Bùi Thị Tiếp


Giao diên quản lý loại xetải về 1.71 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao diên quản lý loại xe

Hình 46. Giao diện quản lý loại xe  • Tên giao diện: giao diện quản lý loại xe

  • Người sử dụng: nhân viên quản lý

  • Thao tác: chọn các chức năng thêm mới xe khách, sửa, xóa xe khách

  • Kết quả: với mỗi lựa chọn chương trình sẽ vào từng giao diện cụ thể để thực hiện được các chức năng cụ thể đó.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương