Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


không phải là giá trị khác, đó là những cách giải thích nào?tải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
không phải là giá trị khác, đó là những cách giải thích nào? 
 ______________________________________________
Bạn vừa tạo các vùng đệm đại diện cho các khu vực thích hợp cho việc 
xây dựng bãi đậu xe. Bước kế tiếp là tích hợp coverage vùng đệm với 
coverage LANDUSECOV và ZONECOV.
BƯỚC 6: CHỒNG LỚP COVERAGE LANDUSECOV, ZONECOV VÀ 
RAMPBUF. 
Kế tiếp, bạn phải tích hợp các đối tượng từ coverage RAMPBUF với các 
đối tượng của coverage LANDUSE và ZONECOV. Chức năng chồng lớp 
Union tính toán sự giao nhau của 2 coverage vùng và nối chúng lại tạo 
thành một coverage mới. Nếu bạn Union các coverage, đầu ra sẽ gồm 
nhiều khu vực (ngoài vùng đệm) không thích hợp cho bãi đậu xe. Một 
cách chồng lớp tốt hơn là Intersection bởi vì đầu ra sẽ chỉ bao gồm các 
khu vực chung giữa 2 coverage đầu vào.
ArcToolbox chỉ chồng 2 lớp tại một thời điểm, vì thế bạn sẽ cần thực hiện 
2 lần chồng lớp riêng biệt: một giữa coverage RAMPBUF và 
LANDUSECOV, và lần thứ 2 là giữa coverage ZONECOV với coverage 
vừa được tạo ra trong lần chồng lớp thứ 1. 
Đầu tiên bạn dùng công cụ intersect để chồng lớp RAMPBUF và 
LANDUSECOV để tạo một coverage mới tên COMP1. Sau đó sẽ chồng 
lớp COMP1 với ZONECOV để tạo coverage cuối cùng tên COMP2. 
Ghi chú: Bạn hãy tham khảo phần “Creating an anlysis plan” trong Bài 6 
phần bài học sẽ có sơ đồ cho quy trình này. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-8
Từ ArcToolbox, chuyển đến Analysis Tools > Overlay > Overlay 
Wizard. 
Trong bảng menu Overlay Wizard, hãy chắc rằng hộp Intersect đã 
được chọn > chọn Next. 
Kéo và thả RAMPBUF từ ArcCatalog vào phần Input coverage > chọn 
Next. 
Kéo và thả Redlands LANDUSECOV từ ArcCatalog vào phần Overlay 
cove
rage input > chọn Next. 
Xác định rằng phần Keep all attributes from both coverages đã được 
chọn > chọn Next. 
Đặt tên cho coverage output là COMP1 > chọn Next. 
Trong menu cuối, bạn hãy xem qua phần thông tin tổng kết > chọn 
Finish. 
Hãy 
xem qua dữ liệu thuộc tính và không gian của coverage COMP1 
trong ArcCatalog. 
Chú ý rằng các đối tượng được cắt thành các khối trong vùng đệm. Vì thế 
các thuộc tính của các coverage đầu vào RAMPBUF và LANDUSECOV 
đều được giữ lại trong bảng thuộc tính của coverage đầu ra (COMP1). 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-9

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương