Bùi Thị Tiếp


Giao diên quản lý loại xetải về 1.71 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
#39304
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao diên quản lý loại xe

Hình 46. Giao diện quản lý loại xe • Tên giao diện: giao diện quản lý loại xe

 • Người sử dụng: nhân viên quản lý

 • Thao tác: chọn các chức năng thêm mới xe khách, sửa, xóa xe khách

 • Kết quả: với mỗi lựa chọn chương trình sẽ vào từng giao diện cụ thể để thực hiện được các chức năng cụ thể đó.

   1. tải về 1.71 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương