Bùi Thị Tiếptải về 1.71 Mb.
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
#39304
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao diện quản lý

Chương trình mới dừng lại ở mức có một cấp quản lý chung cho mọi hoạt động của hệ thống.

Hình 43. Giao diện quản lý chung • Tên giao diện: giao diện quản lý hệ thống

 • Người sử dụng: nhân viên quản lý

 • Các thao tác: chọn một trong các danh mục để quản lý

 • Kết quả: khi chọn thì chương trình sẽ vào các giao diện quản lý cụ thể   1. Giao diện quản lý chuyến xe

Hình 44. Giao diên quản lý lịch trình xe chạy • Tên giao diện: giao diện quản lý chuyến xe

 • Người sử dụng: nhân viên quản lý

 • Thao tác: thêm chuyến đi, sửa chuyến đi, hủy chuyến đi.

 • Kết quả: khi chọn từng thao tác cụ thể thì chương trình sẽ vào giao diện cụ thể để thực hiện được các chức năng đó.

   1. tải về 1.71 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương