Bài tiểu luận môn: Ứng dụng phân tán Đề tài: Timey: time based concurrency control Giảng viên : Nguyễn Thành Trung Thành viêntải về 0.66 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích0.66 Mb.
#53782
1   2   3   4
Ứng dụng phân tán

2. Kiến trúc


Abort request: Abort request xác định một write request trước đó. Write request, 
nếu chưa được hủy bỏ trước đó, sẽ bị hủy bỏ. Không có câu trả lời nào được gửi lại 
cho trình xử lý.
Entry nhận được abort request ta sử dụng hàm abort_write/2 để loại bỏ write 
operation có dạng {Time, {write, Ref, -}} trong danh sách chờ Susp
2. Kiến trúc


Trình xử lý chỉ cần theo dõi một dấu thời gian (time stamp) và đính kèm time stamp này cho tất cả các read và write 
operations mà nó gửi đến các entry.
Trình xử lý giao dịch sẽ được bắt đầu bởi client và được cấp một định danh duy nhất (unique identifier), một dấu 
thời gian duy nhất (unique time stamp) và một store.
Công việc của handler chủ yếu là chấp nhận yêu cầu từ client và chuyển chúng đến đúng entry. Nó cũng sẽ theo dõi 
tất cả các write operations và do đó giữ hai tham số bổ sung: tập hợp các write operations chưa được xác nhận và 
tập hợp các write operations đã được xác nhận.
Handler


Read operations được xử lý rất đơn giản .Read operations được chuyển tiếp trực tiếp đến đúng entry với handler là 
người gửi. Kết quả được trả lại cho client. Lưu ý rằng handler không quan tâm nếu một read operations không 
thành công. Nó chỉ đơn giản là chuyển kết quả trở lại client.
Handler


Khi client muốn commit, chúng ta phải kiểm tra tất cả các write operations có thể được commit hay không
=> 
Lưu reference của một write operations trong danh sách các unconfirmed operations
Khi có thông báo ok, thao tác sẽ được xóa khỏi tập hợp các thao tác chưa được xác nhận sang tập hợp các thao tác 
đã được xác nhận.
Nếu một thông báo hủy bỏ được phản hồi thì toàn bộ giao dịch phải hủy bỏ và client được thông báo bởi một thông 
báo hủy bỏ được gắn thẻ định danh của giao dịch.
Handler


Khi handler được yêu cầu commit giao dịch, nó sẽ gửi thông báo commit cho tất cả các write operations được 
phát hành trong giao dịch.
=> Nó sẽ đảm bảo rằng không còn giao dịch nào chưa được xác nhận. 
Nếu đã xác nhận tất cả các write operations chưa được xác nhận, chúng sẽ có thể commit toàn bộ giao dịch có thể 
commit.

tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương