Bài tiểu luận môn: Ứng dụng phân tán Đề tài: Timey: time based concurrency control Giảng viên : Nguyễn Thành Trung Thành viêntải về 0.66 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích0.66 Mb.
#53782
1   2   3   4
Ứng dụng phân tán

Handler


Server chỉ cần theo dõi store và thời gian hiện
tại. Một client sẽ gọi open/1 để có quyền truy
cập vào trình xử lý giao dịch (transaction 
handler) mới được tạo với dấu thời gian (time 
stamp) chính xác, quyền truy cập vào store và
một số nhận dạng giao dịch duy nhất (unique 
transaction identifier). 
Store là một bộ số nhận dạng
quy trình của các entry mà
trình xử lý có thể gửi yêu cầu
đọc và ghi.
Server & Store


3.
Tổng kết

Sử dụng mốc thời gian để tuần tự hóa việc thực hiện các giao dịch đồng thời.

Số lượng giao dịch không thành công phụ thuộc vào số lượng hoạt động đọc và ghi của mỗi giao dịch 
và quy mô của store với số lượng giao dịch đồng thời.

Giao thức này đảm bảo rằng mọi hoạt động đọc và ghi xung đột đều được thực thi theo thứ tự các mốc 
thời gian.

Tiến trình bị hoãn vô thời hạn nếu cùng một giao dịch được khởi động lại và liên tục bị hủy bỏ

Schedules (lập lịch ) sẽ được tuần tự

Không phải chờ đợi giao dịch, giúp loại bỏ khả năng bế tắc


Thanks for listening!

tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương