Bài thu hoạch môN: phát triển chưƠng trình và TỔ chức quá trình đÀo tạO ĐẠi họCtải về 0.82 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu11.06.2024
Kích0.82 Mb.
#57905
BÌA PHÁT TRIỂN CT VÀ TC QT ĐT ĐHNGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN
BÀI THU HOẠCH
MÔN:PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

LỚP: K3.2024.TC.NVSP GIẢNG VIÊN


Họ và tên :
Ngày sinh :
Nơi sinh:
STT:
tải về 0.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương