị giống hình sau 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-12
Lưu tập tin ArcMap với tên carpool.mxd trong thư mục làm việc của 
bạn. 
Đóng ứng dụng ArcInfo.
Bạn đã hoàn thành bài tập phân tích đầu tiên. Phần này sẽ tổng kết lại các 
b
ước đạn đã làm. 
a) 
Xác định các điều kiện đê tìm ra vị trí tối ưu cho bãi đậu xe. 
b) 
Thực hiện xử lý lớp Streets bằng việc chuyển đổi chúng sang 
coverage và sao chép thông tin phép chiếu cần thiết.
c) 
Tạo một tập hợp con của các đoạn đường dốc (ramp). 
d) 
Tạo một vùng đệm 500 m xung quanh các đoạn đường dốc. 
e) 
Chồng lớp Intersect coverage ramp buffers với LANDUSECOV và 
ZONECOV để tích hợp tất cả các đối tượng địa lý và thuộc tính vào 
trong một coverage độc lập. 
f) 
Tạo một tập hợp con của các đối tuợng có vùng đất trống và trong khu 
quy hoạch thương mại. 
g) 
Cuối cùng, bạn tạo một bản đồ hiển thị các khu vực dự định cho bãi 
đậu xe theo thang màu thể hiện độ lớn của từng khu vực. 

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương